Mgr. Emília Jakubcová

Číslo tel.: 032/ 7712212
E-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Konzultačné hodiny pre žiakov, rodičov a pedagogických pracovníkov:


každý štvrtok:                  

08,00 - 10,30      SOŠ Piešťanská, 2262/80 Nové Mesto nad Váhom
11,30 - 14,30      SOŠ Weisseho 1, Nové Mesto nad Váhom


Vo výnimočných prípadoch v   ktoromkoľvek čase.


Žiakom, ktorým chýba odvaha je určená schránka dôvery. Je určená tým z vás, ktorí potrebujete pomôcť, poradiť s osobným alebo školským problémom. Treba sa však pod otázku podpísať, aby sme mohli problém čo najskôr riešiť.

Kariérové poradenstvo

Diagnostika profesijnej orientácie študentov je určená študentom študijných odborov tretích ročníkov. Realizátorom diagnostiky je centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nové Mesto nad Váhom. Cieľom diagnostiky je prispieť k lepšiemu sebapoznaniu mladých ľudí a pomôcť im pri výbere konkrétnej vysokej školy.

Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce je pre uchádzačov o štúdium jedným z rozhodujúcich kritérií pri výbere konkrétnej školy či študijného odboru. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR preto pripravilo prehľad najdôležitejších informácií o výsledkoch jednotlivých škôl v tejto oblasti. Na stránke http://absolventi.iedu.sk nájdete údaje o počte absolventov z roku 2009 zatiaľ dennej formy štúdia druhého stupňa a o priemerných vymeriavacích základoch odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2010 a v prvom štvrťroku 2011. Informácie sú dostupné za všetky verejné vysoké školy a súkromné vysoké školy, ktoré poskytli údaje o absolventoch a to po jednotlivých školách a fakultách, za jednotlivé skupiny a podskupiny odborov.


Vysoké školy na internete


Slovenská republika: www.portalvs.sk

Prihlášku na VŠ v SR možno stiahnuť priamo na stránke  www.minedu.sk v časti „Vysoké školstvo“ – „Odporúčané formuláre a prihlášky na VŠ“ alebo centrálnu elektronickú prihlášku nájdete taktiež na stránkach Portálu vysokých škôl. Vyplnená vzorová prihláška sa nachádza na nástenke výchovného poradcu. Pri vyberaní študijných programov na VŠ hľadajte iba akreditované študijné programy. Konkrétne údaje o jednotlivých vysokých školách sa môžete dozvedieť v knihe „Kam na vysokú školu?“. Ďalšie údaje získate na internetových stránkach jednotlivých vysokých škôl.

Česká republika: www.vysokeskoly.cz

Stránka ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy www.msmt.cz obsahuje aj adresáre verejných a súkromných vysokých škôl v ČR. Väčšina vysokých škôl v Českej republike vyžaduje registráciu uchádzača pomocou elektronickej prihlášky, ktorá je dostupná na webstránke vybranej univerzity. Niektoré vysoké školy v ČR naďalej požadujú prihlášku aj v tlačenej podobe.

Zahraničné štúdium: http://www.saia.sk

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Je to nezávislá informačná agentúra, ktorá zaručuje prístup k informáciám a poskytuje poradenstvo o možnostiach štúdia a získavania štipendií v zahraničí.


Práca doma i v zahraničí:


Informácie pre pedagogických pracovníkov:


Poruchy učenia a integrácia žiakov
Materiály k tejto problematike nájdete na nasledovných stránkach:

 

Homofóbia v žiackych kolektívochWebová stránka ruzovyamodrysvet.sk je zameraná na rodovo citlivú pedagogiku a na rodovú rovnosť vo výchove a vzdelávaní. Rodovo citlivá pedagogika sa snaží predchádzať diskriminácii z dôvodu pohlavia, ako aj iným formám diskriminácie. Cieľom tohto webového portálu je prispievať k atmosfére spolupráce v škole a k uplatňovaniu rovnosti príležitostí. Pomáha prekonávať nerovnosť žien a mužov, dievčat a chlapcov (nielen) vo výchove a vzdelávaní.