V školskom roku 2017 - 2018 ponúkame štúdium


Študijný odbor
s dĺžkou štúdia 5 rokov, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške aj výučný list:

6323 K   hotelová akadémia  

 

Študijné odbory s dĺžkou štúdia 4 roky, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list:

6323 M    manažment regionálneho cestovného ruchu

6317 M   obchodná akadémia

2958 K   kontrolór potravín

 

Študijné odbory s dĺžkou štúdia 4 roky, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške aj výučný list:

6442 K   obchodný pracovník

 

Učebné odbory s dĺžkou štúdia 3 roky, absolventi získajú stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške aj výučný list:

6489 H   hostinský, hostinská

6456 H   kaderník

2487 H 01 autoopravár – mechanik

4524 H   agromechanizátor, opravár

4571 H   záhradník


Učebné odbory
s dĺžkou štúdia 2 roky
, absolventi získajú nižšie stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške:

2478 F   strojárska výroba