95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Pripravované podujatia

Divadelné predstavenie II.ADW a Vianočné trhy, Bratislava, 12. 12. 2016
Predaj výrobkov študentov JA Firmy (3. ročník obchodná akadémia) na Vianočných trhoch 2016, Nové Mesto nad Váhom, 12. - 14. 12. 2016
Účasť študentov na divadelnom predstavení v anglickom jazyku Peter Black, Nové Mesto nad Váhom, 13. 12. 2016
"Zdravý Anjel" - deň celoškolských aktivít, zameraných na zdravý životný štýl, spojených s charitou, 14. 12. 2016
"Vianoce vo svetovej gastronómii" - prezentácie študentov 2. a 3. ročníka učebného odboru hostinský, hostinská, 14. 12. 2016
Predvianočné športové dni študentov školy, 20. - 21. 12. 2016
Vianočná recepcia, 22. 12. 2016
Vianočné prázdniny,...

Aktuality, novinky

Odborná exkurzia plná zážitkov

Odborná exkurzia plná zážitkov

V prvom adventnom týždni trieda III.AW, odbory MRCR a OA, absolvovala naplánovanú odbornú exkurziu, ktorej tematické zameranie sľubovalo od začiatku veľmi veľa. Na návštevu Volkswagenu Slovakia, a.s., Bratislava a divadelného predstavenia neboli všetci iba zvedaví...Vo...   >>>

05. 12. 2016

Naši študenti opäť na Úrade vlády

Naši študenti opäť na Úrade vlády

Slávnostný podpis memoránd o porozumení k implementácii finančného mechanizmu EHP a nórskeho finančného mechanizmu sa uskutočnil dňa 28. novembra 2016 v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Memorandá podpísali minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák a ministerka...   >>>

01. 12. 2016

Obsluha na Úrade vlády pri spomienke na vzácneho Alexandra Dubčeka

Obsluha na Úrade vlády pri spomienke na vzácneho Alexandra Dubčeka

Pri príležitosti 95. výročia narodenia významnej osobnosti moderných dejín Slovenska a európskej politiky Alexandra Dubčeka sa konalo na Bratislavskom hrade spomienkové podujatie pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie....   >>>

01. 12. 2016

Vtáčie kŕmidlá z PET fliaš

Vtáčie kŕmidlá z PET fliaš

Opäť nastáva zimné obdobie kedy našu pomoc potrebuje vtáctvo našich záhrad a parkov. Preto sme sa rozhodli my, žiaci I.FT, učebného odboru záhradník, že preberieme štafetu v zhotovení kŕmidiel. Opäť sme využili niekoľko PET fliaš z rôznych nápojov,...   >>>

01. 12. 2016

Študijné odbory

Online:  10