95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

ISIC

Pre informácie k predĺženiu platnosti ISIC kariet kliknite SEM .

Voľné miesta v nadstavbovom štúdiu

Oznamujeme záujemcom o nadstavbové štúdium v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a  službách, že 2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 27. 08. 2020. Prihlášku na štúdium treba poslať do 26. 08. 2020. Bližšie informácie v časti INFORMÁCIE – PRIJÍMACIE KONANIE - NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM.

Aktuality, novinky

Učitelia odborných predmetov na našej škole absolvovali kurz baristiky

Učitelia odborných predmetov na našej škole absolvovali kurz baristiky

V stredu 1. júla, deň po oficiálnom ukončení školského roka 2019/2020, kolegovia, ktorí učia odborné predmety budúcich hostinských a študentov hotelovej akadémie, sa zúčastnili jednodňového kurzu základov baristiky. Základným cieľom kurzu bolo pedagógom teoreticky aj...   >>>

06. 07. 2020

Zvládli sme to! – tohtoročný koniec školského roka sme všetci…

Zvládli sme to! – tohtoročný koniec školského roka sme všetci prijali s radosťou i s úľavou

Druhý polrok školského roka 2019/2020 zásadným spôsobom ovplyvnila celosvetová pandémia alebo inak koronakríza. Zmenilo sa takmer všetko – spôsob výučby i hodnotenia práce. Prioritou vo vzťahu učiteľ – žiak sa stala komunikácia, spätná väzba, zodpovednosť...   >>>

06. 07. 2020

Víťazstvo v literárnej súťaži

Víťazstvo v literárnej súťaži

Už niekoľko rokov sa žiaci našej školy zapájajú do Literárnej súťaže stredných škôl Zlínskeho a Trenčianskeho kraja, ktorú organizuje Nadace Jána Pivečky, Gymnázium Jána Pivečky a Stredná odborná škola Slavičín pod mottom: „Vnímame prítomnosť, aby sme ovplyvnili...   >>>

06. 07. 2020

Posledný týždeň školského roka sa niesol v športovom duchu

Posledný týždeň školského roka sa niesol v športovom duchu

Účelové cvičenia, letný kurz pohybových aktivít i športový deň boli príjemnou zmenou po dlhých dňoch, ktoré sme strávili „zavretí doma.“ V rámci výcviku ochrany života a zdravia (OŽAZ) žiaci 2. ročníkov absolvovali v stredu 24. 6. 2020...   >>>

06. 07. 2020

Hoteláci absolvovali baristický kurz

Hoteláci absolvovali baristický kurz

Pre žiakov druhého ročníka hotelovej akadémie sa v dňoch od 22. 06. 2020 do 25. 06. 2020 uskutočnil baristický kurz, ktorý viedol pán Holiš z Academy of Coffee. Všetci študenti sme sa veľmi tešili, kedy sa z nás stanú...   >>>

06. 07. 2020

Študijné odbory

Online:  9