Posledný týždeň školského roka sa niesol v športovom duchu

minÚčelové cvičenia, letný kurz pohybových aktivít i športový deň boli príjemnou zmenou po dlhých dňoch, ktoré sme strávili „zavretí doma.“ V rámci výcviku ochrany života a zdravia (OŽAZ) žiaci 2. ročníkov absolvovali v stredu 24. 6. 2020 účelové cvičenie. Vďaka nemu si prehĺbili vedomosti zo zdravotnej prípravy, civilnej ochrany, pohybu a pobytu v prírode, technických a netradičných športov. Areál štadiónu a lesopark Kamenná v Novom Meste nad Váhom nám poskytli výborné podmienky pre nové aktivity podporujúce telesný a zdravotný rozvoj žiakov.

Nasledujúce dva dni sa naši druháci zúčastnili  Letného kurzu pohybových aktivít. Cieľom kurzu bolo prehĺbiť vedomosti zo zdravotníckej prípravy a schopnosti poskytnutia prvej pomoci pri rôznych druhoch poranenia. Spolu sme si precvičili situácie pri riešení mimoriadnych udalostí v rámci civilnej ochrany. Turistikou do lesoparku Kamenná si žiaci precvičili užitočné činnosti pre pobyt v prírode – zásady orientácie v teréne podľa mapy, určovanie svetových strán, poznávanie prírodných úkazov, zhotovenie topografického náčrtu krajiny. Okrem obľúbeného volejbalu, futbalu a fresbee sme si zahrali aj nový netradičný šport – indiacu.

Účelové cvičenie pre žiakov – prvákov sa konalo vo štvrtok  25. 6. 2020. Získali a upevňovali si počas neho vedomosti a zručnosti z povinného učiva OŽAZ. Naučili sa všeobecné zásady poskytnutia prvej pomoci pri poraneniach a iných príčinách náhlej poruchy zdravia, zásady prístupu k zranenému, oboznámili sa s poradím naliehavosti ošetrenia a zásadami 3 T. Pedagógovia im vysvetlili, ako reagovať pri poruchách dýchania, poskytnúť prvú pomoc pri rôznych druhoch krvácania, uložiť zraneného do stabilizovanej polohy.

Týždeň sme spoločne ukončili v piatok 26. 6. 2020 športovým dňom - kondičnými hrami v telocvični, trénovaním športových zručností vo vonkajšom areáli školy a prechádzkou do lesoparku Kamenná. Cieľom športového dňa bolo podporiť pohybovými aktivitami fyzickú zdatnosť žiakov, ich pohybovú výkonnosť, získať nové zručnosti pri nových netradičných hrách. Žiaci si vyskúšali strieľanie z luku na terč, venovali sa loptovým hrám a využili pekné počasie nielen na pobyt na čerstvom vzduchu, ale i k úprave a čisteniu životného prostredia.

 

Tešíme sa všetci na leto a v septembri na ďalšie športové kurzy Smile

 

Mgr. Silvia Ďurišová
vedúca kurzov