TH pracovníci - administratívny úsek
13 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Funkcia
Bc. Gabriela BRESTOVSKÁ
sekretárka riaditeľa školy
Ing. Vlasta BÚLIKOVÁ
referent ekonomických činností
Viera KRIŽANOVÁ
účtovníčka
Helena LIPTÁKOVÁ
mzdy, personalistika
Miroslava MIKULOVÁ
správa hospodárskej budovy
Ing. Elena PETERKOVÁ
ekonómka školy
Jana POKOPCOVÁ
účtovníčka
Mária PYŠNÁ
referent ekonomických činností
Mgr. Ivana SEVALDOVÁ
vedúca ekonomického oddelenia, t.č. materská dovolenka
Lenka SIKOVÁ
sekretárka riaditeľa školy
Iveta ŠTEFEKOVÁ
účtovníčka
Ing. Viliam STUPARIČ
správa budov
Natália ZBUDILOVÁ
referent ekonomických činností