Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy
Stránka 1 z 8

 

Rámcová dohoda č. Z201745244_Z
Filesize 970.77 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 026/2017/J-R
Filesize 1.72 MB

Dodatok č. 1/P/2017 Mabonex Slovakia, s.r.o.
Filesize 408.21 KB

Zmluva č. R-03/2017P-R
Filesize 675.97 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 025/2017/J-R
Filesize 1.66 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 024/2017/P-R
Filesize 1.56 MB

Zmluva č.007/17/P-TV
Filesize 874.27 KB

Kúpna zmluva medzi stranami Súkromná hotelová akadémia a SOŠOaS
Filesize 837.7 KB

Zmluva o poskytnutí nocľahov č. 05/2017/U
Filesize 1021.32 KB

Rámcová dohoda č. 14/P/2017
Filesize 1.26 MB

Rámcová dohoda č. 13/P/2017
Filesize 1.28 MB

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
Filesize 692.76 KB

Zmluva o poskytnutí nocľahov 04/2017/U
Filesize 496.94 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 022/2017/P-R
Filesize 1.21 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 023/2017/P-R
Filesize 1.14 MB

Dohoda o primeranom znášaní nákladov na údržbu nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
Filesize 1.71 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 021/2017/J-R
Filesize 1.66 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 019/2017/J-R
Filesize 1.08 MB

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 02/2014
Filesize 546.33 KB

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 013/2016/J
Filesize 576.9 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 020/2017/J-R
Filesize 1.17 MB

Zmluva č. R - 02/2017/P-R
Filesize 768.93 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 017/2017/P-R
Filesize 1.48 MB

Zmluva Erasmus plus - projekt Opening Horizons
Filesize 1.98 MB

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
Filesize 911.95 KB

Rámcová dohoda č. 12/P/2017
Filesize 1.46 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 016/2017/J-R
Filesize 1.29 MB

Zmluva o závodnom stravovaní GastroBene, s.r.o.
Filesize 513.07 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 012/2017/J-R
Filesize 1.19 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 018/2017/P-R
Filesize 1.27 MB

Kúpno-predajná zmluva č. 04/2017 ( Techklima, s.r.o.)
Filesize 563.42 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 013/2017/P-R Marcel Dedík Zdenko Charvát
Filesize 1.19 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 008/2017/P Zdenko Charvát
Filesize 1.39 MB

Rámcová dohoda č.3/2017
Filesize 1.63 MB

Rámcová dohoda č.2/2017
Filesize 1020.34 KB

Rámcová dohoda š. 1/2017 REGAS, s.r.o.
Filesize 767.28 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 011/2017/J_R
Filesize 1.3 MB

Rámcová dohoda č. Z201723937 Kancelársky papier
Filesize 741.38 KB

Rámcová dohoda č. Z201723917 Toaletný papier
Filesize 707.13 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 009_2017_J_R
Filesize 1.76 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 007_2017_J
Filesize 1.9 MB

Zmluva o poskytnutí nocľahov č. 03/2017/U
Filesize 753 KB

Zmluva o poskytnutí nocľahov č. 03/2017/U/A
Filesize 740.06 KB

Rámcová dohoda č. Z2017379_Z ( LASER servis, s.r.o.)
Filesize 1.33 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku č. 010/2017/P-R
Filesize 1.6 MB

Zmluva č. R_01_2017_P_R o prenájme plochy na umiestnenie reklamy - Mgr. Jana Kubíčková
Filesize 990.9 KB

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nocľahov
Filesize 667.59 KB

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nocľahov č. 02/2017/U zo dňa 03.01.21017 - KFŠ - DELTA, s.r.o.
Filesize 640.73 KB

Dodatok č. 4 k "Zmluve o poskytnutí nocľahov č. 02/2014/U zo dňa 10.2.2014
Filesize 474.07 KB

Podmienky priameho nájmu majetku TSK zámer č. SOŠOaS/NM/009/2017/J
Filesize 675.21 KB