Zvládli sme to! – tohtoročný koniec školského roka sme všetci prijali s radosťou i s úľavou

minDruhý polrok školského roka 2019/2020 zásadným spôsobom ovplyvnila celosvetová pandémia alebo inak koronakríza. Zmenilo sa takmer všetko – spôsob výučby i hodnotenia práce. Prioritou vo vzťahu učiteľ – žiak sa stala komunikácia, spätná väzba, zodpovednosť a vysoká miera samostatnosti v príprave na hodiny v rámci dištančného vzdelávania. Drvivá väčšina našich žiakov a študentov vrátane ich pedagógov túto náročnú formu štúdia zvládla veľmi dobre. Tomu zodpovedajú aj koncoročné hodnotenia vyučujúcich a študijné výsledky absolventov končiacich ročníkov i tých, ktorí budú pokračovať v budúcom školskom roku v príprave na svoje povolanie na našej škole.

Aj tieto fakty a skutočnosti zdôraznil vo svojom príhovore v posledný deň školského roka  pred nastúpeným žiackym i pedagogickým osadenstvom našej školy jej riaditeľ Ing. Ján Hargaš, PhD, MBA.

Vyzdvihol úsilie, aktivity, reprezentáciu školy jednotlivcov i triednych kolektívov spolu s ich učiteľmi a majstrami odbornej výučby v projektoch, odborných súťažiach, kultúrno-spoločenských a iných podujatiach regionálneho i medzinárodného charakteru počas celého školského roka a ocenil tých najlepších študentov finančnou odmenou a vecnými cenami.

Na záver poprial mladým ľuďom aj ich pedagógom krásne leto, veľa pozitívnych zážitkov, aby oddýchnutí a plní energie sa vrátili, dúfajme, do štandardného nového školského roka 2020/2021.

PaedDr. Zdenka Andréziová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov

OCENENÍ ŠTUDENTI

Žiaci, ktorým bola udelená pochvala riaditeľom školy:

I.AW

Sádecká Natália – za vzornú reprezentáciu školy
Medňanská Simona – za vzornú reprezentáciu školy
Miškárová Ivana – za vzornú reprezentáciu školy
Kubíčková Kristína – za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
Hargašová Emma – za vzornú reprezentáciu školy

 I.BW

Kováčiková Natália – za výborný prospech

 I.FT

Pecka Jakub - za výborný prospech

 II. AW

Michalcová Terézia – za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
Ščepková Diana - za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
Jarábková Erika – za vzornú reprezentáciu školy
Bolechová Bibiána - za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
Tupá Simona - za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
Gablechová Klára - za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
Knapová Magdaléna – za vzornú reprezentáciu školy
Kuníková Dominika - za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
Podolanová Dominika - vzornú reprezentáciu školy
Benko Richard – za vzornú reprezentáciu školy
Čechvalová Petra - za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
Kolníková Alica - za vzornú reprezentáciu školy
Ábelová Lenka – za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
Majzelová Veronika – za výborný prospech
Tomašková Gabriela – za výborný prospech

 II.BW

Čičová Jana - za vzornú reprezentáciu školy
Klčovská Barbora - za vzornú reprezentáciu školy
Pappová Zuzana- za vzornú reprezentáciu školy
Pollák Martin - za vzornú reprezentáciu školy
Roháček Patrik - za vzornú reprezentáciu školy

 II.ET

Havierniková Kristína – za výborný prospech a vzornú reprezentáciu

III.AW

Adamovicová Karolína- za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
Bezděková Viktória- za výborný prospech a  vzornú reprezentáciu školy
Jeřalová Katarína- za vzornú reprezentáciu školy
PsodorovováNaďa - za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
Stachová Erika- za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
Juráčková Adriana- za výborný prospech
Pecúch Adrián- za vzornú reprezentáciu školy
Piskláková Kristína- za vzornú reprezentáciu školy
Tomková Karolína- za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy

V súťaži o najlepšieho študenta v školskom roku 2019/2020 sa na najvyšších priečkach umiestnili nasledovní žiaci:

1.miesto: Viktória Bezděková, III.AW, manažment regionálneho cestovného ruchu

2.miesto: Erika Stachová, III.AW, manažment regionálneho cestovného ruchu

3.miesto: Naďa Psodorovová, III.AW, manažment regionálneho cestovného ruchu

Súťaž o najlepšiu triedu v školskom roku 2019/2020 vyhrala III. AW trieda (manažment regionálneho cestovného ruchu, obchodná akadémia), triedna učiteľka Ing. Dana Hradileková.

Blahoželáme!