Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy

 

Rámcová dohoda č. 20/P/2017 1. časť
Filesize 142.46 KB

Rámcová dohoda č. 19/P/2017 3. časť
Filesize 125.01 KB

Rámcová dohoda č. 19/P/2017 2. časť
Filesize 154.73 KB

Rámcová dohoda č. 19/P/2017 1. časť
Filesize 181.04 KB

Dodatok č. 1/2017/U
Filesize 135.64 KB

Dodatok č. 1/2017/P
Filesize 1.4 MB

Dodatok č. 3//2017/U
Filesize 137 KB

DODATOK č. 5/2017/U DELH, s.r.o.
Filesize 52.43 KB

Výsledkový protokol elektronickej aukcie RYBY 13.11.2017
Filesize 1.34 MB

Rámcová dohoda č. 18/P/2017 MABONEX
Filesize 1.45 MB

Dodatok č. 2//2017/U
Filesize 82.11 KB

Dodatok č. 1//2017/U
Filesize 109.07 KB

Dodatok č. 3//2017/U
Filesize 103.31 KB

Zmluva o dielo č. 12102017 SOFT - GL (čipový systém)
Filesize 1.01 MB

Rámcová dohoda č. 17/P/2017 Agrokombinát a.s. Veľké Bierovce 3. časť
Filesize 1.47 MB

Rámcová dohoda č. 17/P/2017 Agrokombinát a.s. Veľké Bierovce 2. časť
Filesize 1.01 MB

Rámcová dohoda č. 17/P/2017 Agrokombinát a.s. Veľké Bierovce 1. časť
Filesize 1.04 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č. 02/17/W-TE
Filesize 997.4 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č. 01/17/W-TE
Filesize 914.05 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 033/2017/J-R
Filesize 893 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 034/2017/P/G-R
Filesize 1.17 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 031/2017/J-R
Filesize 1.28 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 030/2017/J-R
Filesize 1.29 MB

Zmluva č. 002/17/P_TV
Filesize 1.45 MB

Zmluva o prenájme so servisnými službami č.: 00225/17/010
Filesize 1.3 MB

Rámcová dohoda č. 16/P/2017 ( Bodfood Slovakia, s.r.o.) príloha, protokol o účasti v aukcii
Filesize 872 KB

Rámcová dohoda č. 16/P/2017 ( Bodfood Slovakia, s.r.o.)
Filesize 1.48 MB

Zmluva o nájme nebtových priestorov č. 027/2017/J-R
Filesize 1.43 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 032/2017/P-R
Filesize 1.22 MB

Zmluva č. 006/17/P-TV
Filesize 780.01 KB

Zmluva o nájme č. 003/2017/S-R
Filesize 832.1 KB

Zmluva č. 005/17/P-TV
Filesize 831.91 KB

Dodatok č. 1/P/2017
Filesize 818.86 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 028/2017J-R
Filesize 1.19 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 029/2017/P-R
Filesize 1.4 MB

Rámcová dohoda č. 1/P/2017
Filesize 1.32 MB

Zmluva o nájme č. 02/2017/S-R
Filesize 810.04 KB

Zmluva č. 003/17/P-TV
Filesize 881.24 KB

Zmluva č. 004/17/P-TV
Filesize 818.81 KB

Rámcová dohoda č. Z201745244_Z
Filesize 970.77 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 026/2017/J-R
Filesize 1.72 MB

Dodatok č. 1/P/2017 Mabonex Slovakia, s.r.o.
Filesize 408.21 KB

Zmluva č. R-03/2017P-R
Filesize 675.97 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 025/2017/J-R
Filesize 1.66 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 024/2017/P-R
Filesize 1.56 MB

Zmluva č.007/17/P-TV
Filesize 874.27 KB

Kúpna zmluva medzi stranami Súkromná hotelová akadémia a SOŠOaS
Filesize 837.7 KB

Zmluva o poskytnutí nocľahov č. 05/2017/U
Filesize 1021.32 KB

Rámcová dohoda č. 14/P/2017
Filesize 1.26 MB

Rámcová dohoda č. 13/P/2017
Filesize 1.28 MB