Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy
Stránka 1 z 14

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 018/2019/J PROBAMI
Filesize 202.58 KB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania, Gymnázium M.R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
Filesize 282.1 KB

Zmluva o poskytovaní služieb na úseku ochrany pred požiarmi
Filesize 1.15 MB

Zmluva č. 001_19_P_TV o prenájme telocvične v areáli SOŠ (Mestská liga v malov futbale)
Filesize 1.01 MB

Zmluva č. 003_19_P-TV o prenájme telocvične ( Miroslav Jacola)
Filesize 1021.55 KB

Zmluva č. 004_19_P_TV o prenájme telocvične (Mgr. Cagala)
Filesize 1022.06 KB

Zmluva č. 007_19_P_ TV (Adam Deák)
Filesize 1016.87 KB

Zmluva o poskytovaní závodného stravovania ( Štefánia Kukanová)
Filesize 1.27 MB

Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej slžby (Bc. rudolf Rzavský) 2. časť
Filesize 1.94 MB

Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej slžby (Bc. rudolf Rzavský) 1. časť
Filesize 1.19 MB

Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania BKP NM
Filesize 282.75 KB

Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania Svet dezertov NM
Filesize 285.08 KB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania KUKANOVA NM
Filesize 285.17 KB

Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania Frisor Klier BA
Filesize 283 KB

Zmluva o PPV 2019 TESCO Nové Mesto nad Váhom
Filesize 365.16 KB

Zmluva o PPV 2019 Stará Turá
Filesize 283.87 KB

Zmluva o PPV 2019 PD Melčice Lieskové
Filesize 283.41 KB

Zmluva o PPV 2019 Juraj Kadlečík
Filesize 283.15 KB

Zmluva o PPV 2019 PD Kálnica
Filesize 283.1 KB

Zmluva o PPV 2019 PD Hôrka nad Váhom
Filesize 283.16 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.020/2019/J-R (UNIVERZÁL-Ondrejoviè s.r.o.
Filesize 345.97 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.017/2019/J (PROBAMI s.r.o.)
Filesize 341.6 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.016/2019/P (HES, s.r.o.)
Filesize 187.33 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.015/2019/P (SIENNA M.J., s.r.o.)
Filesize 210.69 KB

Zmluva o prenájme è.K-02/2019 (Ing. Roman Kucharík -"Autškola KMK")
Filesize 128.04 KB

Zmluva o prenájme è.R-08/2019/P-R (František JANKECH - JaKub)
Filesize 179.5 KB

Zmluva o prenájme è.R-07/2019/P-R (Top Clean Servis s.r.o.)
Filesize 182.22 KB

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.004/2019/P-R.
Filesize 155.84 KB

Rámcová dohoda č. 02/P/2019 - (iMZ solutions, s.r.o.)
Filesize 436.87 KB

Rámcová dohoda č. 03/P/2019 - (Perfect Distribution a.s. - organizačná
Filesize 954.11 KB

Dohoda o ukončení ,,Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 007/2017/J“
Filesize 162.49 KB

Zmluva o dielo 4/2019 - URSI – MONT, s.r.o.
Filesize 0 B

Mandátna zmluva č. 01/2019 (Ing. Ivan Matejka - stavebný dozor)
Filesize 655.69 KB

Zmluva o dielo č. 3/2019, EUROWIN Profi s.r.o.
Filesize 587.44 KB

Zmluva o poskytovaní služieb na úseku ochrany pred požiarmi
Filesize 1.47 MB

Dodatok c.1/2019/P k zmluve o najme
Filesize 122.5 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.012/2019/J-R firma RA100 s.r.o.
Filesize 133.36 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.013/2019/P-R firma ART-Ex s.r.o.
Filesize 137.79 KB

Čestné prehlásenie ku kúpnej zmluve medzi HD elektronika SK, s. r. o. a SOŠOaS
Filesize 12.68 KB

Dohoda o skončení zmluvy č. 05/2019/U ( Zmluva o poskytnutí nocľahov)
Filesize 782.17 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 014/2019/P-R
Filesize 180.24 KB

Zmluv R-05/2019/P-R (J D Trae Holding s.r.o. umiestnenie reklamy)
Filesize 169.77 KB

Zmluva o nájme nebytoých priestorov 2/2019/J-R RA 100 s.r.o.
Filesize 130.84 KB

Zmluva KOMPAVA
Filesize 170.48 KB

Zmluva o dielo č. 02/2019 L.U.N.A.1, s.r.o 4. časť
Filesize 1.18 MB

Zmluva o dielo č. 02/2019 L.U.N.A.1, s.r.o 3. časť
Filesize 1.21 MB

Zmluva o dielo č. 02/2019 L.U.N.A.1, s.r.o 2. časť
Filesize 1.38 MB

Zmluva o dielo č. 02/2019 L.U.N.A.1, s.r.o 1. časť
Filesize 984.68 KB

Zmluva o dielo č. 1/2019 Energetická úspora budovy školskej jedálne 3. časť.
Filesize 1.48 MB

Zmluva o dielo č. 1/2019 Energetická úspora budovy školskej jedálne 2. časť.
Filesize 1.29 MB