95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Pripravované podujatia

Odborná exkurzia pre žiakov 3. ročníka odboru cukrár kuchár - výroba mäsových výrobkov, Svaman Myjava, 28. 03. 2017
Spoločné posedenie všetkých zamestnancov školy k Dňu učiteľov, 28. 03. 207
Odborná exkurzia pre žiakov odboru agromechanizátor, opravár - Agrosalón Nitra, 29. 03. 2017
Odborná exkurzia žiakov 1. - 2. ročníka, Osvienčim, 04. 04. 2017
Účasť študentov 3. ročníka obchodnej akadémie v celoštátnom kole súťaže JA Veľtrh podnikateľských talentov, Košice, 05. 04. 2017
Účasť študentov v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, Trenčín, 06. 04. 2017
Zapojenie sa študentov ako dobrovoľníkov počas Dňa narcisov, 07. 04. 2017
Odborné školenie pre žiakov 1. ročníka...

Aktuality, novinky

Súťaž zručnosti

Súťaž zručnosti

Dňa 16. 3. 2017 sa konala na úseku praktického vyučovania súťaž zručnosti žiakov v učebnom odbore kaderník. Tento rok žiačky vytvárali účes na tému Disney princezná. Pri tvorbe účesov budúce kaderníčky preukázali svoju zručnosť, fantáziu a tvorivosť. Pri...   >>>

24. 03. 2017

Projekt Aspire

Projekt Aspire

Úlohou medzinárodného projektu Aspire je pomôcť mladým ľuďom ľahšie ukončiť strednú školu a pripraviť ich na úspešný štart v prvom zamestnaní. Projekt realizuje JA Slovensko v spolupráci s manažérmi spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia prostredníctvom workshopov na rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností, riadiacich...   >>>

14. 03. 2017

Obsluha na Úrade vlády

Obsluha na Úrade vlády

Dňa 22. februára 2017 sa v priestoroch Zrkadlovej siene Úradu vlády SR uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien študentom stredných a stredných odborných škôl, ktorí sa zúčastnili súťaže „ROADSHOW 2016“. Pri tejto príležitosti študenti našej školy študijného odboru čašník, servírka...   >>>

06. 03. 2017

Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 23. 2. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Študenti súťažili v piatich kategóriách so zaujímavými prácami. Odborná porota určila poradie študentov, ktorí budú obhajovať výsledky  svojej dlhodobej práce na regionálnej prehliadke...   >>>

24. 02. 2017

Študijné odbory

Online:  8