Koncoročný výlet Lednice

minNa našej škole je zvykom, že na konci školského roka nie sú odmenení len žiaci, ale aj učitelia a nepedagogickí pracovníci školy. Tou odmenou je koncoročný výlet, ktorý sa stal tradíciou a patrí k záveru školského roka. V tomto roku navštívili pracovníci školy ako aj ich rodinní príslušníci Valticko-lednický areál a mesto Mikulov v Českej republike.

Dňa 30. júna 2017, po slávnostnom príhovore riaditeľa školy Ing. Jána Hargaša, PhD., vyučujúci odovzdali žiakom vysvedčenia a o 10.00 h vycestovali do Mikulova, známeho zámkom, Svätým kopečkom a aj kvalitným vínom. Centrom mesta s historickými pamiatkami nás sprevádzala sprievodkyňa, pracovníčka informačnej kancelárie. Neskôr nasledovala prehliadka jaskyne pri Mikulove Na Turoldu, nazvaná podľa vrchu Turold. Po prehliadke jaskyne sme sa ubytovali v Penzióne Venuše, navečerali sa a vo večerných hodinách si ešte individuálne prezreli mesto Mikulov.

Druhý deň patril Lednickému areálu, kde sme si prezreli zámok, skleník, zámockú záhradu a Minaret. Od Minaretu sme sa spoločne loďkami presunuli k zámku a autobusom späť do Mikulova, kde nás už čakala večera a degustácia výborného vína.

Tretí deň sme navštívili mariánske pútnické miesto Křtiny s nádherným zámkom a kostolom „Jménu Panny Marie“. Křtiny vystriedala „perla“ v srdci Moravského krasu - Punkevní jaskyňa a priepasť Macocha. Záver výletu patril spoločnému obedu v reštaurácii Barachov v obci Jedovnice.

Unavení sme sa vo večerných hodinách vrátili domov a študentom v budúcom roku opäť môžeme sprostredkovať informácie z reálne navštívených oblastí.

 

Ing. Ivana Šimovcová, vedúca zájazdu