95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 30. januára 2020 o 16:00 h sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia v kmeňových triedach študentov.

Pripravované podujatia

Prezentovanie víťazného projektu v súťaži TOP turistická destinácia regiónu projektu žiakmi III.AW (manažment regionálneho CR) v národnom stánku na výstave ITF SLOVAKIATOUR, Bratislava, 23. – 26. 01. 2020
Odborná exkurzia pre žiakov odborov manažment regionálneho CR, obchodná akadémia, hotelová akadémia, hostinský, hostinská, podnikanie v remeslách a službách - medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR a gastronómie DANUBIUS GASTRO, Bratislava, 24. 01. 2020
Účasť študentov hotelovej akadémie v súťaži  ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2020 na výstave Danubius Gastro Incheba Bratislava, 24. 01. 2020
Polročná klasifikačná porada, 29. 01. 2020
Triedne rodičovské združenia, 30. 01. 2020, 16:00 h
Odovzdávanie výpisov z vysvedčení, ukončenie 1. polroka, 31. 01....

Aktuality, novinky

Plesová sezóna a prax študentov

Plesová sezóna a prax študentov

Plesová sezóna je pre väčšinu ľudí obdobie zábav. No pre nás, ktorí pracujeme v oblasti gastronómie a hotelierstva je to aj obdobie náročnej práce. Je tomu tak aj v tomto období, kedy sa žiaci odborov hotelová akadémia a...   >>>

20. 01. 2020

Vianočná recepcia – čas, keď povinnosti idú bokom...

Vianočná recepcia – čas, keď povinnosti idú bokom...

Unášať sa dobrou náladou, srdečnou atmosférou, dopriať si priateľské rozhovory vo vzájomnom porozumení, k tomu dobré jedlo, maškrty, kvalitné vínko a hudba – to je synonymum predvianočných stretnutí zamestnancov našej školy a pozvaných hostí. Riaditeľovi školy...   >>>

22. 12. 2019

VIANOČNÝ POZDRAV V CUDZOM JAZYKU

VIANOČNÝ POZDRAV V CUDZOM JAZYKU

Milí priatelia, Vianoce sú tie najkrajšie sviatky v roku, kedy sa celá rodina a blízky stretávajú pri štedrovečernom stole, strávia spolu krásne a nezabudnuteľné chvíle. Túto krásnu vianočnú atmosféru pripomenula študentom i  súťaž o VIANOČNÝ POZDRAV v cudzom jazyku. Naši...   >>>

19. 12. 2019

Súťaž o najlepší vianočný zákusok

Súťaž o najlepší vianočný zákusok

K vytvoreniu príjemnej predvianočnej atmosféry na našej škole prispela aj súťaž o najlepší vianočný zákusok, ktorú zorganizovali členovia žiackej školskej rady. Do súťaže sa prihlásilo 13 študentov. Okrem sladkostí sme mohli ochutnať aj vynikajúce a zdravé nátierky. Kritickými...   >>>

18. 12. 2019

Margarétka, blahoželáme!

Margarétka, blahoželáme!

Margaréta Ondrejková, študentka našej školy učebného odboru kaderník, sa  stala v týchto dňoch víťazkou talentovej súťaže komerčnej televíznej relácie. Dokázala, že má zlato v hrdle a prevalcovala všetkých súperov, zaslúžene si získala obdiv nielen poroty, publika, ale i...   >>>

18. 12. 2019

Študijné odbory

Online:  29