Technická olympiáda opäť na našej škole

minVyhlasovateľom Technickej olympiády je MŠVVaŠ SR. Organizačne  sa už tradične na jubilejnom 10. ročníku krajského kola podieľala aj naša škola v spolupráci s odborom školstva Okresného úradu v Trenčíne. Súťaž je každoročne určená pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií.

Žiaci súťažili vo dvoch kategóriách. Kategória „A“ bola určená ako súťaž dvojíc pre žiakov 8. a 9. ročníka, kategória „B“ ako súťaž jednotlivcov pre žiakov 5. až 7. ročníka. Krajské kolo tejto súťaže malo dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť prebiehala formou riešenia vedomostných testov a praktická časť formou riešenia praktickej úlohy. Súťažiaci vyrábali kŕmidlo pre vtáčiky a jednoduchú poličku na kvety.

Technickej olympiády sa zúčastnilo celkovo 24 žiakov z 8 okresov Trenčianskeho kraja. Do celoštátneho  kola postúpila víťazná dvojica z kategórie „A“ Juraj Harag a Jakub Gombarčík zo ZŠ Rastislavova Prievidza. Víťazom srdečne blahoželáme.

Aj tento rok som mala príležitosť pracovať v tejto súťaži ako predseda odbornej poroty, aj ako organizátor. Ďalší členovia odbornej poroty boli moji kolegovia MOV Mgr. Hrčka,  Bc. Pečenkár a odborník z praxe Ing. Bahník. Úprimne ďakujem MOV, ktorí sa podieľali na prípravách  súťaže.

K úspešnému priebehu Technickej olympiády prispeli aj sponzori: Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a firma Werchem, s.r.o., z Nového Mesta nad Váhom.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie