95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Nadstavbové štúdium dennou aj večernou formou

V školskom roku 2017/2018 otvárame nadstavbové štúdium v odbore 6403 L podnikanie v remeslách nielen dennou ale aj externou – večernou formou (podľa záujmu). Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie. Prihlášky na štúdium sa podávajú do 31. mája 2017. Bližšie informácie v časti INFORMÁCIE – PRIJÍMACIE KONANIE.

Pripravované podujatia

Prijímacie skúšky - 1. termín - 09. 05. 2017
Prednáška pracovníkov ÚPSVaR pre absolventov - Ako po skončení školy, 10. 05. 2017
Koncoročná klasifikačná porada pre maturantov, 10. 05. 2017
Prijímacie skúšky - 2. termín -11. 05. 2017
Akademický týždeň -  15. - 19. 05. 2017
Maturitné skúšky - ústna forma internej časti,  22. - 26. 05. 2017

Aktuality, novinky

Deň narcisov

Deň narcisov

7. apríla sa už po 21. raz konala verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine pod názvom Deň narcisov. Naša škola sa v tomto školskom roku stala jedným zo spoluorganizátorov projektu. Ulice miest a obcí zaplavili žlté narcisy. Každý,...   >>>

27. 04. 2017

Veľkonočný volejbalový turnaj

Veľkonočný volejbalový turnaj

Dňa 11. 04. 2017 sa na našej škole uskutočnil Veľkonočný turnaj vo volejbale. Turnaja sa zúčastnilo 9 tried. Boli sme rozdelení na 3 skupiny, jednu skupinu tvorili 3 triedy. Hralo sa na dva vyhraté sety...   >>>

20. 04. 2017

63. Hviezdoslavov Kubín

63. Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je známa recitačná súťaž s dlhoročnou tradíciou. Je to celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Školské kolo tejto recitačnej súťaže sa uskutočnilo na našej škole vo februári a jej víťazky, Barbora Markechová z II.AW...   >>>

20. 04. 2017

Návšteva Osvienčimu

Návšteva Osvienčimu

Holokaust počas druhej svetovej vojny zanechal na ľudskom pokolení stopu, ktorá nikdy nevymizne z jeho histórie. Išlo o bezprecedentný pokus vyvraždiť celý národ a ďalšie skupiny obyvateľov, vymazať ich kultúru a  zásadným spôsobom spochybnil samotné základy...   >>>

20. 04. 2017

Študijné odbory

Online:  5