Predmetová komisia - potravinárske predmety
3 Užívateľ(ia):

titul, meno, priezvisko predmety, ktoré učí Iné činnosti
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
odborné predmety - čašník, servírka, hostinský, hostinská
Ing. Mária KRIŽANOVÁ
odborné potravinárske predmety
predseda PK potravinárskych predmetov
Ing. Natália KOZÁKOVÁ
majster OV - kontrolór potravín, odborné predmety - cukrár kuchár