Pedagogický zbor - odborné predmety

foto_zam

23 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti, e-mail
Ing. Daniel ATALOVIČ
odborné ekonomické predmety
koordinátor súťaže Mladý účtovník, sklad učebníc
...
Ing. Miriam FEDÁKOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
garant súťaže Spracovanie informácií na PC, pokladníčka RZ
...
Ing. Pavol GESTINGER
informatika
predseda PK informatiky a prírodovedných predmetov, správca počítačovej siete, správca informačného systému aScAgenda, správca www stránky školy, multimediálny archív školy
...
Ing. Ján HARGAŠ, PhD.
informatika
riaditeľ školy
...
Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
odborné drevárske predmety
...
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
odborné ekonomické predmety
registrácia kultúrnych preukazov, zabezpečovanie odbornej praxe odboru podnikanie v remeslách a službách
...
Ing. Luciana HUDCOVICOVÁ
odborné ekonomické predmety
koordinátor žiackej školskej rady
...
Ing. Oľga ILENČÍKOVÁ
odborné ekonomické predmety
zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, školská knižnica
...
MVDr. Alena KELEŠIOVÁ
technológia prípravy potravín, potraviny a výživa, náuka o nápojoch
...
Ing. Natália KOZÁKOVÁ
majster OV - kontrolór potravín, odborné predmety - cukrár kuchár
...
Ing. Mária KRIŽANOVÁ
odborné potravinárske predmety
predseda PK potravinárskych predmetov
...
Ing. Roman KUCHARÍK
odborné poľnohospodárske predmety
...
Ing. Daniela MOCKOVÁ
informatika
zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov, aktualizácia www stránky školy
...
Mgr. Nadežda MUTHOVÁ
chémia, biológia, odborné predmety odboru kaderník, kozmetik a vlasová kozmetika
predseda PK odborných predmetov služieb, koordinátor prevencie sociálno-patologických javov
...
Ing. Jana PODPEROVÁ
odborné ekonomické predmety
poistenie žiakov školy
...
Ing. Jana POMAJBOVÁ
odborné ekonomické predmety
kariérová poradkyňa, zabezpečovanie odbornej praxe odboru obchodná akadémia, evidencia uplatnenia absolventov, ISIC karty
...
Ing. Ján RAGAN
odborné predmety - čašník, servírka, hostinský, hostinská
...
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
odborné predmety - čašník, servírka, hostinský, hostinská
...
Ing. Ivana ŠIMOVCOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
predseda PK ekonomiky, zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, garant súťaže SOČ, turisticko-poznávacie podujatia pre zamestnancov školy
...
Ing. Elena TARANOVÁ
odborné ekonomické predmety, administratíva a korešpondencia
...
Ing. Štefan VALÁPKA
odborné strojárske a predmety
predseda PK odborných predmetov strojárskych a drevárskych, sklad učebníc v budove na Piešťanskej ulici
...
Mgr. Renáta ZÁHOROVÁ
informatika, matematika
koordinátor súťaží Matematický klokan a Expert
...
Mgr. Katarína ZEMKOVÁ
etická výchova, sociálna komunikácia, t.č. materská dovolenka
školský psychológ
...