Maturita 2021

minMaturita 2021

mala v rámci pretrvávajúcej pandémie už druhý rok po sebe administratívny charakter. Nielen na našej škole museli končiace ročníky na klasickú maturitu zabudnúť. Minister Branislav Gröhling rozhodol, že hodnotenie bude odrážať výsledky za posledné štyri roky, v prípade hotelovej akadémie za posledných päť rokov. Naši študenti z maturitných ročníkov sa so situáciou museli vyrovnať, viacerí ju aj privítali a z nadhľadu konštatovali, že im stres a neistota s ňou spojené nechýbali...

Maturita nie je skúškou dospelosti v pravom zmysle slova ani výnimočnou životnou skúškou.  Pri tých naozajstných skúškach a životných výzvach budú aj tohtoroční maturanti musieť preukázať silu svojej osobnosti, samostatnosti a pripravenosti, ktoré sú dôkazom a výsledkom  niekoľkoročného štúdia na strednej škole. Z tohto pohľadu sa spokojnosť na tvárach našich absolventov pri preberaní maturitných vysvedčení 26. mája dá nielen akceptovať, ale aj pochopiť.

 

V mene vedenia školy, všetkých pedagógov i žiakov z nižších ročníkov želáme našim bývalým študentom úspešný štart do života vrátane mnohých skvelých príležitostí!