Víťazka krajského kola Ekonomickej olympiády je naša žiačka

minTohtoročného 3. ročníka Ekonomickej olympiády, ktorej organizátorom je firma INESS, sa zúčastnilo 6 500 študentov zo Slovenska. Najúspešnejší študenti z jednotlivých škôl boli pozvaní do krajských kôl, ktoré sa konali v termíne od 30. 1. do 28. 2. 2020 na pôdach jednotlivých univerzít nachádzajúcich sa v krajských mestách. Koncom apríla spoločnosť INESS vyhlásila výsledky krajských kôl, kde písomné práce študentov hodnotili vyučujúci univerzít.

V Trenčianskom krajskom kole sa umiestnila na 1. mieste naša študentka Barbora Kukučková. Medzi najúspešnejších 50 ekonómov Slovenska mohli postúpiť len tí najlepší a z našej školy sa to podarilo 2 študentkám, ktoré v silnej konkurencii študentov gymnázií a obchodných akadémií dosiahli nádherný výsledok. V celoslovenskom finále nás budú reprezentovať Barbora Kukučková a Lenka Černá, študentky štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia. Presný termín nepoznáme, nakoľko sa bude prispôsobovať aktuálnej situácii, no predpokladá sa jún alebo september 2020.

Študentkám blahoželáme a ďakujeme za perfektnú reprezentáciu školy Smile.

 

Ing. Jana Pomajbová
koordinátorka súťaže