95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí!

Záujemcom o štúdium na našej škole oznamujeme, že  Dni  otvorených dverí sa  budú konať v dňoch 20. a 21. novembra 2019 v priestoroch školy na Weisseho ulici v Novom Meste nad Váhom. Môžete nás navštíviť v stredu od 12.00 hod. do 17:00 hod. a vo štvrtok od 8.00 do 17:00 hod. Na Vaše otázky vám zodpovedne odpovie vedenie školy, tím učiteľov, majstrov odborného výcviku a študenti školy.
Ponuka Duálneho vzdelávania sa nachádza v časti INFORMÁCIE - DUÁLNE VZDELÁVANIE.

Pripravované podujatia

Profesijná diagnostika, IV.AW, 21. 10. 2019
Prednáška pre žiakov I.AW, I.CW, II.BW Ako sa správne učiť, 21. 10. 2019
Účasť školy na výstave stredných škôl STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA, Trenčín, 24. - 25. 10. 2019
Zážitkové vzdelávanie TSK - Bratislavský hrad, prehliadka Bratislavy a divadelné predstavenie Cyrano z predmestia, 24. 10. 2019
Účasť školy na celoštátnej prezentačnej výstave stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania Mladý tvorca, Nitra, 05. - 06. 11. 2019
Účasť žiakov 3. ročníka odboru manažment reg. CR v celoštátnej súťaži Top turistická destinácia regiónu, Nitra, 05. - 06. 11. 2019

Aktuality, novinky

Vzorná reprezentácia našej školy

Vzorná reprezentácia našej školy

Krásny jesenný deň sme prežili v príjemnom prostredí SOŠ v Pruskom. Zúčastnili sme sa 7. ročníka celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Mladý poľnohospodár“. Našu školu reprezentovali žiaci Roman Sapáček (2. ročník nadstavbové štúdium) a Tomáš Kočický (2. ročník učebný...   >>>

20. 10. 2019

Hoteláci navštívili Baťov inštitút v Zlíne

Hoteláci navštívili Baťov inštitút v Zlíne

Dňa 16. 10. 2019 sme sa my, študenti V.HA a IV.HA (hotelová akadémia), zúčastnili odbornej exkurzie v zlínskom Baťovom inštitúte na Morave. Zlín je centrom Zlínskeho kraja a priemyselným a podnikateľským centrom východnej Moravy. Baťov...   >>>

20. 10. 2019

SPOLOČNE A ZODPOVEDNE NA CESTÁCH

SPOLOČNE A ZODPOVEDNE NA CESTÁCH

V dňoch 30. 09. 2019, 01. 10. 2019 a 04. 10. 2019 sa vybraní študenti našej školy - Tomáš Michalka (II.ADW), Matej Valápka (II.ADW), Denisa Galániová (III.AW) a Peter Haviernik (V.HA) zúčastnili na edukačno-dopravnom podujatí s názvom...   >>>

18. 10. 2019

Študentky cestovného ruchu na Career day 2019 v AT&T

Študentky cestovného ruchu na Career day 2019 v AT&T

Každoročne organizácia JA Slovensko v spolupráci s AT&T organizuje pre svojich študentov motivačný workshop. Inak tomu nebolo tento rok, keď sme sa 26. septembra zúčastnili už niekoľkého ročníka Career day v Bratislave. Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného...   >>>

18. 10. 2019

Župná kalokagatia 2019

Župná kalokagatia 2019

Žiaci našej školy sa dňa 8. 9. 2019 zúčastnili 13. ročníka krajskej športovo-vedomostnej súťaže stredných škôl s názvom Župná kalokagatia 2019, konanej pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súťaže sa zúčastnili päťčlenné družstvá, ktoré súťažili v...   >>>

15. 10. 2019

Študijné odbory

Online:  177