Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy
Stránka 1 z 8

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 033/2017/J-R
Filesize 893 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 034/2017/P/G-R
Filesize 1.17 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 031/2017/J-R
Filesize 1.28 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 030/2017/J-R
Filesize 1.29 MB

Zmluva č. 002/17/P_TV
Filesize 1.45 MB

Zmluva o prenájme so servisnými službami č.: 00225/17/010
Filesize 1.3 MB

Rámcová dohoda č. 16/P/2017 ( Bodfood Slovakia, s.r.o.) príloha, protokol o účasti v aukcii
Filesize 872 KB

Rámcová dohoda č. 16/P/2017 ( Bodfood Slovakia, s.r.o.)
Filesize 1.48 MB

Zmluva o nájme nebtových priestorov č. 027/2017/J-R
Filesize 1.43 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 032/2017/P-R
Filesize 1.22 MB

Zmluva č. 006/17/P-TV
Filesize 780.01 KB

Zmluva o nájme č. 003/2017/S-R
Filesize 832.1 KB

Zmluva č. 005/17/P-TV
Filesize 831.91 KB

Dodatok č. 1/P/2017
Filesize 818.86 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 028/2017J-R
Filesize 1.19 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 029/2017/P-R
Filesize 1.4 MB

Rámcová dohoda č. 1/P/2017
Filesize 1.32 MB

Zmluva o nájme č. 02/2017/S-R
Filesize 810.04 KB

Zmluva č. 003/17/P-TV
Filesize 881.24 KB

Zmluva č. 004/17/P-TV
Filesize 818.81 KB

Rámcová dohoda č. Z201745244_Z
Filesize 970.77 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 026/2017/J-R
Filesize 1.72 MB

Dodatok č. 1/P/2017 Mabonex Slovakia, s.r.o.
Filesize 408.21 KB

Zmluva č. R-03/2017P-R
Filesize 675.97 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 025/2017/J-R
Filesize 1.66 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 024/2017/P-R
Filesize 1.56 MB

Zmluva č.007/17/P-TV
Filesize 874.27 KB

Kúpna zmluva medzi stranami Súkromná hotelová akadémia a SOŠOaS
Filesize 837.7 KB

Zmluva o poskytnutí nocľahov č. 05/2017/U
Filesize 1021.32 KB

Rámcová dohoda č. 14/P/2017
Filesize 1.26 MB

Rámcová dohoda č. 13/P/2017
Filesize 1.28 MB

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
Filesize 692.76 KB

Zmluva o poskytnutí nocľahov 04/2017/U
Filesize 496.94 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 022/2017/P-R
Filesize 1.21 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 023/2017/P-R
Filesize 1.14 MB

Dohoda o primeranom znášaní nákladov na údržbu nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
Filesize 1.71 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 021/2017/J-R
Filesize 1.66 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 019/2017/J-R
Filesize 1.08 MB

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 02/2014
Filesize 546.33 KB

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 013/2016/J
Filesize 576.9 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 020/2017/J-R
Filesize 1.17 MB

Zmluva č. R - 02/2017/P-R
Filesize 768.93 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 017/2017/P-R
Filesize 1.48 MB

Zmluva Erasmus plus - projekt Opening Horizons
Filesize 1.98 MB

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
Filesize 911.95 KB

Rámcová dohoda č. 12/P/2017
Filesize 1.46 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 016/2017/J-R
Filesize 1.29 MB

Zmluva o závodnom stravovaní GastroBene, s.r.o.
Filesize 513.07 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 012/2017/J-R
Filesize 1.19 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 018/2017/P-R
Filesize 1.27 MB