1.1 Vyučovanie

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

1.2 Prázdniny

Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2017 a končia sa 31. októbra 2017. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2017 (štvrtok). Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2017 a končia sa 5. januára 2018. Vyučovanie sa začína 8. januára 2018 (pondelok). Polročné prázdniny sú 2. februára 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 5. februára 2018 (pondelok). Jarné prázdniny sa začínajú 19. februára 2018 a končia sa 23. februára 2018. Vyučovanie sa začína 26. februára 2018 (pondelok). Veľkonočné prázdniny sa začínajú 29. marca 2018 a končia sa 3. apríla 2018. Vyučovanie po prázdninách sa začína 4. apríla 2018 (streda). Letné prázdniny sa začínajú 2. júla 2018. Vyučovanie po prázdninách sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

1.3 Maturitné skúšky

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/2018 v dňoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 13. marca 2018 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa 14. marca 2018 (streda),
c) matematika dňa 15. marca 2018 (štvrtok).
Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude 10. – 13. apríla 2018.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v apríli 2018.
Ústna časť internej formy maturitnej skúšky sa uskutoční v čase od 28. mája 2017 do 1. júna 2018.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2017.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne 4. - 7. septembra 2018.

1.4 Záverečné skúšky

Záverečné skúšky vo všetkých učebných odboroch sa uskutočnia od 16. júna 2018.

1.5 Prijímacie konanie

Riaditeľ školy zverejní kritéria prijatia na štúdium pre študijné a učebné odbory do 31. 03. 2018.
1. kolo prijímacích skúšok: 
14. máj 2018 – 1. termín
17. máj 2018 – 2. termín

2. kolo prijímacích skúšok:
19. jún 2018

1.6 Pedagogické rady

 a) organizačné a hodnotiace:

Otvorenie nového školského roka a zhodnotenie uplynulého školského roka 4. septembra 2017 o 8.00 hod.
Prerokovanie celkových výsledkov žiakov v správaní a prospechu:
za I. štvrťrok - november 2017,
za III. štvrťrok - apríl 2018.

b) klasifikačné:

za I. polrok – po 24. januári 2018,
za II. polrok - končiace ročníky v nadväznosti na termíny ZS a MS, ostatné ročníky – po 22. júni 2018.

1.7 Zvonenie na teoretickom vyučovaní

Vyučovacia hodina trvá 45 minút:

0. hodina       7,10 - 7,55
1. hodina 8,00 - 8,45
2. hodina 8,50 - 9,35
3. hodina 9,40 - 10,25
4. hodina 10,45 - 11,30
5. hodina 11,35 - 12,20
6. hodina 12,25 - 13,10
7. hodina 13,15 - 14,00
8. hodina 14,05 - 14,50
9. hodina 14,55 - 15,40

Medzi treťou a štvrtou hodinou dopoludňajšieho vyučovania je veľká prestávka.