Carving kurz

min_imageDňa 31.01. 2018 v rámci predmetu cvičenia z technológie a stolovania absolvovali žiaci III.GW učebného odboru cukrár kuchár kurz vyrezávania z ovocia a zeleniny. Začiatky boli ťažké, o to väčšia bola motivácia. Niektoré výtvory sa sami autori rozhodli ekologicky zlikvidovať, chutili výborne Smile

Ing. Ján Ragan
vyučujúci odborné predmety