95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Odber krvi

Dňa 11. 04. 2018 od 8.00 – 10. 00 hod v telocvični v budove školy na Weisseho ulici č. 1 sa uskutoční odber krvi. Môžu sa ho zúčastniť študenti od 18 rokov, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy. Horná hranica je 60 rokov.
Odber krvi je verejný a radi uvítame všetkých, ktorí majú záujem darovať krv, pretože je to prejav ľudskosti a malo by to byť bežnou súčasťou nášho života.
Ing. Elena Taranová, spoluorganizátorka odberu

Pripravované podujatia

Slávnostné stretnutie zamestnancov školy - Deň učiteľov, 28. 03. 2018
Veľkonočné prázdniny, 29. 03. 2018 – 03. 04. 2018
Odber krvi, 8.00 – 10. 00 hod v telocvični v budove školy na Weisseho ulici č. 1, 11. 04. 2018
Odborná exkurzia pre žiakov  2. ročníka obchodnej akadémie – Volkswagen Bratislava, 12. 04. 2018
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - 23. - 24. 04. 2018
Účasť školy na celoštátnej predajno-prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania Mladý Tvorca 2018, Nitra, 26. - 27. 04. 2018
Účasť študentov v celoštátnej súťaži TOP turistická destinácia regiónu, Nitra, 26. 04....

Aktuality, novinky

Expert geniality show

Expert geniality show

Tridsať expertov z našej školy sa dňa 30. novembra 2017 stretlo v súťaži Expert geniality show, aby si overili svoje vedomosti v piatich kategóriách. Aj v tomto školskom roku sa ukázalo, že medzi našimi žiakmi sú odborníci na...   >>>

02. 03. 2018

Apartmán v hoteli Bristol

Apartmán v hoteli Bristol

Apartmán v hoteli Bristol je elegentná inscenácia s temným dahlovským humorom, ktorá potešila a pobavila, i keď iba to by bolo málo, študentov IV.AW triedy, odbory MRCR, OA a ich pedagogický sprievod. V piatok 16. februára...   >>>

27. 02. 2018

Baristický kurz pre žiakov hotelovej akadémie

Baristický kurz pre žiakov hotelovej akadémie

V dňoch 12. – 14. februára 2018 žiaci II.HA absolvovali na našej škole baristický kurz. Kurz sa konal v spolupráci s agentúrou Škola baristu pod gesciou odborného garanta pána Stanislava Cibuľu. Počas troch dní sa oboznámili s pôvodom kávovníka, jeho...   >>>

16. 02. 2018

Študenti obchodnej akadémia navštívili finančné inštitúcie

Študenti obchodnej akadémia navštívili finančné inštitúcie

Dňa 31. 1. 2018 sa žiaci IV.AW triedy, študijného odboru obchodná akadémia, zúčastnili odbornej exkurzie do vrcholových inštitúcií finančného trhu v Bratislave. Prvou bola Národná banka Slovenska, kde sa študenti dozvedeli o histórii a jej význame v...   >>>

07. 02. 2018

Študijné odbory

Online:  61