Zážitkové vyučovanie na odbornom výcviku

minSlnečný jesenný deň využili žiaci 1. ročníka učebného odboru autoopravár-mechanik na spestrenie vyučovacieho dňa počas odborného výcviku. O zážitky nebola núdza. Žiaci absolvovali prehliadku firmy Techklima, s. r. o. Nové Mesto nad Váhom, autoservisu František Jankech a autoservisu MADANARI, s. r. o. Nové Mesto nad Váhom. Žiaci mali možnosť vidieť rôznorodosť najmodernejšieho vybavenia uvedených firiem. Určitý čas venovali aj prehliadke modelov a značiek automobilov v autobazáre na Piešťanskej ulici. Deň plný zážitkov a nových skúseností chlapci ukončili relaxom pri rieke Váh, kde sa posilnili vlastnými dobrotami.

Zážitkové vyučovanie zorganizoval majster odborného výcviku PaedDr. Milan Pullmann.

Ing. Gréta Palková, PhD.,
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie