Kniha, po ktorej túžiš

minVďaka našim študentkám z III.AW, študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, Erike Jarábkovej a Diane Ščepkovej, ktoré vyhrali 2. miesto v celoslovenskej súťaži „Môj rodný kraj“, získala naša škola finančnú odmenu v hodnote 300,-- €. Tieto finančné prostriedky sú určené na nákup kníh do školskej knižnice. Na výbere kníh spolupracovali všetci študenti školy, ktorí mali možnosť prostredníctvom instagramovej stránky kniha_po_ktorej_tuzis, navrhovať literárne diela,  ktoré by si chceli prečítať. Z navrhovaných kníh sa budeme snažiť získať čo najviac titulov, aby sme mohli uspokojiť priania našich študentov. Aj takýmto spôsobom chceme prispieť k formovaniu kladného vzťahu študentov ku knihe a literatúre.

III.AW a Ing. Oľga Ilenčíková,
poverená vedením školskej knižnice