Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy

 

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania FARMA Poriadie
Filesize 1.16 MB

Z M L U V A č. R - 10/2021/P-R
Filesize 565.02 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2021/J-R
Filesize 568.9 KB

Z M L U V A č. R-09/2021/P-R
Filesize 566.71 KB

Z M L U V A č. R - 08/2021/P-R
Filesize 393.12 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2021/P-R
Filesize 659.67 KB

Z M L U V A č. R - 07/2021/P-R
Filesize 469.92 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2021/J
Filesize 672.76 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2021/P-R
Filesize 500.14 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2021/P-R
Filesize 558.51 KB

Z M L U V A č. R - 06/2021/P-R
Filesize 472.1 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2021/P-R
Filesize 563.46 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2021/J-R
Filesize 676.14 KB

Z M L U V A č. R - 05/2021/P-R
Filesize 575.27 KB

Zmluva č. R-03/2021/P-R, Patrik Tomčík , s.r.o.
Filesize 660.1 KB

Zmluva č. R-04/2021/P-R KLAMPTECH, s.r.o.
Filesize 661.88 KB

Zmluva o prenájme nebytových priestorov na realizáciu vzdelávacích kurzov
Filesize 21.11 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 09/2021/P-R
Filesize 506.08 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov 11/2021/P-R
Filesize 748.02 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov 10/2021/P-R
Filesize 626.49 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov 07/2021/P-R
Filesize 910.33 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov 08/2021/P-R
Filesize 947.04 KB

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci (JUDr. Jiří Choutka, advokát
Filesize 1.88 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Hamsters SK, s.r.o., Stará Turá
Filesize 1.22 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2021/P-R
Filesize 787.26 KB

Dohoda o úhradách za dodávku vody - STAVEX
Filesize 508.8 KB

SOŠ obchodu a služieb_NZ 00012_21_015_MP 4054ASP_G175R351212
Filesize 745.47 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2021/P-R
Filesize 624.53 KB

ZMLUVA č. K - 01/2021 o prenájme nebytových priestorov na realizáciu vzdelávacích kurzov
Filesize 280.59 KB

Kúpna zmluva č. Z20214106_Z
Filesize 121.17 KB

Zmluva č.2-2021-DV Deichmann-OBUV SK
Filesize 1.99 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č.10 2020-2021-AOP
Filesize 1.55 MB

Zmluva č. 001/SDV/2021/V o duálnom vzdelávaní.
Filesize 1.98 MB

Zmluva č. R - 02/2021/J-R o prenájme plochy na miestnenie reklamy
Filesize 469.36 KB

Zmluva o najme c.01/2021/S-R (EMOTEK, spol. s r.o.)
Filesize 183.35 KB

Dodatok c.1/2021/P-R k Zmluve o nájme nebytových priestorov c.009/2020/P-R
Filesize 119.05 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.04/2021/P-R (MaDe Tig s.r.o.)
Filesize 574.65 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.03/2021/P-R (Ing. Filip Slováček)
Filesize 602.62 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov c.02/2021/J-R (Zdenko Charvát)
Filesize 202.69 KB

Zmluva c. R - 01/2021/P-R o prenajme plochy na umiestnenie reklamy (FARBEST)
Filesize 470.57 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c. 01/2021/J (RZ Design s.r.o.)
Filesize 154.67 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c. 027/2020/P-R (Hanak Mario)
Filesize 145.81 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c. 026/2020/J-R (SLOV-KOV s.r.o.)
Filesize 232.64 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c. 025/2020/P-R (REGAS,s.r.o.)
Filesize 196.53 KB

Zmluva o prenajme plochy na umiestnenie reklamy c.R-07/2020/P-R (Ing.Roman
Filesize 210.66 KB

Zmluva o poskytovaní služieb Z202029895 Z ENGIE services a.s.
Filesize 132.64 KB

Kúpna zmluva č. Z202027014_Z WOOD.B, s.r.o.
Filesize 519.33 KB

Rámcová dohoda č. Z 202023197_Z
Filesize 94.43 KB

Zmluva o výpožičke (Eva Harmadyova,OZ NAVRATY)
Filesize 186.29 KB

Zmluva o nájme č.02/2020/S (UNIVERZAL)
Filesize 296.04 KB