95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí!

Záujemcom o štúdium na našej škole oznamujeme, že  Dni  otvorených dverí sa  budú konať v dňoch 22. a 23. novembra 2017 v priestoroch školy na Weisseho ulici v Novom Meste nad Váhom. Môžete nás navštíviť v stredu od 11.00 hod. do 17:00 hod. a vo štvrtok od 8.00 do 17:00 hod. Na Vaše otázky vám zodpovedne odpovie vedenie školy, tím učiteľov, majstrov odborného výcviku, výchovná poradkyňa a študenti školy.
Ponuka Duálneho vzdelávania pre školský rok 2017 - 2018 sa nachádza v časti INFORMÁCIE - DUÁLNE VZDELÁVANIE.

Pripravované podujatia

Účasť študentky Barbory Markechovej v krajskom kole súťaže Majster rétor, 22. 11. 2017, Trenčín
Odborná exkurzia – 3. ročník odboru agromechanizátor, opravár, 22. 11. 2017, PD Podolie
Odborná exkurzia – 1. ročník manažment regionálneho CR – vzdelávací program „Ako chutí energia“, Elektráreň Piešťany, 27. 11. 2017
Účasť žiaka 3. ročníka hotelovej akadémie v súťaži Skills Slovakia – Gastro Junior BIDFOOD CUP, 28. 11. 2017, Nové Zámky
Celoslovenská súťaž Expert, 30 žiakov všetkých odborov, 30. 11. 2017
Stužková IV.CW triedy, 1. 12. 2017
2. ročník podujatia "Zdravý Anjel" - deň celoškolských aktivít, zameraných na zdravý životný štýl, spojených s charitou, 5. 12....

Aktuality, novinky

Prví na Slovensku naši študenti obchodnej akadémie

Prví na Slovensku naši študenti obchodnej akadémie

V piatok 10. novembra 2017 sa v priestoroch Kongresového centra Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo veľké finále Olympiády o Európskej únii. Do finálového kola sa prebojovalo 8 najlepších tímov z celého Slovenska. Na našu veľkú radosť  do tohto finále postúpili...   >>>

15. 11. 2017

Záložka do knihy spája slovenské školy

Záložka do knihy spája slovenské školy

Naši študenti ako po minulé roky sa i tento školský rok zapojili do 6. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami, podpora čítania a čitateľskej...   >>>

13. 11. 2017

Báseň spája ľudí a robí život krajším, radostnejším...

Báseň spája ľudí a robí život krajším, radostnejším...

Málokedy sa podarí stretnúť človeka, ktorý je natoľko profesionálom vo svojom odbore, že dokáže zaujať a vtiahnuť do svojho sveta aj tých druhých. Charizmatický, vtipný, múdry a rozhľadený človek, s príjemným, oku lahodiacim zjavom, tak...   >>>

13. 11. 2017

Stretnutie s pánom prezidentom na Prezentácii stredných škôl

Stretnutie s pánom prezidentom na Prezentácii stredných škôl

Dňa 8. 11. 2017 sa naša škola zúčastnila podujatia Prezentácia stredných škôl, ktorú pripravilo mesto Myjava a Školský úrad Myjava v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka na Myjave. Naša škola prostredníctvom pedagógov a študentov predstavila ponuku študijných a učebných odborov,...   >>>

09. 11. 2017

Študijné odbory

Online:  5