Harmonogram práce školy v školskom roku 2020/2021

1.1 Vyučovanie

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

1.2 Prázdniny

Jesenné prázdniny sa začínajú 29. októbra 2020 a končia sa 30. októbra 2020. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2020 (pondelok).
Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2020 a končia sa 7. januára 2021. Vyučovanie sa začína 8. januára 2021 (piatok).
Polročné prázdniny sú 1. februára 2021 (pondelok). Vyučovanie sa začína 2. februára 2021 (utorok).
Jarné prázdniny sa začínajú 15. februára 2021 a končia sa 19. februára 2021. Vyučovanie sa začína 22. februára 2021 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 1. apríla 2021 a končia sa 6. apríla 2021. Vyučovanie po prázdninách sa začína 7. apríla 2021 (streda).
Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2021. Vyučovanie po prázdninách sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

1.3 Maturitné skúšky

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2020.
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2021 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa 17. marca 2021 (streda),
c) matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok).
Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude 8. apríla – 13. apríla 2021.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v apríli 2021.
Ústna časť internej formy maturitnej skúšky sa uskutoční v čase od 17. mája 2021 do 4. júna 2021.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. - 8. septembra 2021.

1.4 Záverečné skúšky

Záverečné skúšky vo všetkých učebných odboroch sa uskutočnia od 15. júna 2021.

1.5 Prijímacie konanie

Riaditeľ školy zverejní kritéria prijatia na štúdium pre študijné a učebné odbory do 31. 03. 2021.
1. kolo prijímacích skúšok:
10. máj 2021 – 1. termín
13. máj 2021 – 2. termín
2. kolo prijímacích skúšok:
22. jún 2021

1.6 Pedagogické rady

 a) organizačné a hodnotiace:

Otvorenie nového školského roka a zhodnotenie uplynulého školského roka 2. septembra 2020 o 8:00 h.
Prerokovanie celkových výsledkov žiakov v správaní a prospechu:
za I. štvrťrok - november 2020,
za III. štvrťrok - apríl 2021.

b) klasifikačné:

Za I. polrok - po 24. januári 2021,
za II. polrok - končiace ročníky v nadväznosti na termíny ZS a MS, ostatné ročníky – po 22. júni 2021.

1.7 Zvonenie na teoretickom vyučovaní

Vyučovacia hodina trvá 45 minút:

0. hodina       7:05 - 7:50
1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:50 - 9:35
3. hodina 9:40 - 10:25
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:20 - 14:05
8. hodina 14:10 - 14:55
9. hodina 15:00 - 15:45

Medzi treťou a štvrtou hodinou dopoludňajšieho vyučovania je veľká prestávka.