Doplnenie materiálno – technického vybavenia pre učebný odbor stolár

minV zmysle platného normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor stolár, ktoré schválilo MŠVVaŠ SR, sme zakúpili do stolárskej dielne školy formátovaciu kotúčovú  pílu. Nákup tohto nevyhnutného drevoobrábacieho zariadenia schválil zriaďovateľ školy Trenčiansky samosprávny kraj.

Niekoľkoročná trpezlivosť čakania na povolenie nákupu  formátovacej píly priniesla v týchto dňoch svoje ovocie.

Žiaci, stolári pod profesionálnym vedením majstra odborného výcviku Bc. Pečenkára  tak môžu získavať nové praktické zručnosti a vyrábať množstvo krásnych výrobkov z dreva na novom a bezpečnom drevoobrábacom zariadení. Pevne veríme, že návrat chlapcov do školy bude radostný a nová formátovacia píla sa stane súčasťou ich vyučovacieho dňa.

Majster odborného výcviku Bc. Pečenkár vyrobil pre našich stolárov potrebné a užitočné pracovné pomôcky. Sú to 2 polohovacie pracovné stoly z preglejky a jeden pracovno-montážny stôl z preglejky, masívneho dreva a OSB dosky.

V snahe dodržať bezpečnostné a hygienické normy na odsávanie odpadu, ktorý vzniká pri trieskovom opracovaní dreva, sme zakúpili  3 ks mobilných odsávacích zariadení. Ručné a strojové opracovanie dreva dostane tak kvalitnejší rozmer a odborný výcvik v plnej miere zabezpečí plnenie profilu absolventa.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie