Zo života školy
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
prev
next

Baristický kurz pre žiakov hotelovej akadémie

News image

Február 2018

Študenti obchodnej akadémia navštívili finančné inštitúcie

News image

Február 2018

Študenti gastro odborov na výstave Danubius Gastro 2018

News image

Február 2018

Carving kurz

News image

Január 2018

Bratislavský Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu

News image

Január 2018

Beseda s inšpirujúcim sprievodcom CR

News image

Január 2018

„Betlehemy ako ich nepoznáme“ v Novom Meste nad Váhom

News image

Január 2018

Každá Vianočná recepcia je pre nás výzvou

News image

Január 2018

VIANOČNÉ POZDRAVY

News image

December 2017

OLYMPIÁDY V CUDZÍCH JAZYKOCH

News image

December 2017

Adventné pečenie v podaní našich cukrárov

News image

December 2017

Marketing na stredovekých hradoch

News image

December 2017

Vianočná Viedeň

News image

December 2017

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

News image

December 2017

Literárna súťaž na Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne

News image

December 2017

Návšteva vianočných trhov

News image

December 2017

Prezentačné zručnosti žiakov učebných odborov v medzinárodnej gastronó

News image

December 2017

Vítanie prvákov

News image

December 2017

Návšteva divadelného predstavenia

News image

December 2017

Cukrári pri výrobe cukru

News image

November 2017

Naše dni otvorených dverí

News image

November 2017

Študenti hotelovej akadémie reálne podnikajú

News image

November 2017

Skúsenosti odborníka v animačných službách

News image

November 2017

Čašníci a kontrolóri potravín za skúsenosťami v Nitre

News image

November 2017

Záložka do knihy spája slovenské školy

News image

November 2017

Báseň spája ľudí a robí život krajším, radostnejším...

News image

November 2017

Stretnutie s pánom prezidentom na Prezentácii stredných škôl

News image

November 2017

Školenie manažmentu firmy

News image

November 2017

Poznávacia exkurzia so všetkým, čo k nej patrí...

News image

Október 2017

Projekt „OPENING HORIZONS“ – stratégia kvality vzdelávania cudzích jaz

News image

Október 2017

Produkt študentov cestovného ruchu „Stiborovo kráľovstvo“ v reálnej pr

News image

Október 2017

Sviatočný deň

News image

Október 2017

Svetoznáme kúpele Piešťany

News image

Október 2017

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov primátor mesta oceňoval učiteľ

News image

Október 2017

Spoznávali sme Trenčín a jeho zaujímavosti

News image

Október 2017

Tematické zážitkové vzdelávanie

News image

September 2017

Výlet za odmenu pre IV.AW - za spoznávaním Oravy

News image

September 2017

Medzinárodný deň gramotnosti

News image

September 2017

Vzdelávanie pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti

News image

September 2017

Nový školský rok

News image

September 2017

Kariérové poradenstvo v spolupráci s CPPPaP

News image

Júl 2017

Koncoročný výlet Lednice

News image

Júl 2017

Slávnostné ukončenie školského roka

News image

Júl 2017

Spoznávali sme „stovežatú“ Prahu

News image

Júl 2017

Škola hrou

News image

Júl 2017

Odborná exkurzia v PSA Groupe Slovakia

News image

Júl 2017

Koncoročný výlet v Košiciach

News image

Jún 2017

Maturitné vysvedčenia sú už v rukách absolventov

News image

Jún 2017

Naši animátori na Paráde 2017

News image

Jún 2017

Študenti cestovného ruchu spoznávali ďalší región

News image

Jún 2017

Študenti cestovného ruchu spolupracovali v Parku miniatúr

News image

Jún 2017

Ako po skončení školy

News image

Jún 2017

Najväčší sviatok Zeme

News image

Jún 2017

Pamätníky SNP

News image

Máj 2017

Medzinárodný deň múzeí

News image

Máj 2017

Cestovný ruch pokračuje v spolupráci so základnou školou

News image

Máj 2017

Tretiaci obchodnej akadémie úspešne podnikali

News image

Máj 2017

Súťaž zručnosti v 4-ročnom učebnom odbore cukrár kuchár

News image

Máj 2017

Obchodná akadémia na daňovom úrade

News image

Máj 2017

Výstava TORTY & SVET PEČENIA

News image

Máj 2017

Girl´s Day 2017

News image

Máj 2017

Deň narcisov

News image

Apríl 2017

Veľkonočný volejbalový turnaj

News image

Apríl 2017

Návšteva Osvienčimu

News image

Apríl 2017

Ťapákovci

News image

Apríl 2017

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

News image

Apríl 2017

III.CW sa zaujíma o zdravý životný štýl

News image

Apríl 2017

Naši študenti sa v konkurencii nestratili

News image

Apríl 2017

Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja

News image

Marec 2017

Súťaž zručnosti

News image

Marec 2017

Obsluha na Úrade vlády

News image

Marec 2017

Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

News image

Február 2017

2. február – Svetový deň mokradí

News image

Február 2017

Odborná exkurzia I.AW triedy

News image

Február 2017

Spolupráca, ktorá prináša výsledky

News image

Január 2017

Odborná exkurzia Gastro Danubius Bratislava 2017 a ITF Slovakia

News image

Január 2017

Lyžiarsky výcvik 2017

News image

Január 2017

Financie a investovanie v praxi

News image

Január 2017

Obsluha na „Javorine“

News image

Január 2017

Jubilejné dvadsiate predvianočné stretnutie

News image

Január 2017

VIANOCE VO SVETOVEJ GASTRONÓMII

News image

December 2016

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ POZDRAV

News image

December 2016

Deň zdravého anjela

News image

December 2016

PETER BLACK 3

News image

December 2016

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

News image

December 2016

Školské kolá olympiád v cudzích jazykoch

News image

December 2016

... tá naša stužková

News image

December 2016

Mikuláš na našej škole

News image

December 2016

Školenie študentov žiackej školskej rady

News image

December 2016

Odborná exkurzia plná zážitkov

News image

December 2016

Vtáčie kŕmidlá z PET fliaš

News image

December 2016

Škodlivosť fajčenia, žime bez tejto drogy

News image

November 2016

Efektívne a dobre zorganizované Dni otvorených dverí na našej škole

News image

November 2016

IMATRIKULÁCIA NAŠICH PRVÁKOV

News image

November 2016

Vinárstvo Golguz Hlohovec a divadelné predstavenie v hlavnom meste

News image

November 2016

KÁVA – ŽIVOTABUDIČ

News image

November 2016

Barmanský kurz

News image

November 2016

Prezentácia našej školy na Myjave

News image

November 2016

Podnikanie v cestovnom ruchu

News image

November 2016

Záložka do knihy spája slovenské školy

News image

November 2016

„Dušičky“

News image

Október 2016

ŠERP, JA Firma

News image

Október 2016

Školenie manažmentu

News image

Október 2016

Deň finančného spotrebiteľa v Národnej banke SR

News image

Október 2016

GREEN DAY 2016

News image

Október 2016

Spoznávame Piešťany.

News image

Október 2016

Ocenenie pre našu kolegyňu

News image

Október 2016

Bojnice - poznávací výlet za odmenu

News image

September 2016

Deň gramotnosti

News image

September 2016

Nový školský rok sa stal realitou

News image

September 2016

Osobná skúsenosť v Parku miniatúr Podolie

News image

September 2016

Tradičný koncoročný výlet zamestnancov školy

News image

Júl 2016

Koniec školského roka

News image

Júl 2016

Oslávili sme 95 rokov svojej existencie

News image

Júl 2016

Slávnostná rozlúčka

News image

Júl 2016

Odborná exkurzia v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.

News image

Jún 2016

POMOC PRE ĽUDÍ V NÚDZI.

News image

Jún 2016

Koncoročný výlet II.AW

News image

Jún 2016

Škola v prírode - animácia v praxi

News image

Jún 2016

HOLOKAUST A PODJAVORINSKÝ ODBOJ POČAS 2. SVETOVEJ VOJNY

News image

Jún 2016

Paráda 2016 v rytme brazílskej samby

News image

Jún 2016

Animácia v praxi v Parku miniatúr Podolie

News image

Jún 2016

Potulky regiónom

News image

Jún 2016

Navštívili sme Európske informačné centrum

News image

Jún 2016

Spolupráca s 3. základnou školou naďalej pokračuje

News image

Jún 2016

Výstava TORTY & SVET PEČENIA

News image

Jún 2016

Súťaž zručnosti v 4-ročnom učebnom odbore 2977 H cukrár kuchár

News image

Jún 2016

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI

News image

Jún 2016

Ako po skončení strednej školy

News image

Jún 2016

Workshop manažérom nanečisto

News image

Jún 2016

REGION TOUR EXPO 2016

News image

Máj 2016

Krásny zážitok z Bratislavy

News image

Máj 2016

Praktické maturitné skúšky – Slávnostný banket

News image

Máj 2016

Praktická maturita

News image

Máj 2016

Deň pre moje mesto 2016

News image

Apríl 2016

Lyžovačka v Oraviciach

News image

Apríl 2016

To ste vy, pán Taner?

News image

Apríl 2016

Kontrolór potravín pri spracovaní mlieka

News image

Apríl 2016

Pätnásty Kvet Tálie

News image

Apríl 2016

Marec – sviatok knihy

News image

Apríl 2016

Maturita 2016

News image

Apríl 2016

Deň učiteľov na našej škole

News image

Marec 2016

European Money Week na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Nov

News image

Marec 2016

Animačný kurz

News image

Marec 2016

Súťaž zručnosti

News image

Marec 2016

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

News image

Marec 2016

AMERICAN DREAM

News image

Február 2016

Hviezdoslavov Kubín

News image

Február 2016

Workshop „Rozbehni sa!“

News image

Február 2016

Školské kolo SOČ

News image

Február 2016

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour

News image

Február 2016

Súťaž zručnosti v odbore čašník, servírka

News image

Február 2016

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU BOLA PRE NÁS VÝZVOU

News image

Február 2016

Odborná exkurzia vo výrobnom závode

News image

Február 2016

Vianočná recepcia 2015

News image

Január 2016

Najlepší vianočný koláč

News image

Január 2016

Čokoládovňa Hauswirth a vianočná Viedeň

News image

December 2015

Najkrajší vianočný pozdrav

News image

December 2015

Seminár koordinátorov a členov ŽŠR

News image

December 2015

Beseda s pánom riaditeľom

News image

December 2015

„ON ZOBUDIL ZO SNA NÁROD SVOJ“

News image

December 2015

Svetový supermarket- vzdelávací program

News image

December 2015

Školská posilňovňa

News image

December 2015

Ochrana spotrebiteľa

News image

December 2015

Podnikateľská činnosť v praxi

News image

December 2015

Výroba v Matadore Púchov

News image

December 2015

Nebol dôvod na obavy

News image

December 2015

Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť...

News image

November 2015

Workshop o participácii

News image

November 2015

Slávnostný banket na Úrade vlády Slovenskej Republiky

News image

November 2015

Účasť študentov na verejnej diskusii

News image

November 2015

Boli sme v Národnej rade SR

News image

November 2015

Čitateľský maratón

News image

November 2015

Jaskyňa Driny a hrad Červený kameň

News image

Október 2015

Odborná exkurzia – Slovenské liečebné kúpele Piešťany

News image

Október 2015

Autosalón Nitra

News image

Október 2015

Burza práce a informácií

News image

Október 2015

Národný deň podpory ekonomiky Slovenska

News image

Október 2015

Bola raz jedna trieda

News image

Október 2015

Svetová výstava TITANIC

News image

Október 2015

Spoznávali sme krajské mesto Trenčín

News image

Október 2015

GAMES AS THE MOST POWERFUL LEARNING TOOL ON THE WORLD 3

News image

Október 2015

GAMES AS THE MOST POWERFUL LEARNING TOOL ON THE WORLD 2

News image

Október 2015

Farmársky a gastronomický festival – Bánovce nad Bebravou

News image

September 2015

Rating školy

News image

September 2015

Deň finančnej, čitateľskej a počítačovej gramotnosti na našej škole

News image

September 2015

Games as the most powerful learning tool on the world

News image

September 2015

Prvé zvonenie

News image

September 2015

Dovidenia v novom školskom roku

News image

Júl 2015

Východ Slovenska sa oplatilo navštíviť

News image

Júl 2015

ŽIVOT JE CHAMELEÓN,

News image

Jún 2015

Koncoročný výlet 1.AW triedy

News image

Jún 2015

70. výročie ukončenia II. svetovej vojny

News image

Jún 2015

Spolupráca so základnou školou

News image

Jún 2015

Paráda – VI. ročník podujatia na Zelenej vode

News image

Jún 2015

The Flavours of Childhood (3)

News image

Jún 2015

MATURITNÉ VYSVEDČENIE - VSTUPENKA DO ŽIVOTA

News image

Jún 2015

Deň detí v Parku miniatúr Podolie

News image

Jún 2015

Aby sme boli finančne gramotnejší

News image

Jún 2015

Odborná prax v škole v prírode

News image

Jún 2015

Animácie v Aquaparku AquaCity Poprad

News image

Jún 2015

The Flavours of Childhood (2)

News image

Jún 2015

Únik zo školských lavíc

News image

Jún 2015

The Flavours of Childhood (1)

News image

Máj 2015

Súťaž zručnosti v odbore cukrár kuchár

News image

Máj 2015

REGION TOUR EXPO v Trenčíne

News image

Máj 2015

Výstava TORTY & SVET PEČENIA

News image

Máj 2015

Poradenstvo a vzdelávanie poskytované UPSVR

News image

Máj 2015

Rok Ľudovíta Štúra

News image

Máj 2015

Záver mesiaca apríl patril na našej škole praktickej maturite

News image

Máj 2015

Maturitná skúška – odborná zložka

News image

Máj 2015

The Flavours of Childhood

News image

Máj 2015

Deň pre moje mesto 2015

News image

Máj 2015

Historická Kremnica

News image

Apríl 2015

AUTOSALÓN – najväčšia automobilová udalosť roka na Slovensku

News image

Apríl 2015

XVIII. Festival Aničky Jurkovičovej

News image

Apríl 2015

Marec – sviatok knihy

News image

Apríl 2015

NÁŠ SVIATOK V KONTEXTE ODKAZU J. A. KOMENSKÉHO

News image

Apríl 2015

Roman Pomajbo u nás v škole

News image

Apríl 2015

Významný ekonóm prof. Ing. Peter Staněk, CSc. prednášal našim študento

News image

Apríl 2015

Múzeum SNP v Banskej Bystrici

News image

Apríl 2015

Hviezdoslavov Kubín žije!

News image

Apríl 2015

Súťaž zručnosti

News image

Marec 2015

Otvorenie Zariadenia pre seniorov

News image

Marec 2015

Animačný kurz

News image

Marec 2015

Moderná výučba technológiami AWIS

News image

Marec 2015

Viac ako peniaze

News image

Marec 2015

Spolupráca so základnou školou

News image

Marec 2015

Aj tento rok sa dobrej tradícii urobilo zadosť

News image

Marec 2015

Radosť a zadosťučinenie z úspešnej recepcie

News image

Marec 2015

Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

News image

Február 2015

Kvíz „Čo vieš o Poľsku?“, „Čo vieš o Turecku“

News image

Február 2015

Technická olympiáda – krajské kolo súťaže

News image

Február 2015

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu

News image

Február 2015

Zasnežená Bratislava

News image

Február 2015

Matúš Holenda, bronzový víťaz Slovenskej hokejovej reprezentácie

News image

Január 2015

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

News image

Január 2015

Kŕmidlá pre vtáčiky

News image

Január 2015

Odborná exkurzia v cukrovare

News image

Január 2015

Divadelná komédia verzus Tutanchamon

News image

Január 2015

„Zápisník cestovateľa – spoznaj svet, spoznáš seba“

News image

Január 2015

Odborná exkurzia v Národnej banke Slovenska

News image

Január 2015

VIANOČNÁ RECEPCIA 2014

News image

Január 2015

Súťaž o najlepší vianočný koláč

News image

December 2014

SÚŤAŽILI SME O NAJLEPŠÍ „VIANOČNÝ POZDRAV“

News image

December 2014

Videokonferencia slovenských, poľských a tureckých študentov

News image

December 2014

Praktická príprava v reálnom živote

News image

December 2014

GAUDEAMUS VČERA STÍCHLO, DNES JE ŽIVOT PRED NIMI...

News image

December 2014

OPEN DAYS TSK 2014

News image

December 2014

OLYMPIÁDY V CUDZÍCH JAZYKOCH

News image

December 2014

Nechcem sa uspokojiť s tým, čo mám, chcem dosiahnuť viac

News image

December 2014

Najkrajší vianočný darček - kniha

News image

December 2014

,,Nebuď otrok drog" aj digitálne vzdelávanie

News image

December 2014

Dni otvorených dverí

News image

December 2014

Súťaž EXPERT

News image

December 2014

Neformálne a srdečné privítanie na pôde Slovenského inštitútu vo Viedn

News image

December 2014

Pravá láska, sonda do života a vzťahov mladých ľudí

News image

December 2014

Odborný seminár o zodpovednom hospodárení s poľnohospodárskou pôdou na

News image

December 2014

Boli sme v novomestskej knižnici

News image

December 2014

Čokoládovňa v Kittsee a vianočná Viedeň

News image

December 2014

IMATRIKULAČNÁ SLÁVNOSŤ V RÉŽII III. AW

News image

December 2014

Záložka spája stredné školy

News image

December 2014

Austenovej viktoriánske Anglicko na doskách divadla A. Bagara

News image

November 2014

Odborná prax študentov v Trenčíne

News image

November 2014

Spolupráca, ktorá nás baví, to je ERASMUS+

News image

November 2014

My Little Country 5

News image

November 2014

Školenie manažmentu

News image

November 2014

My Little Country 4

News image

Október 2014

My Little Country 3

News image

Október 2014

My Little Country 2

News image

Október 2014

My Little Country

News image

Október 2014

Moderné odborné vzdelávanie = motivovaný, tvorivý a úspešný študent

News image

Október 2014

Sprievodcovská činnosť v Čachticiach

News image

Október 2014

Praktická výuka v cestovnom ruchu

News image

Október 2014

Výrobný proces v praxi

News image

Október 2014

Morálne ocenenie v tých správnych rukách

News image

Október 2014

8. september – Medzinárodný deň finančnej gramotnosti

News image

September 2014

Nová škola je realitou

News image

September 2014

Šesť dní v spolkovej republike Badensko-Württembergsko

News image

September 2014

Najlepšia trieda na výlete - výstava Tutanchamon

News image

September 2014

Nový školský rok v znamení zmeny

News image

September 2014

Za poznaním s príchuťou romantiky,

News image

Júl 2014

Kto je kto...

News image

Júl 2014

Posledný deň v škole...

News image

Júl 2014

Týždeň modrého gombíka 2014

News image

Júl 2014

Naše tri dni v stovežatej Prahe

News image

Júl 2014

Roztancovaný, aj taký bol záver tohtoročného školského roka

News image

Júl 2014

Opäť Coca-Cola a naši študenti

News image

Júl 2014

Obsluhovali na hrade

News image

Jún 2014

Náš Deň jazykov v európskom kontexte

News image

Jún 2014

Národný projekt KomPrax

News image

Jún 2014

Zážitková exkurzia

News image

Jún 2014

Dobrovoľníci a PARÁDA

News image

Jún 2014

Marketing a výroba najobľúbenejšieho nápoja v praxi

News image

Jún 2014

Historia magistra vitae

News image

Jún 2014

Podjavorinský mikroregión

News image

Jún 2014

Herdelezi – rómsky kultúrny festival 2014

News image

Jún 2014

Obsluha na Úrade vlády Slovenskej republiky

News image

Máj 2014

Maturita 2014

News image

Máj 2014

Kremnická mincovňa

News image

Máj 2014

KomPrax – kompetencie pre prax

News image

Máj 2014

AJ TY V IT

News image

Máj 2014

Deň pre moje mesto 2014

News image

Máj 2014

Poznáte všetky spôsoby, akými sa dá platiť?

News image

Máj 2014

Spolupráca s nadáciou Volkswagen Slovakia

News image

Máj 2014

Tá správna motivácia

News image

Máj 2014

Veľkonočný volejbalový turnaj

News image

Apríl 2014

Maturitná skúška – praktická časť odbornej zložky

News image

Apríl 2014

Oceniť, motivovať a povzbudiť,

News image

Apríl 2014

Súťaž zručností učebného odboru hostinský

News image

Apríl 2014

Poisťovníctvo z praxe

News image

Apríl 2014

Študentská spoločnosť v útulku psov

News image

Apríl 2014

Tréning animátorov

News image

Apríl 2014

Bojnický zámok a kúpele Bojnice

News image

Apríl 2014

Oceňovanie vynikajúcich pedagógov Trenčianskeho kraja

News image

Marec 2014

Beseda sa pracovníkom Finančnej správy

News image

Marec 2014

Súťaž zručnosti v odboroch kaderník a kozmetik

News image

Marec 2014

Beseda s cestovateľom „Beckom“

News image

Marec 2014

Európa v škole

News image

Marec 2014

Hviezdoslavov Kubín

News image

Marec 2014

Krajské kolo Technickej olympiády

News image

Február 2014

Školské kolo SOČ

News image

Február 2014

ITF Slovakiatour a Gastro Bratislava

News image

Február 2014

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

News image

Január 2014

Úspešný Slovák zo Silicon Valley

News image

Január 2014

Naša rozlúčka so starým rokom

News image

Január 2014

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – poznáme mená víťazov

News image

December 2013

Súťaž o najlepší vianočný koláč

News image

December 2013

Tešme sa, kým sme ešte mladí,

News image

December 2013

SRDCE PRE DETI

News image

December 2013

Návšteva centrálnej banky

News image

December 2013

NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ POHĽADNICA

News image

December 2013

Olympiády v cudzích jazykoch

News image

December 2013

Súťaž Generácia €uro

News image

December 2013

Top exkurzia - Viedeň

News image

December 2013

Školské kolo súťaže SIP

News image

December 2013

S knihou v ruke...

News image

December 2013

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

News image

November 2013

Imatrikulácia 2013 - 2014

News image

November 2013

Čítanie generácií – podujatie, ktoré spája

News image

November 2013

PUŠKINOVO MÚZEUM V BRODZANOCH

News image

November 2013

Kúpeľné mesto Piešťany

News image

November 2013

Medzinárodná spolupráca, ktorá má budúcnosť

News image

November 2013

Teória v praxi

News image

November 2013

Peter Black 2

News image

November 2013

Divadlo žije!

News image

November 2013