Školský výlet študentov do Košíc

minCieľom koncoročného výletu I.AW triedy bolo druhé najväčšie mesto Slovenska Košice, ktoré len pred pár týždňami bolo centrom hokejového športu.

Do Košíc študenti cestovali vlakom. Cestu si užívali – nemuseli už sprevádzať tak, ako na ostatných výletoch (odborných exkurziách) v predmete odborná prax. Cesta vlakom ubiehala pomerne rýchlo. Študenti pozorovali krásy Slovenska, smiali sa a rozprávali, hrali karty.

Prvou zastávkou v Košiciach bola Laser Aréna - zábavná show. V Aréne si študenti skúsili modernú tímovú hru spojenú so športom, prekážkami, hudbou, zábavou. Rozdelili sa do tímov a bojovali medzi sebou z plných síl. Po ubytovaní v ubytovni Strojár Košice pokračovali večernou prehliadkou historickej časti mesta Košíc. Obdivovali krásu „spievajúcej fontány“ a historických budov.

Dominantou a ikonou Košíc je najväčšia gotická katedrála na Slovensku, Dóm sv. Alžbety. Tiež je to najvýchodnejšia katedrála v Európe. Prehliadka mestom pokračovala okolo Jakabovho paláca, budovy Štátneho divadla, Hotela a kaviarne Slávia, kaplnky sv. Michala, Urbanovej veže. V nedeľu si študenti prezreli Miklušovu väznicu, Katovu baštu a priestory Katovho bytu. Určite nestihli všetko navštíviť, ale tie najkrajšie skvosty Košíc a hlavne nočný pohľad na spievajúcu fontánu zanechal u všetkých nezabudnuteľné zážitky.

Cesta naspäť vlakom ubiehala ešte rýchlejšie. Študenti si navzájom vymieňali fotografie a zážitky, veľa fotili zážitky z cesty vlakom a smiali sa. Školský rok uzavreli študenti pekným nezabudnuteľným výletom.

 

Ing. Ivana Šimovcová, tr. učiteľka I.AW