ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA V ZNAMENÍ LETNÝCH PRÁZDNIN

minPosledný deň odchádzajúceho školského roka bol pre celé osadenstvo našej školy dňom pozitívnych a pre mnohých aj povznášajúcich okamihov.

Po odznení štátnej hymny sa slova ujal riaditeľ školy Ing. Ján Hargaš, PhD., MBA, aby zhodnotil a zrekapituloval všetko podstatné, čím škola žila v uplynulom období. Vo svojom prejave študentom, žiakom i zamestnancom školy v krátkosti poskytol skompletizovanú štatistiku dochádzky, prospechu študijných i učebných odborov, výsledky ústnych maturitných skúšok, ako aj výsledky v súťaži o najlepšiu triedu školy. Kritický postoj zaujal k negatívnym javom, najmä k stúpajúcej krivke absencie v dochádzke, ospravedlnenej aj neospravedlnenej, na teoretické i praktické vyučovanie.

V druhej časti svojho vystúpenia vyzdvihol množstvo akcií v rámci školskej i mimoškolskej odbornej a spoločenskej činnosti, kde sme ako škola, jednotlivci i tímy pod vedením svojich pedagógov dosiahli v tomto školskom roku skutočne výborné výsledky.

V závere riaditeľ školy zagratuloval a odmenil všetkých úspešných študentov a žiakov, ktorí vzorne reprezentovali svoju alma mater a odovzdal im finančné i knižné odmeny.

S prianím všetkého najlepšieho sa so všetkými našimi žiakmi rozlúčil a poprial im veľa krásnych zážitkov a oddychu počas letných prázdnin.

Pod vedením svojich triednych učiteľov sa naši žiaci presunuli do svojich kmeňových tried, kde si prevzali vysvedčenia a vypočuli niekoľko dobrých rád, potrebných informácií i úprimných želaní.

Dni voľna a osobnej slobody sa začali Smile!

 

PaedDr. Zdenka Andréziová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov


Žiaci, ktorým bola udelená pochvala riaditeľom školy

I.AW

1. Erika Jarábková - za vzornú reprezentáciu
2. Lenka Ábelová - za výborný prospech a vzornú reprezentáciu
3. Diana Ščepková - za výborný prospech a vzornú reprezentáciu
4. Bibiana Bolechová - za vzornú reprezentáciu
5. Terézia Michalcová - za výborný prospech a vzornú reprezentáciu

I.BW

1. Kristína Pekníková - za vzornú reprezentáciu
2 .Matej Patila - za vzornú reprezentáciu
3. Zuzana Papová - za vzornú reprezentáciu

I. CW

1. Terézia Kosová – za výborný prospech
2. Veronika Podolanová – za vzornú reprezentáciu
3. Katarína Patrnčiaková – za vzornú reprezentáciu

I.ET

1.Kristína Havierníková – za výborný prospech

 II.AW – celá trieda – za vzornú reprezentáciu školy a aktívnu účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika, konanej v Novom Meste nad Váhom

 1. Naďa Psodorovová
 2. Karolína Adamcová
 3. Erika Stachová
 4. Adriana Krchová
 5. Vanessa Bučková
 6. Janka Krajčovicová
 7. Aneta Kubišová
 8. Natália Gáborová
 9. Katarína Jeřalová
 10. Adrián Pecúch
 11. Lucia Martišková
 12. Sabína Čechvalová
 13. Martina Ondrejková
 14. Adriana Juráčková
 15. Katarína Drápalová
 16. Denisa Galániová
 17. Kristína Čierna
 18. Viktória Bezděková
 19. Karolína Tomková
 20. Janka Klinčúchová
 21. Kristína Piskláková

II.BW

1. Emily Hotová – za výborný prospech a vzornú reprezentáciu

II.ET

1. Kristína Gajdošechová- za výborný prospech
2. Kristína Surovčíková – za výborný prospech

III.AW

1. Zuzana Sadloňová - za výborný prospech a vzornú reprezentáciu
2. Adriana Divincová - za vzornú reprezentáciu
3. Lenka Černá - za výborný prospech a vzornú reprezentáciu
4. Adrian Gašparik - za vzornú reprezentáciu
5. Barbora Kukučková - za výborný prospech a vzornú reprezentáciu
6. Veronika Kolárovičová - za vzornú reprezentáciu
7. Adela Bednárová - za vzornú reprezentáciu
8. Natália Čamarová - za vzornú reprezentáciu

 III.GT

1. Marcela Pyšná - za výborný prospech
2. Adriana Pyšná - za výborný prospech

IV.HA

1. Nina Vydarená – za výborný prospech
2. Karin Sadloňová – za výborný prospech
3. Marek Jakubek – za vzornú reprezentáciu školy

I.ADW

1. Tomáš Michalko - za výborný prospech