Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy
Stránka 1 z 13

 

Dohoda o ukončení ,,Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 007/2017/J“
Filesize 162.49 KB

Zmluva o dielo 4/2019 - URSI – MONT, s.r.o.
Filesize 497.99 KB

Mandátna zmluva č. 01/2019 (Ing. Ivan Matejka - stavebný dozor)
Filesize 655.69 KB

Zmluva o dielo č. 3/2019, EUROWIN Profi s.r.o.
Filesize 587.44 KB

Zmluva o poskytovaní služieb na úseku ochrany pred požiarmi
Filesize 1.47 MB

Dodatok c.1/2019/P k zmluve o najme
Filesize 122.5 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.012/2019/J-R firma RA100 s.r.o.
Filesize 133.36 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.013/2019/P-R firma ART-Ex s.r.o.
Filesize 137.79 KB

Čestné prehlásenie ku kúpnej zmluve medzi HD elektronika SK, s. r. o. a SOŠOaS
Filesize 12.68 KB

Dohoda o skončení zmluvy č. 05/2019/U ( Zmluva o poskytnutí nocľahov)
Filesize 782.17 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 014/2019/P-R
Filesize 180.24 KB

Zmluv R-05/2019/P-R (J D Trae Holding s.r.o. umiestnenie reklamy)
Filesize 169.77 KB

Zmluva o nájme nebytoých priestorov 2/2019/J-R RA 100 s.r.o.
Filesize 130.84 KB

Zmluva KOMPAVA
Filesize 170.48 KB

Zmluva o dielo č. 02/2019 L.U.N.A.1, s.r.o 4. časť
Filesize 1.18 MB

Zmluva o dielo č. 02/2019 L.U.N.A.1, s.r.o 3. časť
Filesize 1.21 MB

Zmluva o dielo č. 02/2019 L.U.N.A.1, s.r.o 2. časť
Filesize 1.38 MB

Zmluva o dielo č. 02/2019 L.U.N.A.1, s.r.o 1. časť
Filesize 984.68 KB

Zmluva o dielo č. 1/2019 Energetická úspora budovy školskej jedálne 3. časť.
Filesize 1.48 MB

Zmluva o dielo č. 1/2019 Energetická úspora budovy školskej jedálne 2. časť.
Filesize 1.29 MB

Zmluva o dielo č. 1/2019 Energetická úspora budovy školskej jedálne
Filesize 1002.34 KB

Gastro Bene s.r.o. zmluva o závodnom stravovaní
Filesize 958.61 KB

Zmluva č. R-04/2019/P-R
Filesize 1.36 MB

Dodatok č. 1/2019/J
Filesize 855.84 KB

FOLYMA, s.r.o. Pracovná zdravotá služba 3. časť
Filesize 520.04 KB

FOLYMA, s.r.o. Pracovná zdravotá služba 2. časť
Filesize 1.27 MB

FOLYMA, s.r.o. Pracovná zdravotá služba 1. časť
Filesize 995.7 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 011/2019/P-R 2. časť
Filesize 1.26 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 011/2019/P-R 2. časť
Filesize 1.26 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 011/2019/P-R 1. časť
Filesize 1.19 MB

Zmluva č. R-03/2019/P-R Globalstone, s.r.o.
Filesize 1.37 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 009_2019_J_R 2. časť
Filesize 1.16 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 009_2019_J_R 1. časť
Filesize 1.06 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 008/2019/P-R 2. časť
Filesize 1.21 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 008/2019/P-R 1. časť
Filesize 1.04 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorovč. 010/2019/P-R (Hyperon, s.r.o.) 2.časť
Filesize 1.18 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorovč. 010/2019/P-R (Hyperon, s.r.o.) 1.časť
Filesize 1.11 MB

Zmluva o poskytnutí nocľahov č. 05/2019/U 2. časť
Filesize 886.61 KB

Zmluva o poskytnutí nocľahov č. 05/2019/U 1. časť
Filesize 1.06 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2019/P-R JUDr. Tomáš Zboja, advokát. 3. časť
Filesize 373.35 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2019/P-R JUDr. Tomáš Zboja, advokát. 2. časť
Filesize 1.11 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2019/P-R JUDr. Tomáš Zboja, advokát 1. časť
Filesize 1.04 MB

Zmluva č. 1/DV/2019 o duálnom vzdelávaní Jankech - Jakab 3. časť
Filesize 1.15 MB

Zmluva č. 1/DV/2019 o duálnom vzdelávaní Jankech - Jakab 2. časť
Filesize 1.39 MB

Zmluva č. 1/DV/2019 o duálnom vzdelávaní Jankech - Jakab 1. časť
Filesize 1.82 MB

Zmluva č. 1/DV/2019 o duálnom vzdelávaní AUTO-LION,s.r.o.3. časť
Filesize 1.74 MB

Zmluva č. 1/DV/2019 o duálnom vzdelávaní AUTO-LION,s.r.o.2. časť
Filesize 1.29 MB

Zmluva č. 1/DV/2019 o duálnom vzdelávaní AUTO-LION,s.r.o.1. časť
Filesize 1.74 MB

Zmluva č. K - 01/2019
Filesize 1.38 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov 006/2019/P-R 2. časť
Filesize 1.07 MB