TH pracovníci - prevádzkový úsek
15 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Funkcia
Zdenka GÁBOROVÁ
skladník
Vojtech GIERTL
školník
Lýdia GÚČIKOVÁ
kuchárka
Zuzana HUBINOVÁ
vrátnik - informátor
Gabriela KAŠSOVICOVÁ
vrátnik - informátor
Mária KIRKOVÁ
kuchárka
Danka KRAJČOVIČOVÁ
vrátnik - informátor
Miroslav KUCHARÍK
vrátnik - strážnik
Pavol MAŤKO
školník
Stanislav PODHRADSKÝ
školník
Ing. Jaroslav POLLÁK
vrátnik - strážnik
Miroslava RYBÁRIKOVÁ
vrátnik - informátor
Mária ŠEVČÍKOVÁ
vrátnik - informátor
Jaroslava ŠOKOVÁ
kuchárka
Božena VÁCLAVOVÁ
vrátnik - informátor