Dve študentky z radov TOP 50 ekonómov z našej školy

minDňa 23. júna 2021 sa v hoteli Devín v Bratislave uskutočnilo finále 4. ročníka Ekonomickej olympiády, prvej komplexnej celoslovenskej súťaže z ekonómie a financií, ktorej organizátorom na Slovensku je INESS.

Medzi najlepšími ekonómami a ekonómkami súťažili aj naše 2 študentky – Erika Stachová a Karolína Tomková, absolventky študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu (Erika) a obchodná akadémia (Karolína).

Vo veľmi silnej konkurencii študentov Slovenska naše dievčatá reprezentovali nielen seba, svoju školu, ale aj Trenčiansky kraj. Do prezenčného finále postúpili spomedzi rekordných 8 500 súťažiacich. Vo finále ich čakal 60-minútový test tvorený z uzavretých aj otvorených otázok. Témy boli náročné a veľmi aktuálne, zamerané na ponuku a dopyt na trhu krátkodobého a dlhodobého ubytovania počas pandémie, na riziká súčasného dôchodkového systému v SR, výnosy a riziká investícií do nehnuteľností. Finále súťaže bolo sprevádzané zaujímavým programom vo forme prednášok a diskusií na rôzne aktuálne ekonomické témy.

Naše študentky získali ocenenie TOP 50 ekonómov a ekonómiek Slovenska.

Dievčatám k úspechu gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v budúcom (ekonomickom) smerovaní Smile.

Ing. Jana Pomajbová
koordinátorka Ekonomickej olympiády