NÁVRAT DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

min2. septembra sa po letnom oddychu pre zamestnancov a žiakov opäť otvorili brány našej školy. Otvorenie školského roka 2021-2022 sa nieslo v slávnostnej atmosfére, pretože so začiatkom nového školského roka vstupuje škola do druhej storočnice svojej existencie. Tento slávnostný a mimoriadny okamih umocnila aj prítomnosť vzácnych hostí.

Na slávnostnom otvorení nového školského roka sa okrem vedenia našej školy zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslanec NR SR Ing. Jaroslav Baška, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátor Nového Mesta nad Váhom Ing. Jozef Trstenský a vedúci Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu TSK Ing. Richard Hančin, PhD.

Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy Ing. Jána Hargaša, PhD., MBA pozdravil zamestnancov školy i žiakov Ing. Jaroslav Baška. Všetkým prítomným zaželal bezproblémový  priebeh školského roka a zároveň vyjadril nádej, že prezenčná forma štúdia bude môcť byť realizovaná počas celého roka.

Ing. Jozef Trstenský vo svojom krátkom príhovore zdôraznil najmä význam vzdelávania mladých ľudí a dôležitosť interakcie učiteľov a žiakov.

Na záver riaditeľ školy zaželal zamestnancom a študentom pevné zdravie a úspešný štart do nového školského roka 2021-2022.

 

Mgr. Beáta Paulenová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov