TH pracovníci - prevádzkový úsek
11 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Funkcia
Vojtech GIERTL
školník
Lýdia GÚČIKOVÁ
kuchárka
Zuzana HUBINOVÁ
vrátnik - informátor
Gabriela KAŠSOVICOVÁ
vrátnik - informátor
Danka KRAJČOVIČOVÁ
vrátnik - informátor
Miroslav KUCHARÍK
vrátnik - strážnik
Pavol MAŤKO
školník
Stanislav PODHRADSKÝ
školník
Ing. Jaroslav POLLÁK
vrátnik - strážnik
Miroslava RYBÁRIKOVÁ
vrátnik - informátor
Jaroslava ŠOKOVÁ
kuchárka