Krúžky

Naša stredná škola cielene vytvára priestor pre voľnočasové aktivity svojich študentov a žiakov, ktorí dostávajú  možnosť zapájať sa, podľa svojho výberu a potrieb, do školských záujmových krúžkov a seminárov. V neformálnej atmosfére, pod vedením kvalifikovaných pedagógov, majú veľa príležitostí, podnetov a iniciatív k vlastnej aktivite, tvorivosti, zručnosti a angažovanosti.

kruzky

12 Užívateľ(ia):

Vedúci krúžku Názov krúžku
Ing. Daniel ATALOVIČ
Aplikovaná informatika
RNDr. Kvetoslava CIMBAĽÁKOVÁ
Anglický jazyk
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
Účtovníctvo
Ing. Luciana HUDCOVICOVÁ
Praktické účtovníctvo
Ing. Oľga ILENČÍKOVÁ
Podnikanie v cestovnom ruchu
Ing. Darina JARÁBKOVÁ
Anglicky cez populárnu hudbu
Ing. Jana POMAJBOVÁ
Mladý ekonóm
Mgr. Jozef ŘIHA
Posilňovanie
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
Zdravý životný štýl
Ing. Ivana ŠIMOVCOVÁ
Viac ako peniaze, Sprievodcovstvo
Ing. Štefan VALÁPKA
Auto-moto
Mgr. Katarína ZEMKOVÁ
Psychológia v kocke