Krúžky

Naša stredná škola cielene vytvára priestor pre voľnočasové aktivity svojich študentov a žiakov, ktorí dostávajú  možnosť zapájať sa, podľa svojho výberu a potrieb, do školských záujmových krúžkov a seminárov. V neformálnej atmosfére, pod vedením kvalifikovaných pedagógov, majú veľa príležitostí, podnetov a iniciatív k vlastnej aktivite, tvorivosti, zručnosti a angažovanosti.

kruzky

21 Užívateľ(ia):

Vedúci krúžku Názov krúžku
Ing. Daniel ATALOVIČ
Tvorivá informatika
RNDr. Kvetoslava CIMBAĽÁKOVÁ
Anglický jazyk
Ing. Miriam FEDÁKOVÁ
Technika administratívy
Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
Krúžok hudobno-záujmových činností
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
Účtovníctvo
Ing. Luciana HUDCOVICOVÁ
Praktické účtovníctvo
Ing. Oľga ILENČÍKOVÁ
Podnikanie v cestovnom ruchu
Ing. Darina JARÁBKOVÁ
Anglicky cez populárnu hudbu
MVDr. Alena KELEŠIOVÁ
Carving – vyrezávanie z ovocia a zeleniny
Ing. Natália KOZÁKOVÁ
Čarovné medovníčky
Ing. Mária KRIŽANOVÁ
Mladý laborant
Ing. Jana PODPEROVÁ
Finančná gramotnosť
Ing. Jana POMAJBOVÁ
Mladý ekonóm
Ing. Ján RAGAN
Barmanský krúžok
Mgr. Jozef ŘIHA
Posilňovanie
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
Zdravý životný štýl
Ing. Ivana ŠIMOVCOVÁ
Viac ako peniaze, Sprievodcovstvo
Ing. Elena TARANOVÁ
Aplikovaná ekonómia
Ing. Štefan VALÁPKA
Auto-moto
Mgr. Renáta ZÁHOROVÁ
Tvorba prezentácií a stránok
Mgr. Katarína ZEMKOVÁ
Psychológia v kocke