Predmetová komisia - odborný výcvik
18 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje
Bc. Ján CAGALA
hlavný majster OV - agromechanizátor, opravár, autoopravár - mechanik
Bc. Ingrid HARMADYOVÁ
majsterka OV - kozmetik, t.č. materská dovolenka
Bc. Oľga HRABOVSKÁ
majsterka OV - hostinský, hostinská a cukrár kuchár
Mgr. Miroslav HRČKA
majster OV - obchodný pracovník a záhradník, odborné predmety odboru záhradník
Ing. Natália KOZÁKOVÁ
majster OV - kontrolór potravín, odborné predmety - cukrár kuchár
Mgr. Roman KRAJČOVIČ
majster OV - agromechanizátor, opravár
Ing. Ján KUČERA
zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie, odborný výcvik - autoopravár - mechanik
Mgr. Eva KUSENDOVÁ
hlavná majsterka OV - čašník, servírka
Mgr. Radka KYSELICOVÁ
majsterka OV - hostinský, hostinská
Lucia MARKECHOVÁ
majsterka OV - kaderník
Mgr. Zuzana MASÁROVÁ
hlavná majsterka OV - cukrár kuchár
Milan MIKLÁNEK
majster OV - agromechnizátor, opravár
Bc. Rudolf PEČENKÁR
majster OV – stolár
Bc. Slavomíra PODHORSKÁ
majster OV - cukrár kuchár
PaedDr. Milan PULLMANN
majster OV - autoopravár - mechanik
Bc. Karin SAMUHELOVÁ
majster OV - cukrár kuchár
Ing. Vlasta SAMULOVÁ
majsterka OV - kaderník
Bc. Jaroslava TULISOVÁ
majster OV - cukrár kuchár