Pedagogický zbor - odborný výcvik

foto_majstri

16 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje e-mail
Bc. Oľga HRABOVSKÁ
majsterka OV - hotelová akadémia a hostinský, hostinská
...
Mgr. Miroslav HRČKA
hlavný majster OV - obchodný pracovník a záhradník, odborné predmety odboru záhradník
...
Bc. Denisa JANIČ KÁLIKOVÁ
majsterka OV - obchodný pracovník
...
Bc. Kvetoslav KUČERA
majster OV - agromechnizátor, opravár a poľnohospodárska výroba
...
Mgr. Roman KRAJČOVIČ
majster OV - agromechanizátor, opravár a poľnohospodárska výroba
...
Mgr. Eva KUSENDOVÁ
hlavná majsterka OV - hotelová akadémia, hostinský, hostinská
...
Mgr. Radka KYSELICOVÁ
majsterka OV - hostinský, hostinská, hotelová akadémia
...
Bc. Lucia MARKECHOVÁ
majsterka OV - kaderník
...
Mgr. Zuzana MASÁROVÁ
hlavná majsterka OV - cukrár kuchár a hotelová akadémia
...
Ing. Gréta Palková, PhD.
odborné drevárske predmety, fyzika
...
Bc. Rudolf PEČENKÁR
majster OV – stolár
...
Ing. Ľubomír POLÁK
majster OV - agromechanizátor, opravár
...
PaedDr. Milan PULLMANN
majster OV - autoopravár - mechanik
...
Bc. Karin SAMUHELOVÁ
majster OV - cukrár kuchár
...
Ing. Vlasta SAMULOVÁ
majsterka OV - kaderník
...
Bc. Jaroslava TULISOVÁ
majster OV - hotelová akadémia, hostinský, hostinská a cukrár kuchár
...