Nový školský rok

minto sú aj nové vedomosti, možnosti a skúsenosti, do ktorých sa oplatí investovať svoj potenciál a veľké úsilie. Aj tieto myšlienky zazneli vo vystúpení riaditeľa školy Ing. Jána Hargaša, PhD., ktorý pozdravil a privítal zamestnancov, študentov a žiakov našej školy. Osobitnú pozornosť venoval prvákom študijných a učebných odborov a pedagógom a študentom dnes už bývalej súkromnej hotelovej akadémie zo Starej Turej, ktorí sa v tomto školskom roku organizačne i prakticky stali súčasťou našej strednej odbornej školy. Všetkým poprial veľa síl, pevnej vôle a chuti zdolávať úskalia štúdia a dosahovať čo najlepšie výsledky, ktoré budú tou najistejšou vstupenkou do života za bránou školy. Škola, to nie sú len povinnosti a úlohy, ale aj príležitosti na zaujímavé stretnutia a priateľstvá. „Vzťahy sú neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou života každého z nás, preto by sme si mali dať záležať na tom, aby boli pekné a cítili sme sa v nich dobre,“ konštatoval riaditeľ školy.

Na záver všetkým prítomným zaželal príjemný zvyšok dňa a úspešný štart do nového školského roku 2017 – 2018.

 

PaedDr. Zdenka Andréziová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov