Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy

 

Zmluva č. 1/DV/2019 o duálnom vzdelávaní AUTO-LION,s.r.o.3. časť
Filesize 1.74 MB

Zmluva č. 1/DV/2019 o duálnom vzdelávaní AUTO-LION,s.r.o.2. časť
Filesize 1.29 MB

Zmluva č. 1/DV/2019 o duálnom vzdelávaní AUTO-LION,s.r.o.1. časť
Filesize 1.74 MB

Zmluva č. K - 01/2019
Filesize 1.38 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov 006/2019/P-R 2. časť
Filesize 1.07 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov 006/2019/P-R 1. časť
Filesize 1.01 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov 006/2019/P-R 1. časť
Filesize 1.01 MB

Zmluva o poskytnutí nocľaov č. 01/2019/U
Filesize 1.52 MB

Zmluva o poskytnutí nocľaov č. 02/2019/U
Filesize 1.52 MB

Zmluva o poskytnutí nocľaov č. 03/2019/U
Filesize 1.51 MB

Zmluva o poskytnutí nocľahov č. 04/2019/U
Filesize 1.4 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 005/2019/J-R 2. časť
Filesize 1.05 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 005/2019/J-R 1. časť
Filesize 1.05 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 004/2019/P-R 2. časť
Filesize 1.03 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 004/2019/P-R 1. časť
Filesize 1.05 MB

Dohoda o skončení zmluvy č. 013_2018_J_R
Filesize 745.82 KB

Zmluva č. R_01_2019_P_R
Filesize 1.27 MB

Dodatok č. 3/2019 k Zmluve o prevádzkovaní nápojového automatu
Filesize 694.86 KB

Zmluva o nájme č. 2/2019/S-R
Filesize 1.37 MB

Zmluva o nájme č. 1/2019/S-R
Filesize 1.34 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2019/J-R 2. časť
Filesize 997.57 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2019/J-R 1. časť
Filesize 1 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2019/P-R 2. časť
Filesize 1004.51 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2019/P-R 1. časť
Filesize 1.01 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2019/P-R 2. časť
Filesize 1010.92 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2019/P-R 1. časť
Filesize 1022.24 KB

Dohoda o úhradách za dodávku vody
Filesize 1.77 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 013_2018_J-R 2. časť.
Filesize 1.05 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 013_2018_J-R 1. časť.
Filesize 1 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 024_2018_P 2. časť.
Filesize 1.11 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 024_2018_P 1. časť.
Filesize 1.03 MB

Zmluva č.K-03/2018
Filesize 906.45 KB

Rámcová dohoda č. 07_P_2018 3. časť
Filesize 870.57 KB

Rámcová dohoda č. 07_P_2018 2. časť
Filesize 1.07 MB

Rámcová dohoda č. 07_P_2018 1. časť
Filesize 1001.35 KB

Zmluva - Centrum prípravy a výuky inovatívnych technológií
Filesize 244.04 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 023/2018/P-R 2. časť
Filesize 1.11 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 023/2018/P-R 1. časť
Filesize 1.02 MB

Zmluva o prevádzkovaní nápojových automatov
Filesize 1021.18 KB

Zmluva č. R-11/2018/P-R 2. časť
Filesize 343.41 KB

Zmluva č. R-11/2018/P-R 1. časť
Filesize 1000.37 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 013_2018_J-R 2. časť
Filesize 1.03 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 013_2018_J-R 1. časť
Filesize 1009.8 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 021_2018_J-R 2. časť
Filesize 1.04 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 021_2018_J-R 1. časť
Filesize 1012.2 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 020_2018_P-R 2. časť
Filesize 1.05 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 020_2018_P-R 1. časť
Filesize 1011.13 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 022_2018_P/G-R 2. časť
Filesize 855.21 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 022_2018_P/G-R 1. časť
Filesize 1013.85 KB

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201843709_Z 2. časť
Filesize 1.67 MB