Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy

 

Zmluva č. 2018/0548 1. časť
Filesize 1.15 MB

Zmluva č. R-08/2018/P-R
Filesize 1.51 MB

Rámcová dohoda č. 05/P//2018 2. časť.
Filesize 1.05 MB

Rámcová dohoda č. 05/P//2018 1. časť.
Filesize 1.63 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.012/2018/J-R 2. časť
Filesize 1.07 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.012/2018/J-R 1. časť
Filesize 1.06 MB

Zmluva č. R-10/2018/P-R
Filesize 1.26 MB

Zmluva č. 1/2018/DV Motor - Car, Trenčín,2. časť
Filesize 1.91 MB

Zmluva č. 1/2018/DV Motor - Car Trenčín, 1. časť
Filesize 1.64 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 011_2018/P-R 2. časť
Filesize 1.21 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 011_2018/P-R 1. časť
Filesize 1.09 MB

Rámcová dohoda č. 04/P//2018 Mabonex 2. časť.
Filesize 1.06 MB

Rámcová dohoda č. 04/P//2018 Mabonex 1. časť.
Filesize 1.61 MB

Zmluva o závodnom stravovaní
Filesize 966.83 KB

Zmluva o nájme č. 03_2018_S_R
Filesize 1.54 MB

Zmluva č. R-04/2018/P-R
Filesize 1.48 MB

Rámcová dohoda č. 03/P/2018 2. časť.
Filesize 1.01 MB

Rámcová dohoda č. 03/P/2018 1. časť.
Filesize 1.6 MB

Rámcová dohoda č. 02/P/2018 2. časť. Dorian Corp s.r.o.
Filesize 1009.72 KB

Rámcová dohoda č. 02/P/2018 1. časť. Dorian Corp s.r.o.
Filesize 1.59 MB

Rámcová dohoda č. 01/P//2018 2. časť.
Filesize 1.14 MB

Rámcová dohoda č. 01/P//2018 1. časť.
Filesize 1.59 MB

Dodatok č. 01/2018/P-R o prenájme plochy na umiestnenie reklamy - FARBEST
Filesize 1015.61 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 010/2018/P-R 2. časť
Filesize 1.2 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 010/2018/P-R 1. časť
Filesize 1.1 MB

Zmluva č. R-05/2018/P-R
Filesize 1.43 MB

Zmluva č. R-02/2018/P-R
Filesize 1.44 MB

Zmluva č. R-06/2018/P-R
Filesize 1.44 MB

Dodatok č. 01/2018 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 31/2017/J-R PROBAMI s.r.o.
Filesize 1.36 MB

Zmluva č. R-03/2018/P-R
Filesize 1.64 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 009/2018/J-R 2. časť
Filesize 1.34 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 009/2018/J-R1. časť
Filesize 1.24 MB

Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR č. zmluvy: Z SKCZ304011C887/ŠR 10. časť.
Filesize 1.3 MB

Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR č. zmluvy: Z SKCZ304011C887/ŠR 9. časť.
Filesize 1.52 MB

Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR č. zmluvy: Z SKCZ304011C887/ŠR 8. časť.
Filesize 1.54 MB

Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR č. zmluvy: Z SKCZ304011C887/ŠR 7. časť.
Filesize 1.3 MB

Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR č. zmluvy: Z SKCZ304011C887/ŠR 6. časť.
Filesize 1.42 MB

Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR č. zmluvy: Z SKCZ304011C887/ŠR 5. časť.
Filesize 1.43 MB

Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR č. zmluvy: Z SKCZ304011C887/ŠR 4. časť.
Filesize 1.24 MB

Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR č. zmluvy: Z SKCZ304011C887/ŠR 3. časť.
Filesize 1.21 MB

Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR č. zmluvy: Z SKCZ304011C887/ŠR 2. časť.
Filesize 1.48 MB

Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR č. zmluvy: Z SKCZ304011C887/ŠR 1. časť.
Filesize 1.71 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.008/2018/P-R Kováč 2. časť
Filesize 1.26 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.008/2018/P-R Kováč 1. časť
Filesize 1.08 MB

Dodatok č. 02/2018 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 31/2017/J-R Denis Černý
Filesize 1.06 MB

Dodatok č. 01/2018 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 31/2017/J-R Welding-Tech s.r.o.
Filesize 1.62 MB

Dodatok č. 05/2018 k Zmluve o poskytnutí nocľahov 01/2013/U
Filesize 751.22 KB

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytnutí nocľahov 03/2017/U/A zo dňa 11.5.2017 (Horváth Milan)
Filesize 690.88 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 007/2018 J-R 2. časť
Filesize 1.21 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 007/2018 J-R 1. časť
Filesize 1.15 MB