Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2022/P-R - Zdenko Charvát
Filesize 563.63 KB

Z M L U V A č. R-03/2022/P-R
Filesize 566.37 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2022/P-R - DN Plus Trade,s.r.o.
Filesize 681.56 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2022/P-R - Rastislav Rybárik
Filesize 587.76 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2022/P-R - Hyperon,s.r.o.
Filesize 582.87 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2022/P-R - KOVYS,s.r.o.
Filesize 579.35 KB

Zmluva o nájme nebtových priestorov č. 09/2022/P-R - JUDr. Tomáš Zboja
Filesize 574.6 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2022/J-R - Patrik Baier
Filesize 561.06 KB

Zmluva o poskytovaní služieb výkonu činnosti zodp. osoby - SN real,s.r.o.
Filesize 638.87 KB

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania - Gym. M.R. Štefánika
Filesize 1.25 MB

Zmluva o spolupráci - The Duke of Edinburgh´s International Award Slovakia, o.z.
Filesize 677.98 KB

Z M L U V A č. R - 02/2022/J-R
Filesize 550.05 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2022/P-R
Filesize 559.05 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2022/P-R
Filesize 559.76 KB

Zmluva o poskytovaní závodného stravovania
Filesize 745.24 KB

Dodatok č. 1 k Dohode o úhradách za dodávku vody
Filesize 1.72 MB

Z M L U V A č. R-01_2022_P-R
Filesize 551.15 KB

Zmluva o nájme nebyt. priestorov 03_2022_J-R
Filesize 560.57 KB

Zmluva o nájme nebyt. priestorov 04_2022_J-R
Filesize 564.77 KB

Zmluva o nájme nebyt. priestorov 02_2022_P-R
Filesize 486.08 KB

Zmluva o nájme nebyt. priestorov 05_2022_J-R
Filesize 388.33 KB

Zmluva o Zmluva o nájme nebyt. priestorov 01_2022_P-R (1)
Filesize 562.72 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov - KEISAN,s.r.o
Filesize 1.43 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania, SK AGRAR, s.r.o.,_BA
Filesize 1.23 MB

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202122243_Z
Filesize 132.75 KB

Kúpna zmluva č. Z202124891_Z
Filesize 200.31 KB

Dodatok č. 2 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní ZKO_2012_159
Filesize 1.47 MB

Zmluva č. K-04/2021
Filesize 281.55 KB

Zmluva o dielo č. 02/2021 Vladislav Madr
Filesize 528.77 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/2021/P/G-R
Filesize 541.1 KB

Zmluva o výpožičke - Eva Harmadyová – OZ NÁVRATY
Filesize 351.72 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2021/P-R
Filesize 557.39 KB

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2021 - COMTEL, spol. s.r.o.
Filesize 743.18 KB

Rámcová dohoda č. Z202116065_
Filesize 96.22 KB

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202116430_Z
Filesize 123.72 KB

Zmluva o nájme nebyt. priestorov na realizáciu vzdel. kurzov č. K-03_2021
Filesize 283.42 KB

Zmluva o umiest. a prevádzkovaní nápoj. automatu č. 001_2021_W-R
Filesize 852.33 KB

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 23_2021_J-R
Filesize 563.11 KB

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 22_2021_P-R
Filesize 573.14 KB

Zmluva o nájme hnuteľného majetku č. 02_2021_S-R
Filesize 480.29 KB

Mandátna zmluva 01_2021 Stavebný dozor - Ing. Matejka.
Filesize 922.4 KB

Zmluva o dielo 01_2021 - COMTEL spol,s.r.o.
Filesize 1.36 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19_2021_J-R
Filesize 562.56 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20_2021_J-R
Filesize 618.62 KB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania MBL, s.r.o. Lubina
Filesize 1.2 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Fontána NMNV, s.r.o.
Filesize 1.21 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Milan Berák Trenčianske Bohuslavice
Filesize 1.21 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania TILIA, v.o.s., NM
Filesize 1.2 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania StoMO NM
Filesize 1.19 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania HM TESCO NM
Filesize 1.82 MB