Predmetová komisia - odborný výcvik
16 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje
Bc. Oľga HRABOVSKÁ
majsterka OV - hotelová akadémia a hostinský, hostinská
Mgr. Miroslav HRČKA
hlavný majster OV - obchodný pracovník a záhradník, odborné predmety odboru záhradník
Bc. Denisa JANIČ KÁLIKOVÁ
majsterka OV - obchodný pracovník
Bc. Kvetoslav KUČERA
majster OV - agromechnizátor, opravár a poľnohospodárska výroba
Mgr. Roman KRAJČOVIČ
majster OV - agromechanizátor, opravár a poľnohospodárska výroba
Mgr. Eva KUSENDOVÁ
hlavná majsterka OV - hotelová akadémia, hostinský, hostinská
Mgr. Radka KYSELICOVÁ
majsterka OV - hostinský, hostinská, hotelová akadémia
Bc. Lucia MARKECHOVÁ
majsterka OV - kaderník
Mgr. Zuzana MASÁROVÁ
hlavná majsterka OV - cukrár kuchár a hotelová akadémia
Ing. Gréta Palková, PhD.
odborné drevárske predmety, fyzika
Bc. Rudolf PEČENKÁR
majster OV – stolár
Ing. Ľubomír POLÁK
majster OV - agromechanizátor, opravár
PaedDr. Milan PULLMANN
majster OV - autoopravár - mechanik
Bc. Karin SAMUHELOVÁ
majster OV - cukrár kuchár
Ing. Vlasta SAMULOVÁ
majsterka OV - kaderník
Bc. Jaroslava TULISOVÁ
majster OV - hotelová akadémia, hostinský, hostinská a cukrár kuchár