1.1 Vyučovanie

Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

1.2 Prázdniny

Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2016 a končia sa 31. októbra 2016. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2016 (streda). Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2016 a končia sa 5. januára 2017. Vyučovanie sa začína 9. januára 2017 (pondelok). Polročné prázdniny sú 3. februára 2017 (piatok). Vyučovanie sa začína 6. februára 2017 (pondelok). Jarné prázdniny sa začínajú 27. februára 2017 a končia sa 3. marca 2017. Vyučovanie sa začína 6. marca 2017 (pondelok). Veľkonočné prázdniny sa začínajú 13. apríla 2017 a končia sa 18. apríla 2017. Vyučovanie po prázdninách sa začína 19. apríla 2017 (streda). Letné prázdniny sa začínajú 3. júla 2017. Vyučovanie po prázdninách sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).

1.3 Maturitné skúšky

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2016/2017 v dňoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 14. marca 2017 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa 15. marca 2017 (streda),
c) matematika dňa 16. marca 2017 (štvrtok).
Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude 4. – 7. apríla 2017.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v apríli 2017.
Ústna časť internej formy maturitnej skúšky sa uskutoční v čase od 22. mája 2017 do 9. júna 2017.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2016.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 5. - 8. septembra 2017.

1.4 Záverečné skúšky

Záverečné skúšky vo všetkých učebných odboroch sa uskutočnia od 16. júna 2017.

1.5 Prijímacie konanie

Riaditeľ školy zverejní kritéria prijatia na štúdium pre študijné a učebné odbory do 31. 03. 2017.
1. kolo prijímacích skúšok: 
9. máj 2017 – 1. termín
11. máj 2017 – 2. termín

2. kolo prijímacích skúšok:
20. jún 2017

1.6 Pedagogické rady

 a) organizačné a hodnotiace:

Otvorenie nového školského roka a zhodnotenie uplynulého školského roka 5. septembra 2016 o 8.00 hod.
Prerokovanie celkových výsledkov žiakov v správaní a prospechu:
za I. štvrťrok - november 2016,
za III. štvrťrok - apríl 2017.

b) klasifikačné:

za I. polrok – po 24. januári 2017,
za II. polrok - končiace ročníky v nadväznosti na termíny ZS a MS, ostatné ročníky – po 22. júni 2017.

1.7 Zvonenie na teoretickom vyučovaní

Vyučovacia hodina trvá 45 minút:

0. hodina       7,10 - 7,55
1. hodina 8,00 - 8,45
2. hodina 8,50 - 9,35
3. hodina 9,40 - 10,25
4. hodina 10,45 - 11,30
5. hodina 11,35 - 12,20
6. hodina 12,25 - 13,10
7. hodina 13,15 - 14,00
8. hodina 14,05 - 14,50
9. hodina 14,55 - 15,40

Medzi treťou a štvrtou hodinou dopoludňajšieho vyučovania je veľká prestávka.