95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Pripravované podujatia

Kurz OŽAZ – 3. ročník, 25. - 27. 09. 2017
Účasť študentov na DOD TSK - 2. ročník odborov obchodná akadémia, hotelová akadémia a podnikanie v remeslách a službách, Trenčín, 02. 10. 2017
Návšteva divadelného predstavenia Kým kohút nezaspieva - žiaci 4. ročníka odboru čašník, servírka a kontrolór potravín a 4. a 5. ročníka odboru hotelová akadémia, Nitra, 04. 10. 2017
Odborná exkurzia pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka odboru autoopravár - mechanik a 1. ročníka agromechanizátor, opravár, Autosalón Nitra, 06. 10. 2017
Odborná exkurzia pre žiakov 1. a 2. ročníka odboru kaderník - Interbeauty Bratislava, 06. 10. 2017

Aktuality, novinky

Výlet za odmenu pre IV.AW - za spoznávaním Oravy

Výlet za odmenu pre IV.AW - za spoznávaním Oravy

Deň D sa od začiatku niesol v duchu spoznávania Slovenska, konkrétne oravského prostredia. Celá naša trieda ho hodnotí na výbornú. Navštívili sme famózny Oravský hrad, z ktorého výšin sme mohli pozorovať jedinečnosť oravskej prírody, a...   >>>

25. 09. 2017

JA Mladý líder

JA Mladý líder

V dňoch 19. - 22. 9. 2017 sme sa my, študentky IV.AW triedy Natália Krčová a Klaudia Černá, vďaka úsiliu v predchádzajúcom školskom roku zúčastnili v Belušských Slatinách na jednej z JA (Junior Achievement Slovensko,...   >>>

25. 09. 2017

Medzinárodný deň gramotnosti

Medzinárodný deň gramotnosti

Od roku 1966 UNESCO každoročne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň gramotnosti s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na analfabetizmus a poskytovanie základného vzdelania pre všetkých. Boj proti neznalosti čítania a písania sa presadil ako jedna z hlavných úloh UNESCO už...   >>>

14. 09. 2017

Vzdelávanie pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti

Vzdelávanie pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti

Posledný augustový týždeň bol pre učiteľov našej školy už pracovným. Okrem všestrannej prípravy na nový školský rok sa niesol aj v znamení finančného vzdelávania. V dňoch 30. a 31. 8. 2017 (streda a štvrtok) v projekte...   >>>

07. 09. 2017

Študijné odbory

Online:  10