Ocenenie Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja pre našu kolegyňu

minNa návrh vedenia školy si z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja prevzala ocenenie Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2020 naša kolegyňa Ing. Dana Hradileková, učiteľka odborných ekonomických predmetov. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo dňa 31. mája 2021 v Kongresovej sále TSK. Plaketu J. A. Komenského si z dôvodu mimoriadnej situácie nemohla prebrať v minulom roku, preto jej bola odovzdaná dodatočne.

Ocenenie je vyjadrením poďakovania za jej pedagogickú prácu a dosiahnuté výsledky vo výchove a vzdelávaní mladej generácie na našej škole. Svojou odbornosťou a nikdy nekončiacim entuziazmom je vzorom pre mladých ľudí. Prostredníctvom ich zapojenia do rôznych projektov a súťaží nielen v školskej, ale aj v mimoškolskej práci rozširuje ich odborné kompetencie a zručnosti a vedie ich k podnikaniu.

Pani Ing. Dana Hradileková si pre svoje ľudské, odborné a pedagogické kvality ocenenie plne zaslúži a k jeho  získaniu jej srdečne blahoželáme!

 

Ing. Daniela Mocková, zástupkyňa riaditeľa školy
pre teoretické vyučovanie odborných predmetov