Pedagogický zbor - odborné predmety

foto_zam

19 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti, e-mail
Ing. Daniel ATALOVIČ
odborné ekonomické predmety
koordinátor súťaže Mladý účtovník, sklad učebníc
...
Ing. Miriam FEDÁKOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
garant súťaže Spracovanie informácií na PC, pokladníčka RZ
...
Ing. Pavol GESTINGER
informatika
predseda PK informatiky a prírodovedných predmetov, správca počítačovej siete, správca informačného systému aScAgenda, správca www stránky školy, multimediálny archív školy, program DOFE - školiteľ a hodnotiteľ
...
Ing. Ján HARGAŠ, PhD., MBA
informatika
riaditeľ školy
...
PaedDr. Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
odborné drevárske predmety, náboženská výchova
garant Biblickej olympiády
...
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
odborné ekonomické predmety
registrácia kultúrnych preukazov, koordinátorka, vedúca, školiteľka a hodnotiteľka programu DOFE, zabezpečovanie odbornej praxe odboru podnikanie v remeslách a službách
...
Ing. Luciana HUDCOVICOVÁ
odborné ekonomické predmety
koordinátor žiackej školskej rady, zabezpečovanie odbornej praxe odboru obchodná akadémia, garant Olympiády o EÚ
...
Ing. Oľga ILENČÍKOVÁ
odborné ekonomické predmety
zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, školská knižnica
...
Ing. Roman KUCHARÍK
odborné poľnohospodárske predmety
...
Ing. Daniela MOCKOVÁ
informatika
zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov, aktualizácia www stránky školy
...
Mgr. Nadežda MUTHOVÁ
chémia, biológia, odborné predmety odboru kaderník a obchodný pracovník
predseda PK odborných predmetov služieb, koordinátor prevencie sociálno-patologických javov, program DOFE - vedúca
...
Ing. Jana PODPEROVÁ
odborné ekonomické predmety
zabezpečovanie odbornej praxe odboru podnikanie v remeslách a službách
...
Ing. Jana POMAJBOVÁ
odborné ekonomické predmety
kariérová poradkyňa, zabezpečovanie odbornej praxe odboru obchodná akadémia, evidencia uplatnenia absolventov, registrácia ISIC a ITIC kariet
...
Ing. Ján RAGAN
odborné gastronomické predmety
predseda PK gastronómie, garant súťaží a kurzov v odbore hotelová akadémia
...
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
odborné gastronomické predmety
...
Ing. Ivana ŠIMOVCOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
predseda PK ekonomiky, zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, garant súťaže SOČ, turisticko-poznávacie podujatia pre zamestnancov školy, garant finančnej gramotnosti v škole
...
Ing. Elena TARANOVÁ
odborné ekonomické predmety, administratíva a korešpondencia
zabezpečovanie dobrovoľného darcovstva krvi v škole
...
Ing. Štefan VALÁPKA
odborné strojárske a predmety
predseda PK odborných predmetov strojárskych a drevárskych, sklad učebníc v budove na Piešťanskej ulici
...
Mgr. Katarína ZEMKOVÁ
etická výchova, sociálna komunikácia, t.č. materská dovolenka
školský psychológ
...