100 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Voľné pracovné pozície.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom príjme do pracovného pomeru s termínom nástupu ihneď školníka - údržbára a s termínom nástupu 01. 09. 2024 majstra/ku odbornej výchovy pre odbor kaderník/čka a učiteľa/ku odboných predmetov pre odbor agromechanizátor/ka, opravár/ka a poľnohospodárska výroba. Bližšie informácie v časti Informácie - Pre verejnosť - Výberové konania.

Darujte našej škole 2 % z Vašej dane

Vážení rodičia a priatelia našej školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a vybavenie našej školy. Ak sa budete rozhodovať o poukázaní 2 % Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2023, uchádzame sa o Vašu priazeň. Príspevky z 2 % z dane použijeme na obnovu technického vybavenia odborných učební pre výuku Vašich detí do posledného centa. Potrebné tlačivá a ďalšie informácie v časti INFORMÁCIE – PRE RODIČOV.

Ponuka štúdia na školský rok 2024/2025

Vážení záujemcovia o štúdium, sprístupnili sme pre Vás informácie ohľadne štúdia v jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktoré budeme otvárať v školskom roku 2024/2025. EDUID našej školy je 100003711.
Počet prijímaných žiakov a termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025
Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025
Informačný leták
Prezentácia o škole
Video o škole
Učebné plány jednotlivých odborov
Duálne vzdelávanie 

ISIC

Dôležité oznamy pre držiteľov ISIC kariet nájdete TU .

Aktuality, novinky

Súťaž zručnosti našich hostinských

Súťaž zručnosti našich hostinských

Dňa 27.03.2024 MOV Bc. Oľga Hrabovská usporiadala súťaž zručnosti s II.ET učebného odboru hostinský, hostinská pod názvom VEĽKONOČNÉ MENU. Súťaž prebiehala na stredisku praktického vyučovania na Trenčianskej ulici. Žiaci preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri nastieraní...   >>>

04. 04. 2024

Získali sme 3. miesto v krajskom kole SOČ

Získali sme 3. miesto v krajskom kole SOČ

Krajské kolo 46. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 27. 3. 2024 už tradične na pôde Strednej priemyselnej školy v Starej Turej. Našu školu reprezentovali Mária Dzimková, II.AW (odbor manažment regionálneho CR), Anabela Kucharovičová a Hana Hantáková,...   >>>

03. 04. 2024

Miniveľtrh Alma Mater 2024

Miniveľtrh Alma Mater 2024

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravilo pre stredoškolákov projekt miniveľtrhov vysokých škôl Alma Mater 2024. Naša škola túto možnosť využila a dňa 19. 03. 2024 sa na tomto miniveľtrhu zúčastnila v Trenčíne. Študenti mali možnosť prezrieť si ponuku...   >>>

28. 03. 2024

Profesionálna reprezentácia hotelákov na súťaži o pohár Ľ. Wintera v…

Profesionálna reprezentácia hotelákov na súťaži o pohár Ľ. Wintera v Piešťanoch

V utorok 26. 03. 2024 sa v Piešťanoch na pôde Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera zišlo 115 žiakov z 32 škôl zameraných na hotelierstvo a gastronómiu zo Slovenska a Českej Republiky. Žiaci našej školy súťažili v kategórií Slovak...   >>>

27. 03. 2024

Úspech našej študentky

Úspech našej študentky

Každoročne sa koncom februára konajú krajské kolá olympiád v cudzích jazykoch. Študentka V.BW triedy Jarmila Zlochová (hotelová akadémia) v tomto školskom roku reprezentovala našu školu v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v Prievidzi, kde v silnej konkurencii dokázala poraziť svojich...   >>>

26. 03. 2024

Simulované Študentské prezidentské voľby

Simulované Študentské prezidentské voľby

Vďaka projektu Študentské prezidentské voľby 2024 mali naši žiaci možnosť zapojiť sa do simulovaných volieb a zvoliť si svoju hlavu štátu. Študenti prvého, druhého a tretieho ročníka si vyskúšali, aké je to zúčastniť sa volieb osobne a...   >>>

25. 03. 2024

Celosvetová kampaň GMW

Celosvetová kampaň GMW

Global Money Week je celosvetová kampaň na zvýšenie povedomia o dôležitosti zabezpečenia toho, aby mladí ľudia od útleho veku boli finančne uvedomelí a postupne si osvojovali vedomosti, zručnosti, postoje a správanie potrebné na prijímanie správnych finančných rozhodnutí a na...   >>>

25. 03. 2024

Naši hoteláci patria medzi stredoeurópsku barmanskú elitu

Naši hoteláci patria medzi stredoeurópsku barmanskú elitu

Dňa 20. marca sa pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie konal 15. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže Cassovia Cup Košice. Z každej školy sa mohlo zúčastniť tejto súťaže iba jedno 2-členné družstvo. Medzi strednými školami zo Slovenska...   >>>

25. 03. 2024

Študijné odbory

Online:  12