Celoslovenský projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY

minNaši študenti sa i tento školský rok zapojili do 8. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy “ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY“. JEHO CIEĽOM je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami, podpora čítania a čitateľskej gramotnosti prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Tento rok sme tvorili záložky na tému OSOBNOSTI, KTORÉ SA ZASLÚŽILI O DEMOKRACIU.

Do tohto podujatia sa zapojilo 50 študentov z prvého, druhého a tretieho ročníka, väčšinou zo študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a obchodná akadémia. Pre študentov pridelenej partnerskej školy – SOŠ služieb z Prešova naši študenti vyrábali počas septembra a októbra záložky do kníh. Pri ich tvorbe využili svoju nápaditosť, kreativitu a vytvorili záložky, v ktorých zobrazovali portréty a výroky osobností, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Na konci mesiaca október sme všetky záložky spolu s niekoľkými výtlačkami školského časopisu Chameleón zaslali na druhý koniec Slovenska - do Prešova odkiaľ recipročne každým dňom očakávame záložky rôznych tvarov a veľkostí, ktoré vystavíme v školskej knižnici. Naši študenti, ktorí vyrábali záložky si budú môcť vybrať záložku do knihy, ktorá ich oslovila alebo zaujala.

Ing. Oľga Ilenčíková
školský knihovník