Cestovný ruch na prvej odbornej praxi

minŠtudentky 1. ročníka študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sa hneď v druhom týždni nového školského roka zúčastnili svojej prvej odbornej praxe. Cieľom odbornej praxe bola prehliadka hradu a aj obce Beckov.

Dňa 9. 9. 2021 sme sa vybrali autobusom zo železničnej stanice v Novom Meste nad Váhom do Beckova. Na hrade svoje mladšie kolegyne sprevádzali študentky IV.AW, študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, Diana Ščepková a Erika Jarábková, ktoré toho času vykonávajú na hrade súvislú 3-týždňovú odbornú prax. Dievčatá 4. ročníka aj počas prázdnin pracovali ako sprievodkyne na hrade a tak s radosťou „predviedli svoje majstrovstvo“ aj študentkám 1. ročníka.

Profesionálne sprevádzanie študentiek v dobových kostýmoch prvákov veľmi zaujalo a nadchlo, pozitívne ich naštartovalo pre vzdelávanie v danom odbore a ukázalo im možnosti ich uplatnenia sa v praxi. Počasie bolo nádherné, výhľad na hrad Beckov a obec z neďalekého náučného chodníka Beckovské Skalice zanechal u všetkých čarovný zážitok. Už teraz sa študenti tešia na ďalšie zaujímavé odborné praxe.

Ing. Ivana Šimovcová,
PK ekonomiky