95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Pripravované podujatia

Jarné prázdniny 27. 02. - 03. 03. 2017, vyučovanie po prázdninách začína 06. 03. 2017 podľa rozvrhu párneho týždňa
Stretnutie členov ŽŠR, Trenčín, 06. 03. 2017
Účasť študentov III.AW v projekte Aspire, AT&T Bratislava, 07. 03. 2017
Animačný kurz pre študentov 3. ročníka - manažment regionálneho cestovného ruchu, 14. 03. 2017
Beseda pre žiakov 1. ročníka - prevencia proti užívaniu drog, 14. 03. 2017
EČ a PFIČ MS, budova školy na Weisseho ulici, 14. - 15. 03. 2017
Finančné vzdelávanie pre študentov 4. ročníka obchodnej akadémie, Nadácia Partners, 16. 03. 2017
Účasť študentov v obvodnom kole SOČ,...

Aktuality, novinky

Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 23. 2. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Študenti súťažili v piatich kategóriách so zaujímavými prácami. Odborná porota určila poradie študentov, ktorí budú obhajovať výsledky  svojej dlhodobej práce na regionálnej prehliadke...   >>>

24. 02. 2017

2. február – Svetový deň mokradí

2. február – Svetový deň mokradí

V roku 1971 bol v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach, ktoré majú  medzinárodný význam ako kolíska biologickej diverzity. Sú tiež zásobárňou vody, ochranou proti erózii, prebieha v nich biologické čistenie vody, zachytávajú  polutanty a stabilizujú miestne klimatické pomery....   >>>

24. 02. 2017

Odborná exkurzia I.AW triedy

Odborná exkurzia I.AW triedy

sa uskutočnila 26. januára t.r. Zúčastnili sa jej obidva študijné odbory - obchodná akadémia i obchodný pracovník - v sprievode triednej učiteľky a vyučujúcej slovenčiny. Viacúrovňové tematické zameranie zážitkového dňa malo úspech u všetkých zúčastnených. Čakala...   >>>

23. 02. 2017

Expert geniality show

Expert geniality show

Dňa 1. decembra 2016 sa stretlo 25 expertov z našej školy v súťaži Expert geniality show, aby si overili svoje vedomosti v piatich kategóriách: Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Do you speak English?, Mozgolamy a Góly, body, sekundy. V tomto školskom roku...   >>>

20. 02. 2017

Študijné odbory

Online:  3