Stretnutie s Manažérkou roka 2019 počas Týždňa kariéry

minV dňoch od 2. 12. 2019 do 6. 12. 2019 sa konal Týždeň kariéry. Toto podujatie je výsledkom iniciatívy Centra Euroguidance SlovenskoZdruženia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorého cieľom je propagácia služieb kariérového poradenstva širšej verejnosti a zlepšenie dostupnosti a kvality poradenských služieb na Slovensku. Naša stredná odborná škola je súčasťou tejto akcie, počas celého týždňa prebiehalo intenzívne individuálne kariérové poradenstvo kariérnej poradkyne pre študentov.

Úspešnou aktivitou na záver – 6. decembra bolo stretnutie študentov školy s pani Luciou Paškovou, ktorá sa stala Manažérkou roka 2019. Úspešná majiteľka firmy Curaden, ktorá je dcérskou spoločnosťou švajčiarskej firmy (značky Curaprox), nám priblížila začiatky svojej podnikateľskej činnosti, súčasné podnikateľské aktivity a nápady na realizáciu mnohých projektov. Jej neskutočný optimizmus a viera vo vlastné schopnosti v nás zanechali inšpiratívne pocity.

Ing. Jana Pomajbová
kariérová poradkyňa