Zo života školy
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
prev
next

Kaderníčky v Centre sociálnych služieb

News image

September 2021

Cestovný ruch na prvej odbornej praxi

News image

September 2021

Prázdniny na hradoch Beckov a Čachtice

News image

September 2021

NÁVRAT DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

News image

September 2021

Ďakujeme sponzorom

News image

September 2021

Záver školského roka v športovom duchu

News image

Júl 2021

Vzdelávanie finančnej gramotnosti berieme s plnou vážnosťou

News image

Júl 2021

Záver školského roka 2020 – 2021

News image

Júl 2021

Barmanský kurz pre záujemcov z radov študentov

News image

Jún 2021

Hoteláci absolvovali baristický kurz

News image

Jún 2021

Odborná prax priamo na okolitých hradoch

News image

Jún 2021

Naši absolventi majú už „v rukách“ výučné listy

News image

Jún 2021

Študenti stolári mohli posúdiť, že nie je kameň ako kameň

News image

Jún 2021

Titul Škola eTwinning 2021-2022

News image

Jún 2021

Aktívne kariérové poradenstvo

News image

Jún 2021

Ocenenie Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja pre našu kolegyňu

News image

Jún 2021

Maturita 2021

News image

Jún 2021

Naši obchodní pracovníci prezentovali v hypermarkete TESCO svoje zručn

News image

Máj 2021

Veľká vďaka patrí našim sponzorom

News image

Máj 2021

Súťaže zručnosti na odbornom výcviku

News image

Apríl 2021

Zaujímavá beseda o právach spotrebiteľa pri online nákupe

News image

Apríl 2021

Poučné a inšpiratívne stretnutie našich maturantov s hosťami z USA

News image

Apríl 2021

Zmeny na stredisku praktického vyučovania na Holubyho

News image

Apríl 2021

Školské kolo SOČ

News image

Marec 2021

Zaujímavosti krajského kola súťaže ENERSOL SK

News image

Marec 2021

Zážitkové vzdelávanie NBS "5peňazí"

News image

Február 2021

Krajské kolo Technickej olympiády prebehlo dištančne

News image

Február 2021

Doplnenie materiálno – technického vybavenia pre učebný odbor stolár

News image

November 2020

Pokračujeme v zveľaďovaní úseku praktického vyučovania

News image

November 2020

Kniha, po ktorej túžiš

News image

September 2020

Nová stolárska dielňa na ručné opracovanie dreva

News image

September 2020

Praxou bližšie k zamestnaniu v cestovnom ruchu

News image

September 2020

Slávnostné otvorenie nového školského roka v tieni SARS-CoV-2

News image

September 2020

Učitelia odborných predmetov na našej škole absolvovali kurz baristiky

News image

Júl 2020

Zvládli sme to! – tohtoročný koniec školského roka sme všetci prijali

News image

Júl 2020

Posledný týždeň školského roka sa niesol v športovom duchu

News image

Júl 2020

Šikovné ruky chlapcov stolárov

News image

Jún 2020

Rekonštrukcia zborovne majstrov na Piešťanskej ulici

News image

Jún 2020

Praxujeme hravou formou aj na diaľku

News image

Jún 2020

Animácia na hrade Beckov

News image

Jún 2020

Absolventi učebných odborov si prebrali výučné listy

News image

Jún 2020

„Môj príspevok k potravinovej sebestačnosti“ - výsledky súťaže sú aj v

News image

Jún 2020

Nové priestory pre odborné vzdelávanie autoopravárov sú pripravené

News image

Máj 2020

Rozlúčili sme sa s tohtoročnými maturantmi na našej škole

News image

Máj 2020

Aj odborný výcvik je možné vyučovať dištančnou formou

News image

Máj 2020

Dištančná forma krajského kola súťaže stredných škôl ENERSOL SK pod ge

News image

Apríl 2020

Zaujímavé projekty v školskom kole SOČ

News image

Marec 2020

Súťaž zručnosti žiačok 3. ročníka učebného odboru kaderník

News image

Február 2020

Ocenenie pre Ing. Hradilekovú

News image

Február 2020

Študenti končiacich ročníkov v NBS

News image

Február 2020

Lyžiarsky výcvik

News image

Február 2020

Technická olympiáda opäť na našej škole

News image

Február 2020

Študenti na zaujímavej odbornej exkurzii

News image

Február 2020

Plesová sezóna a prax študentov

News image

Január 2020

Vianočná recepcia – čas, keď povinnosti idú bokom...

News image

December 2019

VIANOČNÝ POZDRAV V CUDZOM JAZYKU

News image

December 2019

Súťaž o najlepší vianočný zákusok

News image

December 2019

Obdivovali sme Vianočnú Viedeň

News image

December 2019

Mikuláš v našej škole

News image

December 2019

Barmanský kurz pre študentov hotelovej akadémie

News image

December 2019

Stretnutie s Manažérkou roka 2019 počas Týždňa kariéry

News image

December 2019

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

News image

December 2019

„Brána jazykov otvorená“

News image

December 2019

Hoteláci a hostinskí sa podielali na príprave osláv 100. výročia Gymná

News image

December 2019

Pracovití žiaci poľnohospodárskej výroby

News image

December 2019

Výzva k zmysluplnejšiemu žitiu prichádzajúcej budúcnosti

News image

November 2019

Autoelektrikári zo SPŠ Uherský Brod na našej škole

News image

November 2019

Beseda o živote lesných zvierat v letnom a zimnom období

News image

November 2019

Naša škola môže byť aj Vašou školou!

News image

November 2019

SLOBODA NIE JE SAMOZREJMOSŤ

News image

November 2019

Študentky obchodnej akadémie na trendovom workshope

News image

November 2019

Kaderníčky na školení FRAMESI

News image

November 2019

Kurz Ochrana života a zdravia

News image

November 2019

Stolári si vyrábali vlastný papier

News image

November 2019

Celoslovenský projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY

News image

November 2019

NAŠI HOTELÁCI NA ÚRADE VLÁDY

News image

November 2019

Zážitkové vyučovanie na odbornom výcviku

News image

November 2019

Výstava Stredoškolák – Hrdina remesla aj s našou účasťou

News image

Október 2019

Vzájomne prospešná spolupráca s hradmi Beckov a Čachtice pokračuje

News image

Október 2019

Zážitkové vzdelávanie v Demänovskej doline

News image

Október 2019

Rozvíjame spoluprácu so SPŠ v Uherskom Brode

News image

Október 2019

Hoteláci navštívili Baťov inštitút v Zlíne

News image

Október 2019

SPOLOČNE A ZODPOVEDNE NA CESTÁCH

News image

Október 2019

Študentky cestovného ruchu na Career day 2019 v AT&T

News image

Október 2019

PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA UČITEĽOV PRIMÁTOR MESTA OCEŇOVAL UČITEĽ

News image

Október 2019

Beseda s pánom riaditeľom

News image

Október 2019

Poznaj svoj región

News image

Október 2019

Oplatilo sa byť aktívnymi a úspešnými

News image

September 2019

Epopeja o živote človeka na pozadí dejín - dejín, ktoré sú pohybom moc

News image

September 2019

Záleží nám na úprave okolia našej školy

News image

September 2019

Teambuildingové aktivity v Čutkovskej doline

News image

September 2019

Život v Nórsku očami našej absolventky

News image

September 2019

Úcta k starším nás sprevádza počas celého roka

News image

September 2019

Finančné vzdelávanie študentov

News image

September 2019

Výmenu okien sme privítali s úľavou

News image

September 2019

Príslušníci policajného zboru na našej škole

News image

September 2019

Finančné vzdelávanie učiteľov

News image

September 2019

Začíname nový školský rok, držme si palce!

News image

September 2019

Za poznávaním krás Národného parku České Švajčiarsko

News image

Júl 2019

ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA V ZNAMENÍ LETNÝCH PRÁZDNIN

News image

Jún 2019

Školský výlet študentov do Košíc

News image

Jún 2019

Prváci hoteláci na koncoročnom výlete

News image

Jún 2019

Hoteláci v kúpeľoch Piešťany

News image

Jún 2019

Útulok Nádej

News image

Jún 2019

Budúci manažéri sa inšpirovali výrobným podnikom MARLENKA

News image

Jún 2019

DoFe expedícia

News image

Jún 2019

Memorandum s Čachtickým hradom v praxi

News image

Jún 2019

Spoznávali sme Čičmany a Rajecké Teplice

News image

Jún 2019

Teória v praxi – animácie na MDD

News image

Jún 2019

Zlatá Kremnica

News image

Jún 2019

Cezhraničná spolupráca Interreg V-A so školou v Uherskom Brode

News image

Jún 2019

Seminár k 75. výročiu SNP – účasť nášho regiónu v Povstaní

News image

Jún 2019

Cyrano z predmestia

News image

Máj 2019

Boli sme na Region Tour Expo 2019 Trenčín

News image

Máj 2019

Zaujímavá beseda o investovaní a poistení

News image

Máj 2019

DEŇ PRE SVOJE MESTO

News image

Máj 2019

Najväčší Slovák na našej škole

News image

Máj 2019

Memorandum o spolupráci v oblasti zvyšovania atraktivity Čachtického h

News image

Máj 2019

Likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy Moon Coffee

News image

Máj 2019

Finančné vzdelávanie v OTP READY Nadácii

News image

Máj 2019

AUTOSALÓN Bratislava 2019

News image

Máj 2019

Rómeo a Júlia

News image

Máj 2019

Našim maturantom prednášal guvernér NBS

News image

Apríl 2019

2. stretnutie Stredoškolského parlamentu TSK

News image

Apríl 2019

Obsluhovali sme ukrajinského predsedu vlády

News image

Apríl 2019

GENERÁL – AKO SME HO NEPOZNALI

News image

Apríl 2019

Shakespeare inak

News image

Apríl 2019

Hoteláci absolvovali baristický kurz

News image

Apríl 2019

Punk Rock – divadlo o mladých a pre mladých

News image

Apríl 2019

Spoznávame nové technológie – projekt Interreg V-A SK-CZ

News image

Apríl 2019

Európsky týždeň peňazí

News image

Marec 2019

Ocenenie, ktoré je povzbudením i zadosťučinením

News image

Marec 2019

Matematický klokan na našej škole

News image

Marec 2019

Podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie v praxi

News image

Marec 2019

Honoré de Balzac nám má čo povedať aj dnes

News image

Marec 2019

Firmu Svaman Myjava navštívili naši kuchári

News image

Marec 2019

Profesionalita nie je iba slovo

News image

Február 2019

Otec Goriot na divadelných doskách

News image

Február 2019

Náš Báthory banket

News image

Február 2019

Technická olympiáda

News image

Február 2019

ITF SLOVAKIATOUR A DANUBIUS GASTRO

News image

Február 2019

Študenti prvého ročníka sa učili lyžovať

News image

Január 2019

Vianočná recepcia

News image

Január 2019

Vianočné koláčiky od cukrárov a hostinských

News image

December 2018

Tretí ročník Dňa zdravého anjela

News image

December 2018

Slávnostný banket na Úrade vlády Slovenskej republiky

News image

December 2018

Zavítal k nám Mikuláš

News image

December 2018

Naši študenti na Úrade vlády

News image

December 2018

„KTO NEPOZNÁ CUDZIE JAZYKY, NEVIE NIČ ANI O SVOJOM VLASTNOM“

News image

December 2018

Zaľúbený Shakespeare divákov zabaví aj dovzdelá

News image

December 2018

Ekonomika v praxi

News image

December 2018

Hostinskí na odbornej exkurzii v Piešťanoch

News image

December 2018

EXPERT geniality show

News image

November 2018

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

News image

November 2018

Erasmus+ - spoločná návšteva Viedne a Bratislavy

News image

November 2018

Kúpele Piešťany

News image

November 2018

POĎ K NÁM ŠTUDOVAŤ, BUDÚCNOSŤ SI BUDOVAŤ!

News image

November 2018

Prezentácia stredných škôl Myjava

News image

November 2018

Projekt: Záložka do knihy spája slovenské školy

News image

November 2018

Deň kariéry - Career Day

News image

November 2018

Valné zhromaždenie JA Moon Coffee

News image

Október 2018

Opálové bane v Libanke pri Prešove

News image

Október 2018

Návšteva v hoteli Elizabeth

News image

Október 2018

Najlepšia trieda na škole na Devíne - výlet za odmenu

News image

Október 2018

Biela pastelka

News image

Október 2018

Zážitkové vzdelávanie v Múzeu Holokaustu v Seredi

News image

September 2018

Oslavy Dňa Ozbrojených síl SR

News image

September 2018

Beckovské skalice

News image

September 2018

Spoznávali sme Trnavský kraj

News image

September 2018

Deň gramotnosti

News image

September 2018

Vykročili sme do nového školského roka

News image

September 2018

Koncoročný motivačný poznávací výlet zamestnancov našej školy

News image

Júl 2018

Školský rok sme ukončili s úsmevom

News image

Júl 2018

THE HEROES

News image

Júl 2018

Dobrodružná expedícia

News image

Jún 2018

Študenti vo vzdelávacom centre FLIP vo Viedni

News image

Jún 2018

Kariérové poradenstvo pre absolventov školy

News image

Jún 2018

Naši záhradníci na Beckovskom hrade

News image

Jún 2018

Súťaž zručnosti v 4-ročnom učebnom odbore 2977 H cukrár kuchár

News image

Jún 2018

Navštívili sme Tricklandiu a Vysoké Tatry

News image

Jún 2018

Návšteva JA Firmy Coffee Time v detskom domove

News image

Jún 2018

Spoznávali sme ubytovacie zariadenia v Piešťanoch

News image

Máj 2018

Ľudia, miesta a veci

News image

Máj 2018

Slovenská armáda v kontexte II. svetovej vojny

News image

Máj 2018

KRÁSY NÁŠHO REGIÓNU

News image

Máj 2018

Cukrári na výstave TORTY & SVET PEČENIA

News image

Máj 2018

Zahraničná prax

News image

Máj 2018

Likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy Coffee Time

News image

Máj 2018

DEŇ PRE SVOJE MESTO – 24. apríl 2018

News image

Máj 2018

Slávnostná recepcia

News image

Máj 2018

100. výročie ČSR

News image

Máj 2018

„What a wonderful world !“

News image

Máj 2018

XXI. Festival Aničky Jurkovičovej

News image

Apríl 2018

Deň narcisov

News image

Apríl 2018

Odborná exkurzia Volkswagen Slovakia, a.s.

News image

Apríl 2018

MY SISTER SYRIA

News image

Apríl 2018

Odber krvi

News image

Apríl 2018

Obchodná akadémia spolupracuje so základnými školami

News image

Marec 2018

Apartmán v hoteli Bristol

News image

Február 2018

Baristický kurz pre žiakov hotelovej akadémie

News image

Február 2018

Študenti obchodnej akadémia navštívili finančné inštitúcie

News image

Február 2018

Študenti gastro odborov na výstave Danubius Gastro 2018

News image

Február 2018

Carving kurz

News image

Január 2018

Bratislavský Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu

News image

Január 2018

Beseda s inšpirujúcim sprievodcom CR

News image

Január 2018

„Betlehemy ako ich nepoznáme“ v Novom Meste nad Váhom

News image

Január 2018

Každá Vianočná recepcia je pre nás výzvou

News image

Január 2018

VIANOČNÉ POZDRAVY

News image

December 2017

OLYMPIÁDY V CUDZÍCH JAZYKOCH

News image

December 2017

Adventné pečenie v podaní našich cukrárov

News image

December 2017

Marketing na stredovekých hradoch

News image

December 2017

Vianočná Viedeň

News image

December 2017

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

News image

December 2017

Literárna súťaž na Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne

News image

December 2017

Návšteva vianočných trhov

News image

December 2017

Prezentačné zručnosti žiakov učebných odborov v medzinárodnej gastronó

News image

December 2017

Vítanie prvákov

News image

December 2017

Návšteva divadelného predstavenia

News image

December 2017

Cukrári pri výrobe cukru

News image

November 2017

Naše dni otvorených dverí

News image

November 2017

Študenti hotelovej akadémie reálne podnikajú

News image

November 2017

Skúsenosti odborníka v animačných službách

News image

November 2017

Čašníci a kontrolóri potravín za skúsenosťami v Nitre

News image

November 2017

Záložka do knihy spája slovenské školy

News image

November 2017

Báseň spája ľudí a robí život krajším, radostnejším...

News image

November 2017

Stretnutie s pánom prezidentom na Prezentácii stredných škôl

News image

November 2017

Školenie manažmentu firmy

News image

November 2017

Poznávacia exkurzia so všetkým, čo k nej patrí...

News image

Október 2017

Projekt „OPENING HORIZONS“ – stratégia kvality vzdelávania cudzích jaz

News image

Október 2017

Produkt študentov cestovného ruchu „Stiborovo kráľovstvo“ v reálnej pr

News image

Október 2017

Sviatočný deň

News image

Október 2017

Svetoznáme kúpele Piešťany

News image

Október 2017

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov primátor mesta oceňoval učiteľ

News image

Október 2017

Spoznávali sme Trenčín a jeho zaujímavosti

News image

Október 2017

Tematické zážitkové vzdelávanie

News image

September 2017

Výlet za odmenu pre IV.AW - za spoznávaním Oravy

News image

September 2017

Medzinárodný deň gramotnosti

News image

September 2017

Vzdelávanie pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti

News image

September 2017

Nový školský rok

News image

September 2017

Kariérové poradenstvo v spolupráci s CPPPaP

News image

Júl 2017

Koncoročný výlet Lednice

News image

Júl 2017

Slávnostné ukončenie školského roka

News image

Júl 2017

Spoznávali sme „stovežatú“ Prahu

News image

Júl 2017

Škola hrou

News image

Júl 2017

Odborná exkurzia v PSA Groupe Slovakia

News image

Júl 2017

Koncoročný výlet v Košiciach

News image

Jún 2017

Maturitné vysvedčenia sú už v rukách absolventov

News image

Jún 2017

Naši animátori na Paráde 2017

News image

Jún 2017

Študenti cestovného ruchu spoznávali ďalší región

News image

Jún 2017

Študenti cestovného ruchu spolupracovali v Parku miniatúr

News image

Jún 2017

Ako po skončení školy

News image

Jún 2017

Najväčší sviatok Zeme

News image

Jún 2017

Pamätníky SNP

News image

Máj 2017

Medzinárodný deň múzeí

News image

Máj 2017

Cestovný ruch pokračuje v spolupráci so základnou školou

News image

Máj 2017

Tretiaci obchodnej akadémie úspešne podnikali

News image

Máj 2017

Súťaž zručnosti v 4-ročnom učebnom odbore cukrár kuchár

News image

Máj 2017

Obchodná akadémia na daňovom úrade

News image

Máj 2017

Výstava TORTY & SVET PEČENIA

News image

Máj 2017

Girl´s Day 2017

News image

Máj 2017

Deň narcisov

News image

Apríl 2017

Veľkonočný volejbalový turnaj

News image

Apríl 2017

Návšteva Osvienčimu

News image

Apríl 2017

Ťapákovci

News image

Apríl 2017

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

News image

Apríl 2017

III.CW sa zaujíma o zdravý životný štýl

News image

Apríl 2017

Naši študenti sa v konkurencii nestratili

News image

Apríl 2017

Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja

News image

Marec 2017

Súťaž zručnosti

News image

Marec 2017

Obsluha na Úrade vlády

News image

Marec 2017

Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

News image

Február 2017

2. február – Svetový deň mokradí

News image

Február 2017

Odborná exkurzia I.AW triedy

News image

Február 2017

Spolupráca, ktorá prináša výsledky

News image

Január 2017

Odborná exkurzia Gastro Danubius Bratislava 2017 a ITF Slovakia

News image

Január 2017

Lyžiarsky výcvik 2017

News image

Január 2017

Financie a investovanie v praxi

News image

Január 2017

Obsluha na „Javorine“

News image

Január 2017

Jubilejné dvadsiate predvianočné stretnutie

News image

Január 2017

VIANOCE VO SVETOVEJ GASTRONÓMII

News image

December 2016

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ POZDRAV

News image

December 2016

Deň zdravého anjela

News image

December 2016

PETER BLACK 3

News image

December 2016

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

News image

December 2016

Školské kolá olympiád v cudzích jazykoch

News image

December 2016

... tá naša stužková

News image

December 2016

Mikuláš na našej škole

News image

December 2016

Školenie študentov žiackej školskej rady

News image

December 2016

Odborná exkurzia plná zážitkov

News image

December 2016

Vtáčie kŕmidlá z PET fliaš

News image

December 2016

Škodlivosť fajčenia, žime bez tejto drogy

News image

November 2016

Efektívne a dobre zorganizované Dni otvorených dverí na našej škole

News image

November 2016

IMATRIKULÁCIA NAŠICH PRVÁKOV

News image

November 2016

Vinárstvo Golguz Hlohovec a divadelné predstavenie v hlavnom meste

News image

November 2016

KÁVA – ŽIVOTABUDIČ

News image

November 2016

Barmanský kurz

News image

November 2016

Prezentácia našej školy na Myjave

News image

November 2016

Podnikanie v cestovnom ruchu

News image

November 2016

Záložka do knihy spája slovenské školy

News image

November 2016

„Dušičky“

News image

Október 2016

ŠERP, JA Firma

News image

Október 2016

Školenie manažmentu

News image

Október 2016

Deň finančného spotrebiteľa v Národnej banke SR

News image

Október 2016

GREEN DAY 2016

News image

Október 2016

Spoznávame Piešťany.

News image

Október 2016

Ocenenie pre našu kolegyňu

News image

Október 2016

Bojnice - poznávací výlet za odmenu

News image

September 2016

Deň gramotnosti

News image

September 2016

Nový školský rok sa stal realitou

News image

September 2016

Osobná skúsenosť v Parku miniatúr Podolie

News image

September 2016

Tradičný koncoročný výlet zamestnancov školy

News image

Júl 2016

Koniec školského roka

News image

Júl 2016

Oslávili sme 95 rokov svojej existencie

News image

Júl 2016

Slávnostná rozlúčka

News image

Júl 2016

Odborná exkurzia v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.

News image

Jún 2016

POMOC PRE ĽUDÍ V NÚDZI.

News image

Jún 2016

Koncoročný výlet II.AW

News image

Jún 2016

Škola v prírode - animácia v praxi

News image

Jún 2016

HOLOKAUST A PODJAVORINSKÝ ODBOJ POČAS 2. SVETOVEJ VOJNY

News image

Jún 2016

Paráda 2016 v rytme brazílskej samby

News image

Jún 2016

Animácia v praxi v Parku miniatúr Podolie

News image

Jún 2016

Potulky regiónom

News image

Jún 2016

Navštívili sme Európske informačné centrum

News image

Jún 2016

Spolupráca s 3. základnou školou naďalej pokračuje

News image

Jún 2016

Výstava TORTY & SVET PEČENIA

News image

Jún 2016

Súťaž zručnosti v 4-ročnom učebnom odbore 2977 H cukrár kuchár

News image

Jún 2016

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI

News image

Jún 2016

Ako po skončení strednej školy

News image

Jún 2016

Workshop manažérom nanečisto

News image

Jún 2016

REGION TOUR EXPO 2016

News image

Máj 2016

Krásny zážitok z Bratislavy

News image

Máj 2016

Praktické maturitné skúšky – Slávnostný banket

News image

Máj 2016

Praktická maturita

News image

Máj 2016

Deň pre moje mesto 2016

News image

Apríl 2016

Lyžovačka v Oraviciach

News image

Apríl 2016

To ste vy, pán Taner?

News image

Apríl 2016

Kontrolór potravín pri spracovaní mlieka

News image

Apríl 2016

Pätnásty Kvet Tálie

News image

Apríl 2016

Marec – sviatok knihy

News image

Apríl 2016

Maturita 2016

News image

Apríl 2016

Deň učiteľov na našej škole

News image

Marec 2016

European Money Week na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Nov

News image

Marec 2016

Animačný kurz

News image

Marec 2016

Súťaž zručnosti

News image

Marec 2016

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

News image

Marec 2016

AMERICAN DREAM

News image

Február 2016

Hviezdoslavov Kubín

News image

Február 2016

Workshop „Rozbehni sa!“

News image

Február 2016

Školské kolo SOČ

News image

Február 2016

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour

News image

Február 2016

Súťaž zručnosti v odbore čašník, servírka

News image

Február 2016

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU BOLA PRE NÁS VÝZVOU

News image

Február 2016

Odborná exkurzia vo výrobnom závode

News image

Február 2016

Vianočná recepcia 2015

News image

Január 2016

Najlepší vianočný koláč

News image

Január 2016

Rok Ľudovíta Štúra

News image

Máj 2015