95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Pripravované podujatia


Súťaž žiakov školy "Najlepší vianočný zákusok", 17. 12. 2019
Vianočná recepcia, 19. 12. 2019
Vianočné prázdniny od 23. 12. 2019 do 7. 1. 2020, začiatok vyučovania v stredu 8. 1. 2020

Aktuality, novinky

Študentky hotelovej akadémie v súťaži SLOVAK BARISTA CUP

Študentky hotelovej akadémie v súťaži SLOVAK BARISTA CUP

V mikulášsky piatok 06. 12. 2019 sa v Nitre aj za účasti našich žiačok uskutočnilo záverečné kolo celoslovenskej súťaže v baristike SLOVAK Barista CUP. Našu školu úspešne reprezentovala študentka 3. ročníka Emily Hotová a 2. ročníka Zuzana Pappová. Úlohou súťažiacich...   >>>

11. 12. 2019

Stretnutie s Manažérkou roka 2019 počas Týždňa kariéry

Stretnutie s Manažérkou roka 2019 počas Týždňa kariéry

V dňoch od 2. 12. 2019 do 6. 12. 2019 sa konal Týždeň kariéry. Toto podujatie je výsledkom iniciatívy Centra Euroguidance Slovensko a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorého cieľom je propagácia služieb kariérového poradenstva širšej...   >>>

09. 12. 2019

Študentky obchodnej akadémie v celoštátnej súťaži Generácia €uro

Študentky obchodnej akadémie v celoštátnej súťaži Generácia €uro

Cieľom súťaže pre študentov Generácia €uro je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok. Tento školský rok prebieha už 9. ročník súťaže a v ňom súťaží aj tím študentiek štvrtého...   >>>

09. 12. 2019

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov  stredných škôl. Jej poslaním je upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru. Školské kolo olympiády zo SJL sa...   >>>

09. 12. 2019

„Brána jazykov otvorená“

„Brána jazykov otvorená“

V novembri 2019 sa na našej škole konali školské kolá olympiád v cudzích jazykoch. V anglickom jazyku súťažilo 17 žiakov v dvoch kategóriách (1.- 2. ročník a 3. – 4. ročník) V nemeckom jazyku sa do olympiády zapojilo 14 študentov a olympiády...   >>>

09. 12. 2019

Študijné odbory

Online:  29