Výsledky súťaže „Môj príspevok k potravinovej sebestačnosti Slovenska“

minVydavateľstvo SLOVENSKÝ CHOV v spolupráci s reláciou FARMÁRSKA REVUE vyhlásili na jar 2020 súťaž o najlepší článok na tému Môj príspevok k potravinovej sebestačnosti Slovenska. Na portáli agrobiznis. sk bolo v priebehu mája 2020 uverejnených 19 príbehov.

 Jakub Tomeš, študent III.FT triedy učebného odboru agromechanizátor, sa do tejto súťaže zapojil a so svojím príspevkom sa umiestnil v čítanosti  na 6. mieste medzi 10 najúspešnejšími.  Pútavo opísal svoj príbeh začínajúceho farmára – chovateľa a pestovateľa.

18. júla 2020 bol pozvaný na vyhodnotenie súťaže do Národného žrebčína v Topoľčiankach a získal špeciálnu Cenu Farmárskej revue.

 Jakubovi ďakujeme za reprezentáciu školy a k výsledku mu srdečne blahoželáme.

 

Mgr. Jarmila Čásarová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov