Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy

 

Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania BKP NM
Filesize 282.75 KB

Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania Svet dezertov NM
Filesize 285.08 KB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania KUKANOVA NM
Filesize 285.17 KB

Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania Frisor Klier BA
Filesize 283 KB

Zmluva o PPV 2019 TESCO Nové Mesto nad Váhom
Filesize 365.16 KB

Zmluva o PPV 2019 Stará Turá
Filesize 283.87 KB

Zmluva o PPV 2019 PD Melčice Lieskové
Filesize 283.41 KB

Zmluva o PPV 2019 Juraj Kadlečík
Filesize 283.15 KB

Zmluva o PPV 2019 PD Kálnica
Filesize 283.1 KB

Zmluva o PPV 2019 PD Hôrka nad Váhom
Filesize 283.16 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.020/2019/J-R (UNIVERZÁL-Ondrejoviè s.r.o.
Filesize 345.97 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.017/2019/J (PROBAMI s.r.o.)
Filesize 341.6 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.016/2019/P (HES, s.r.o.)
Filesize 187.33 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.015/2019/P (SIENNA M.J., s.r.o.)
Filesize 210.69 KB

Zmluva o prenájme è.K-02/2019 (Ing. Roman Kucharík -"Autškola KMK")
Filesize 128.04 KB

Zmluva o prenájme è.R-08/2019/P-R (František JANKECH - JaKub)
Filesize 179.5 KB

Zmluva o prenájme è.R-07/2019/P-R (Top Clean Servis s.r.o.)
Filesize 182.22 KB

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.004/2019/P-R.
Filesize 155.84 KB

Rámcová dohoda č. 02/P/2019 - (iMZ solutions, s.r.o.)
Filesize 436.87 KB

Rámcová dohoda č. 03/P/2019 - (Perfect Distribution a.s. - organizačná
Filesize 954.11 KB

Rámcová dohoda č. 04/P/2019
Filesize 241.25 KB

Dohoda o ukončení ,,Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 007/2017/J“
Filesize 162.49 KB

Zmluva o dielo 4/2019 - URSI – MONT, s.r.o.
Filesize 0 B

Mandátna zmluva č. 01/2019 (Ing. Ivan Matejka - stavebný dozor)
Filesize 655.69 KB

Zmluva o dielo č. 3/2019, EUROWIN Profi s.r.o.
Filesize 587.44 KB

Zmluva o poskytovaní služieb na úseku ochrany pred požiarmi
Filesize 1.47 MB

Dodatok c.1/2019/P k zmluve o najme
Filesize 122.5 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.012/2019/J-R firma RA100 s.r.o.
Filesize 133.36 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.013/2019/P-R firma ART-Ex s.r.o.
Filesize 137.79 KB

Čestné prehlásenie ku kúpnej zmluve medzi HD elektronika SK, s. r. o. a SOŠOaS
Filesize 12.68 KB

Dohoda o skončení zmluvy č. 05/2019/U ( Zmluva o poskytnutí nocľahov)
Filesize 782.17 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 014/2019/P-R
Filesize 180.24 KB

Zmluv R-05/2019/P-R (J D Trae Holding s.r.o. umiestnenie reklamy)
Filesize 169.77 KB

Zmluva o nájme nebytoých priestorov 2/2019/J-R RA 100 s.r.o.
Filesize 130.84 KB

Zmluva KOMPAVA
Filesize 170.48 KB

Zmluva o dielo č. 02/2019 L.U.N.A.1, s.r.o 4. časť
Filesize 1.18 MB

Zmluva o dielo č. 02/2019 L.U.N.A.1, s.r.o 3. časť
Filesize 1.21 MB

Zmluva o dielo č. 02/2019 L.U.N.A.1, s.r.o 2. časť
Filesize 1.38 MB

Zmluva o dielo č. 02/2019 L.U.N.A.1, s.r.o 1. časť
Filesize 984.68 KB

Zmluva o dielo č. 1/2019 Energetická úspora budovy školskej jedálne 3. časť.
Filesize 1.48 MB

Zmluva o dielo č. 1/2019 Energetická úspora budovy školskej jedálne 2. časť.
Filesize 1.29 MB

Zmluva o dielo č. 1/2019 Energetická úspora budovy školskej jedálne
Filesize 1002.34 KB

Gastro Bene s.r.o. zmluva o závodnom stravovaní
Filesize 958.61 KB

Zmluva č. R-04/2019/P-R
Filesize 1.36 MB

Dodatok č. 1/2019/J
Filesize 855.84 KB

FOLYMA, s.r.o. Pracovná zdravotá služba 3. časť
Filesize 520.04 KB

FOLYMA, s.r.o. Pracovná zdravotá služba 2. časť
Filesize 1.27 MB

FOLYMA, s.r.o. Pracovná zdravotá služba 1. časť
Filesize 995.7 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 011/2019/P-R 2. časť
Filesize 1.26 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 011/2019/P-R 2. časť
Filesize 1.26 MB