95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 30. januára 2018 o 16:00 h sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia v kmeňových triedach žiakov v budovách školy na Weisseho a Piešťanskej ulici.

Pripravované podujatia

Súťaž zručnosti – 3. ročník odboru cukrár kuchár, 23. 01. 2017
Odborná exkurzia - 2., 3. a 4. ročník hotelová akadémia, 1. a 4. ročník manažment reg. CR a 2. ročník hostinský, hostinská - medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, POĽOVNÍCTVO A ODDYCH a WELLNESS A FITNESS, Bratislava, 26. 01. 2018
Polročná klasifikačná porada - 29. 01. 2018
Triedne rodičovské združenia - 30. 01. 2018
Odborná exkurzia - 4. ročník obchodnej akadémie, NBS a Burza cenných papierov v Bratislave, 31. 01. 2018
Odovzdávanie výpisov z vysvedčení, ukončenie 1. polroka, 31. 01. 2018
Krajské kolo Technickej olympiády pre žiakov ZŠ - budova školy na...

Aktuality, novinky

Každá Vianočná recepcia je pre nás výzvou

Každá Vianočná recepcia je pre nás výzvou

V príjemnej atmosfére, ktorá sa niesla vo vianočnom duchu a v znamení blížiaceho sa konca kalendárneho roka, sa pedagogickí pracovníci, zamestnanci našej školy a pozvaní hostia stretli už po dvadsiaty prvý raz v slávnostne upravených...   >>>

08. 01. 2018

VIANOČNÉ POZDRAVY

VIANOČNÉ POZDRAVY

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a nenápadne. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné ... Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov. VIANOCE.K Vianociam neodmysliteľne patria aj vianočné pozdravy. Prostredníctvom nich prajeme rodine, priateľom i blízkym krásne prežitie sviatočných...   >>>

20. 12. 2017

OLYMPIÁDY V CUDZÍCH JAZYKOCH

OLYMPIÁDY V CUDZÍCH JAZYKOCH

Znalosť cudzích jazykov sa stáva nevyhnutnosťou pri hľadaní si zamestnania u nás aj v zahraničí, ale má aj veľa ďalších výhod. Nové výskumy v tejto oblasti ukazujú výhody učenia sa cudzích jazykov: - rast mozgu- zlepšenie pamäti, pozornosti- lepšie...   >>>

20. 12. 2017

Adventné pečenie v podaní našich cukrárov

Adventné pečenie v podaní našich cukrárov

Predvianočný čas aktívne využili žiaci učebného odboru cukrár kuchár II.GT a IV.CK triedy, ktorí sa v piatok 15. 12. 2017 zúčastnili súťaže v pečení vianočného pečiva a koláčikov a preukázali svoje doterajšie nadobudnuté cukrárske zručnosti. Každý súťažiaci prezentoval svoj cukrársky...   >>>

20. 12. 2017

Študijné odbory

Online:  56