Kariérové poradenstvo v spolupráci s CPPPaP

minPre študentov tretieho ročníka študijných odborov sme zorganizovali 28. júna 2017 kariérové poradenstvo. Profesijnú diagnostiku prišla z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Novom Meste nad Váhom vykonať pani riaditeľka Mgr. Kĺbiková so svojou kolegyňou. Profesijnej diagnostiky sa zúčastnilo 26 študentov III.AW triedy a 1 študent z III.CW triedy. Cieľom diagnostiky je profesijná orientácia pri výbere vysokej školy a voľbe pracovného zaradenia. Spätná väzba výsledkov diagnostiky sa uskutoční v priebehu septembra. Veríme, že našim študentom napomôže v správnej orientácii.

Ing. Pomajbová a Mgr. Jakubcová
kariérová a výchovná poradkyňa