Predmetová komisia - odborné predmety ekonomické
9 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
Ing. Daniel ATALOVIČ
odborné ekonomické predmety
koordinátor súťaže Mladý účtovník, sklad učebníc
Ing. Miriam FEDÁKOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
garant súťaže Spracovanie informácií na PC, pokladníčka RZ
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
odborné ekonomické predmety
registrácia kultúrnych preukazov, zabezpečovanie odbornej praxe odboru podnikanie v remeslách a službách
Ing. Luciana HUDCOVICOVÁ
odborné ekonomické predmety
koordinátor žiackej školskej rady
Ing. Oľga ILENČÍKOVÁ
odborné ekonomické predmety
zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, školská knižnica
Ing. Jana PODPEROVÁ
odborné ekonomické predmety
poistenie žiakov školy
Ing. Jana POMAJBOVÁ
odborné ekonomické predmety
kariérová poradkyňa, zabezpečovanie odbornej praxe odboru obchodná akadémia, evidencia uplatnenia absolventov, ISIC karty
Ing. Ivana ŠIMOVCOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
predseda PK ekonomiky, zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, garant súťaže SOČ, turisticko-poznávacie podujatia pre zamestnancov školy
Ing. Elena TARANOVÁ
odborné ekonomické predmety, administratíva a korešpondencia