95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Začiatok školského roka

Milí študenti, slávnostné otvorenie školského roka 2016 - 2017 sa uskutoční v pondelok 5. septembra o 8.00 hod. na školskom dvore, resp. v budove  školy na Weisseho ulici č. 1.

OPRAVNÝ TERMÍN MS

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry sa bude konať dňa  6. septembra 2016 na SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom v budove školy na WEISSEHO ulici č. 1. Žiaci sa dostavia do budovy školy najneskôr o 9:00 hod. Dôležité informácie o priebehu MS nájdete v časti INFORMÁCIE – PRE ŠTUDENTOV a v budove školy na Weisseho 1 (nástenka na 1. poschodí).

Aktuality, novinky

Tradičný koncoročný výlet zamestnancov školy

Tradičný koncoročný výlet zamestnancov školy

Odmenou za celoročnú prácu pedagógov a ostatných zamestnancov školy bol poznávací zájazd Štúrovo – Budapešť - Komárno v dňoch 1. 7. – 3. 7. 2016. V piatok 1. 7. 2016 sme sa „vydali“ na cestu do Štúrova. Prvou zastávkou...   >>>

09. 07. 2016

Koniec školského roka

Koniec školského roka

Posledný deň pred začiatkom letných prázdnin sa niesol v príjemnej atmosfére mnohých očakávaní. Žiaci, študenti aj ich pedagógovia si na školskom dvore po štátnej hymne vypočuli príhovor riaditeľa školy Ing. Jána Hargaša, PhD. Riaditeľ školy zhodnotil...   >>>

04. 07. 2016

Oslávili sme 95 rokov svojej existencie

Oslávili sme 95 rokov svojej existencie

V novomestskom kultúrnom stredisku sa 27. júna t.r. konala obzvlášť významná spoločenská udalosť. Významná z hľadiska školy ako takej, ale aj z hľadiska mesta, regiónu, kraja, štátu. Dožiť sa 95-ťky v kontexte so stále zložitejšou realitou,...   >>>

04. 07. 2016

Slávnostná rozlúčka

Slávnostná rozlúčka

Dňa 10. 6. 2016 sa v priestoroch sobášnej miestnosti na našej škole konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení úspešných absolventov tried IV.AW, IV.BW, IV.CW a II.ADW. Z rúk riaditeľa školy, predsedníčky školskej maturitnej komisie a triednych učiteľov si prevzalo maturitné...   >>>

04. 07. 2016

Študijné odbory

Online:  5