95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

OZNAM

Podľa opatrenia ministerstva školstva (dostupné na https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/ ) školy ostanú zatvorené až do odvolania. 
Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby v termíne do 30. júna 2020.
Vyučovanie pokračuje s využitím elektronickej komunikácie vyučujúcich so žiakmi školy, študenti kontrolujte si e-mailové schránky.
Je nevyhnutné, aby žiaci aj zamestnanci pravidelne sledovali ďalšie informácie na webovej stránke školy.

Aktuality, novinky

Naše štvrtáčky v krajskom kole Ekonomickej olympiády

Naše štvrtáčky v krajskom kole Ekonomickej olympiády

Do tretieho ročníka Ekonomickej olympiády sa zapojili aj študenti našej školy, štvrtáci študijného odboru obchodná akadémia. V 1. kole súťažilo takmer 6 500 študentov z celého Slovenska a do krajských kôl z nich postúpilo 697 študentov. Zo školského kola,...   >>>

04. 03. 2020

Zaujímavé projekty v školskom kole SOČ

Zaujímavé projekty v školskom kole SOČ

Dňa 20. februára 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. SOČ je záujmová činnosť mladých perspektívnych vedcov, žiakov, študentov. Podporuje bádanie, hodnotenie a sebahodnotenie vedomostí, zručností a záujmov študentov, ktorí súťažia v 17 odboroch....   >>>

04. 03. 2020

Súťaž zručnosti žiačok 3. ročníka učebného odboru kaderník

Súťaž zručnosti žiačok   3. ročníka učebného odboru kaderník

Dňa 20.2.2020 sa konala na stredisku praktického vyučovania našej školy súťaž zručnosti v učebnom odbore kaderník. Tento rok žiačky vytvárali účes na tému RETRO. Na vytvorenie účesu mali 60 minút. Na svojich modelkách preukázali svoju zručnosť, fantáziu a tvorivosť....   >>>

23. 02. 2020

Dobová hostina v podaní študentov hotelovej akadémie

Dobová hostina v podaní študentov hotelovej akadémie

Absolvent študijného odboru hotelová akadémia by mal štúdiom získané vedomosti a zručnosti vedieť aplikovať v praxi - v atraktívnom odvetví hotelierstva, spoločného stravovania, gastronómie a cestovného ruchu. Škola pripravuje absolventov, ktorí sú pripravení pre výkon manažérskych pozícií,...   >>>

21. 02. 2020

HĽADÁ SA „ZLATÝ AMOS“! MOŽNO JE PRÁVE V NAŠEJ ŠKOLE

HĽADÁ SA „ZLATÝ AMOS“! MOŽNO JE PRÁVE V NAŠEJ ŠKOLE

V duchu citátu Jána Amosa Komenského „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia” OZ ADEVYK v spolupráci s MŠVVaŠ SR vyhlásili 14. ročník ankety o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku Zlatý Amos 2020. Naši tretiaci študijných odborov...   >>>

21. 02. 2020

Študijné odbory

Online:  14