Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy
Stránka 1 z 16

 

Mandátna zmluva 01_2021 Stavebný dozor - Ing. Matejka.
Filesize 922.4 KB

Zmluva o dielo 01_2021 - COMTEL spol,s.r.o.
Filesize 1.36 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19_2021_J-R
Filesize 562.56 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20_2021_J-R
Filesize 618.62 KB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania MBL, s.r.o. Lubina
Filesize 1.2 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Fontána NMNV, s.r.o.
Filesize 1.21 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Milan Berák Trenčianske Bohuslavice
Filesize 1.21 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania TILIA, v.o.s., NM
Filesize 1.2 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania StoMO NM
Filesize 1.19 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania HM TESCO NM
Filesize 1.82 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania FARMA Poriadie
Filesize 1.16 MB

Z M L U V A č. R - 10/2021/P-R
Filesize 565.02 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2021/J-R
Filesize 568.9 KB

Z M L U V A č. R-09/2021/P-R
Filesize 566.71 KB

Z M L U V A č. R - 08/2021/P-R
Filesize 393.12 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2021/P-R
Filesize 659.67 KB

Z M L U V A č. R - 07/2021/P-R
Filesize 469.92 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2021/J
Filesize 672.76 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2021/P-R
Filesize 500.14 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2021/P-R
Filesize 558.51 KB

Z M L U V A č. R - 06/2021/P-R
Filesize 472.1 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2021/P-R
Filesize 563.46 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2021/J-R
Filesize 676.14 KB

Z M L U V A č. R - 05/2021/P-R
Filesize 575.27 KB

Zmluva č. R-03/2021/P-R, Patrik Tomčík , s.r.o.
Filesize 660.1 KB

Zmluva č. R-04/2021/P-R KLAMPTECH, s.r.o.
Filesize 661.88 KB

Zmluva o prenájme nebytových priestorov na realizáciu vzdelávacích kurzov
Filesize 21.11 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 09/2021/P-R
Filesize 506.08 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov 11/2021/P-R
Filesize 748.02 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov 10/2021/P-R
Filesize 626.49 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov 07/2021/P-R
Filesize 910.33 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov 08/2021/P-R
Filesize 947.04 KB

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci (JUDr. Jiří Choutka, advokát
Filesize 1.88 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Hamsters SK, s.r.o., Stará Turá
Filesize 1.22 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2021/P-R
Filesize 787.26 KB

SOŠ obchodu a služieb_NZ 00012_21_015_MP 4054ASP_G175R351212
Filesize 745.47 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2021/P-R
Filesize 624.53 KB

ZMLUVA č. K - 01/2021 o prenájme nebytových priestorov na realizáciu vzdelávacích kurzov
Filesize 280.59 KB

Kúpna zmluva č. Z20214106_Z
Filesize 121.17 KB

Zmluva č.2-2021-DV Deichmann-OBUV SK
Filesize 1.99 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č.10 2020-2021-AOP
Filesize 1.55 MB

Zmluva č. 001/SDV/2021/V o duálnom vzdelávaní.
Filesize 1.98 MB

Zmluva č. R - 02/2021/J-R o prenájme plochy na miestnenie reklamy
Filesize 469.36 KB

Zmluva o najme c.01/2021/S-R (EMOTEK, spol. s r.o.)
Filesize 183.35 KB

Dodatok c.1/2021/P-R k Zmluve o nájme nebytových priestorov c.009/2020/P-R
Filesize 119.05 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.04/2021/P-R (MaDe Tig s.r.o.)
Filesize 574.65 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.03/2021/P-R (Ing. Filip Slováček)
Filesize 602.62 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov c.02/2021/J-R (Zdenko Charvát)
Filesize 202.69 KB

Zmluva c. R - 01/2021/P-R o prenajme plochy na umiestnenie reklamy (FARBEST)
Filesize 470.57 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c. 01/2021/J (RZ Design s.r.o.)
Filesize 154.67 KB