Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy

 

Dodatok č.1 Zmluvy SDV Hotel Lipa
Filesize 822.29 KB

Rámcová zmluva č. 2/2020 na dodanie tovaru
Filesize 949.99 KB

Rámcová zmluva č. 1/2020 na dodanie tovaru
Filesize 945.68 KB

Nájomná zmluva è.001/2020/J (PASIA spol. s.r.o.)
Filesize 175.99 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov c.014/2020/J-R (Z&J SK s.r.o.)
Filesize 266.54 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov c.013/2020/P-R (Stefan Kovac)
Filesize 267.01 KB

Zmluva o umiestneni a prevadzkovani napojoveho automatu c.001/2020/W-R (DAVITAL)
Filesize 137.27 KB

Zmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamy c.R-01/2020/P-R(Vladimír Cerny
Filesize 187.17 KB

Zmluva o prenájme uèebných priestorov c.K-03/2019 (Henrich Kalinka)
Filesize 122.22 KB

Zmluva o nájme nebytových preistorov c.012/2020/P-R(JUDr.Tomáš Zboja)
Filesize 238.05 KB

Zmluva o nájme nebytových preistorov c.011/2020/P-R(MADe Tig)
Filesize 269.27 KB

Zmluva o nájme nebytových preistorov c.010/2020/P-R(CLEAN-GASTRO)
Filesize 193.63 KB

Zmluva o nájme nebytových preistorov c.009/2020/P-R (HYPERON)
Filesize 793.05 KB

Zmluva o nájme nebytových preistorov c.008/2020/P (Ing. Miroslav Ryljak
Filesize 792.38 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.007/2020/J (DanexPlus Trade)
Filesize 171.28 KB

Zmluva č. 001/2020/SDV o duálnom vzdelávaní. HOTEL LIPA SLOVAKIA, s.r.o.
Filesize 1.48 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 01/2020 LMcar, s.r.o.
Filesize 1.54 MB

Zmluva č. 002/2020/SDV o duálnom vzdelávaní, Morghan, spol. s.r.o.
Filesize 1.97 MB

Zmluva č. 004/2020/SDV o duálnom vzdelávaní. PERLA Zelená Voda
Filesize 506.84 KB

Zmluva č. 005/2020/SDV o duálnom vzdelávaní. Svadobný salón ELLIE
Filesize 437.91 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.006/2020/P-R (Ing. Filip Slovacek)
Filesize 387.57 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.005/2020/J-R (Zdenko Charvát)
Filesize 244.15 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.003/2020/J (PROGMA)
Filesize 379.49 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.002/2020/J (Welding-Tech s.r.o.)
Filesize 269.29 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.001/2020/P ( ELAPP, s.r.o.)
Filesize 450.4 KB

Zmluva - Modernizácia plynovej kotolne.
Filesize 1.62 MB

Kúpna zmluva č. Z201938095_Z
Filesize 128.69 KB

Zmluva o nájme č.03/2019/S (UNIVERZAL-Ondrejovic s.r.o.)
Filesize 266.13 KB

Dohoda o úhradách za dodávku vody _ Gymnázium M.R. Štefánika
Filesize 646.74 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov è.019/2019/J (Kukanova, s.r.o.)
Filesize 146.13 KB

Dodatok c.1 k zmluve c.K-02/2019 (Ing.Kucharík)
Filesize 59.89 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov c.024/2019/J-R (SLOV-KOV s.r.o.)
Filesize 210.88 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.023/2019/P/G-R (Mário Hanák)
Filesize 144.72 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.022/2019/P-R (REGAS, s.r.o.)
Filesize 195.98 KB

Zmluva c.R-09/2019/P-R o prenajme plochy na umiestnenie reklamy (Ing.Roman
Filesize 169.75 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.021/2019/P-R (PAV)
Filesize 159.21 KB

Zmluva č. 002/19/P-TV
Filesize 1.02 MB

Zmluva o zabezpečení stravovania (Gymnázium M.R. Štefánika od 1.9.2019)
Filesize 1.23 MB

D O H O D A o úhradách za dodávku plynu, GYMNÁZIUM M.R. ŠTEFÁNIKA
Filesize 628.16 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 015/2019/P (SIENNA M.J.,s.r.o.)
Filesize 187.21 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 018/2019/J PROBAMI
Filesize 202.58 KB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania, Gymnázium M.R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
Filesize 282.1 KB

Zmluva o poskytovaní služieb na úseku ochrany pred požiarmi
Filesize 1.15 MB

Zmluva č. 001_19_P_TV o prenájme telocvične v areáli SOŠ (Mestská liga v malov futbale)
Filesize 1.01 MB

Zmluva č. 003_19_P-TV o prenájme telocvične ( Miroslav Jacola)
Filesize 1021.55 KB

Zmluva č. 004_19_P_TV o prenájme telocvične (Mgr. Cagala)
Filesize 1022.06 KB

Zmluva č. 007_19_P_ TV (Adam Deák)
Filesize 1016.87 KB

Zmluva o poskytovaní závodného stravovania ( Štefánia Kukanová)
Filesize 1.27 MB

Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej slžby (Bc. rudolf Rzavský) 2. časť
Filesize 1.94 MB

Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej slžby (Bc. rudolf Rzavský) 1. časť
Filesize 1.19 MB