Ďakujeme sponzorom

minAj v tomto roku vďaka svojim partnerom naša škola skvalitňuje odborné vyučovanie. Firma UNI – MIER, s. r. o., Zlatovská 2182/9, 911 05 Trenčín nám poskytla pre skvalitnenie výuky vzorové rezy matracov a vzorkovníky poťahových materiálov. Všetky poskytnuté predmety budú slúžiť ako názorné učebné pomôcky v predmetoch Technická príprava výroby a Materiály pre študentov odboru stolár.

Za poskytnuté učebné pomôcky firme UNI – MIER, s. r. o. Trenčín ďakujeme.

https://www.unimier.sk/

PaedDr. Ing. Martin Hibký, PhD.
predseda PK odborných drevárskych predmetov