Pedagogický zbor - odborný výcvik

foto_zam

17 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje e-mail
Bc. Ján CAGALA
hlavný majster OV - agromechanizátor, opravár, autoopravár - mechanik
...
Bc. Ingrid HARMADYOVÁ
majsterka OV - kozmetik, t.č. materská dovolenka
...
Bc. Oľga HRABOVSKÁ
majsterka OV - hostinský, hostinská a cukrár kuchár
...
Mgr. Miroslav HRČKA
majster OV - obchodný pracovník a záhradník, odborné predmety odboru záhradník
...
Mgr. Roman KRAJČOVIČ
majster OV - agromechanizátor, opravár
...
Ing. Ján KUČERA
zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie, odborný výcvik - autoopravár - mechanik
...
Mgr. Eva KUSENDOVÁ
hlavná majsterka OV - čašník, servírka
...
Mgr. Radka KYSELICOVÁ
majsterka OV - hostinský, hostinská
...
Lucia MARKECHOVÁ
majsterka OV - kaderník
...
Mgr. Zuzana MASÁROVÁ
hlavná majsterka OV - cukrár kuchár
...
Milan MIKLÁNEK
majster OV - agromechnizátor, opravár
...
Bc. Rudolf PEČENKÁR
majster OV – stolár
...
Bc. Slavomíra PODHORSKÁ
majster OV - cukrár kuchár
...
PaedDr. Milan PULLMANN
majster OV - autoopravár - mechanik
...
Bc. Karin SAMUHELOVÁ
majster OV - cukrár kuchár
...
Ing. Vlasta SAMULOVÁ
majsterka OV - kaderník
...
Bc. Jaroslava TULISOVÁ
majster OV - cukrár kuchár
...