Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy

 

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 01/2020 LMcar, s.r.o.
Filesize 1.54 MB

Zmluva č. 002/2020/SDV o duálnom vzdelávaní, Morghan, spol. s.r.o.
Filesize 1.97 MB

Zmluva č. 004/2020/SDV o duálnom vzdelávaní. PERLA Zelená Voda
Filesize 506.84 KB

Zmluva č. 005/2020/SDV o duálnom vzdelávaní. Svadobný salón ELLIE
Filesize 437.91 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.006/2020/P-R (Ing. Filip Slovacek)
Filesize 387.57 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.005/2020/J-R (Zdenko Charvát)
Filesize 244.15 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.003/2020/J (PROGMA)
Filesize 379.49 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.002/2020/J (Welding-Tech s.r.o.)
Filesize 269.29 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.001/2020/P ( ELAPP, s.r.o.)
Filesize 450.4 KB

Zmluva - Modernizácia plynovej kotolne.
Filesize 1.62 MB

Kúpna zmluva č. Z201938095_Z
Filesize 128.69 KB

Zmluva o nájme č.03/2019/S (UNIVERZAL-Ondrejovic s.r.o.)
Filesize 266.13 KB

Dohoda o úhradách za dodávku vody _ Gymnázium M.R. Štefánika
Filesize 646.74 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov è.019/2019/J (Kukanova, s.r.o.)
Filesize 146.13 KB

Dodatok c.1 k zmluve c.K-02/2019 (Ing.Kucharík)
Filesize 59.89 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov c.024/2019/J-R (SLOV-KOV s.r.o.)
Filesize 210.88 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.023/2019/P/G-R (Mário Hanák)
Filesize 144.72 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.022/2019/P-R (REGAS, s.r.o.)
Filesize 195.98 KB

Zmluva c.R-09/2019/P-R o prenajme plochy na umiestnenie reklamy (Ing.Roman
Filesize 169.75 KB

Zmluva o najme nebytovych priestorov c.021/2019/P-R (PAV)
Filesize 159.21 KB

Zmluva č. 002/19/P-TV
Filesize 1.02 MB

Zmluva o zabezpečení stravovania (Gymnázium M.R. Štefánika od 1.9.2019)
Filesize 1.23 MB

D O H O D A o úhradách za dodávku plynu, GYMNÁZIUM M.R. ŠTEFÁNIKA
Filesize 628.16 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 015/2019/P (SIENNA M.J.,s.r.o.)
Filesize 187.21 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 018/2019/J PROBAMI
Filesize 202.58 KB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania, Gymnázium M.R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
Filesize 282.1 KB

Zmluva o poskytovaní služieb na úseku ochrany pred požiarmi
Filesize 1.15 MB

Zmluva č. 001_19_P_TV o prenájme telocvične v areáli SOŠ (Mestská liga v malov futbale)
Filesize 1.01 MB

Zmluva č. 003_19_P-TV o prenájme telocvične ( Miroslav Jacola)
Filesize 1021.55 KB

Zmluva č. 004_19_P_TV o prenájme telocvične (Mgr. Cagala)
Filesize 1022.06 KB

Zmluva č. 007_19_P_ TV (Adam Deák)
Filesize 1016.87 KB

Zmluva o poskytovaní závodného stravovania ( Štefánia Kukanová)
Filesize 1.27 MB

Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej slžby (Bc. rudolf Rzavský) 2. časť
Filesize 1.94 MB

Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej slžby (Bc. rudolf Rzavský) 1. časť
Filesize 1.19 MB

Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania BKP NM
Filesize 282.75 KB

Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania Svet dezertov NM
Filesize 285.08 KB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania KUKANOVA NM
Filesize 285.17 KB

Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania Frisor Klier BA
Filesize 283 KB

Zmluva o PPV 2019 TESCO Nové Mesto nad Váhom
Filesize 365.16 KB

Zmluva o PPV 2019 Stará Turá
Filesize 283.87 KB

Zmluva o PPV 2019 PD Melčice Lieskové
Filesize 283.41 KB

Zmluva o PPV 2019 Juraj Kadlečík
Filesize 283.15 KB

Zmluva o PPV 2019 PD Kálnica
Filesize 283.1 KB

Zmluva o PPV 2019 PD Hôrka nad Váhom
Filesize 283.16 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.020/2019/J-R (UNIVERZÁL-Ondrejoviè s.r.o.
Filesize 345.97 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.017/2019/J (PROBAMI s.r.o.)
Filesize 341.6 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.016/2019/P (HES, s.r.o.)
Filesize 187.33 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov è.015/2019/P (SIENNA M.J., s.r.o.)
Filesize 210.69 KB

Zmluva o prenájme è.K-02/2019 (Ing. Roman Kucharík -"Autškola KMK")
Filesize 128.04 KB

Zmluva o prenájme è.R-08/2019/P-R (František JANKECH - JaKub)
Filesize 179.5 KB