95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Pripravované podujatia

Oznamujeme žiakom, že opravný a náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa bude konať dňa 28. septembra 2016 v budove školy na Weisseho ulici v učebniach U3 a U5. Začiatok opravného termínu MS je o 8:00 hod.
Kurz OŽAZ pre študentov 3. ročníka,  26. - 28. 09. 2016
Účelové cvičenie pre študentov 1. ročníka, 27. 09. 2016
Letné športové hry mládeže o pohár primátora mesta Nové Mesto nad Váhom, 29. 09. 2016
Odborná environmentálna exkurzia pre 3. ročník odborov čašník, servírka a kontrolór potravín, Bratislava, 30. 09. 2016
Študenti 4. ročníka študijných odborov čašník, servírka a...

Aktuality, novinky

Bojnice - poznávací výlet za odmenu

Bojnice - poznávací výlet za odmenu

Tak ako to chodí každý rok, po letných prázdninách prišiel čas vrátiť sa do školských lavíc, ku každodenným povinnostiam, k zodpovednosti a zvýšenému študijnému úsiliu. Pre nás - študentov III.AW triedy, študijné odbory obchodná akadémia...   >>>

19. 09. 2016

Deň gramotnosti

Deň gramotnosti

8. september si svet každoročne pripomína ako Medzinárodný deň gramotnosti. Oslavuje sa na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku bol prvý svetový kongres o boji...   >>>

14. 09. 2016

Nový školský rok sa stal realitou

Nový školský rok sa stal realitou

Prvé poprázdninové stretnutie žiakov, študentov a ich pedagógov na školskom dvore nenarušilo ani počasie, hoci dážď visel na vlásku . Všetci sme si začali uvedomovať, že čas letných prázdnin a dovoleniek definitívne skončil a my...   >>>

07. 09. 2016

Osobná skúsenosť v Parku miniatúr Podolie

Osobná skúsenosť v Parku miniatúr Podolie

Počas leta som mala možnosť ako animátorka vypomáhať počas víkendov v Parku miniatúr v Podolí. Túto odbornú zručnosť som nadobudla už počas príprav Dňa detí v júni 2016, keď som ako animátorka zabávala deti v kostýme Červenej čiapočky. Práca sa...   >>>

05. 09. 2016

Študijné odbory

Online:  32