Pokračujeme v zveľaďovaní úseku praktického vyučovania

minRešpektujúc zákony, ktoré sa týkajú hygienických a bezpečnostných požiadaviek, rozhodli sme sa inovovať priestory na stredisku praktického vyučovania na Trenčianskej ulici. Priestory sú určené na výuku predmetu odborný výcvik pre študijný odbor hotelová akadémia a učebný odbor hostinský, á.

Využili sme ochotu a dobrú vôľu majstrov odborného výcviku Mgr. Krajčoviča, Bc. Kučeru, Ing. Poláka a Bc. Pečenkára, ktorí vymaľovali priestory jedálne a odbornej učebne a položili plávajúcu podlahu. Pri organizácii rekonštrukcie bol nápomocný  Mgr. Hrčka .

Maľovanie kuchyne bolo zrealizované súkromným podnikateľom.

Pevne veríme, že sme touto užitočnou aktivitou prispeli k spríjemneniu praktickej výuky pre našich žiakov ako aj pre hostí, ktorí navštívia naše priestory.

Úprimné ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii rekonštrukcie.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie