Bratislavský Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu

min_imageDňa 26. 01. 2018 sa v priestoroch Incheby konal už 24. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Je samozrejmosťou, že sa ho zúčastnili aj študenti našej školy, ktorí sa v rámci študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu pripravujú na svoju budúcu profesiu.

Veľtrh, ktorý má svoje renomé i tradíciu a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy, každoročne prináša množstvo užitočných informácií, zaujímavostí, podnetov a inovácií v cestovnom ruchu u nás doma i v zahraničí. Ponúka a propaguje zaujímavosti, históriu, kultúrne i prírodné krásy Slovenska, európskeho priestoru i vzdialenejších regiónov sveta.

Záujemcovia získavajú komplexný informačný servis, doplnený o konkrétne produkty či cieľové miesta, a zároveň sú motivovaní k cestovaniu a podnikaniu v tejto špecifickej oblasti. Študenti 1. ročníka boli na výstave po prvýkrát. Ich úlohou  bolo, aby v rámci predmetu odborná prax zmapovali a zhodnotili nielen kvalitu ponúkaných produktov v stánkoch, ale aj portfólio a servis prítomných vystavovateľov. Nadobudnuté poznatky, postrehy a zistenia v najbližších dňoch zapracujú do svojej prvej odbornej správy z praxe.

Svoje komunikačno-odborné vedomosti a zručnosti si precvičili a využili aj v sprievodcovskej činnosti v autobuse na ceste do hlavného mesta i pri návšteve Bratislavského hradu.

Z odbornej praxe v teréne i samotnej výstavy mali všetci účastníci dobrý pocit. Odniesli si veľa užitočných, zaujímavých, ale aj nevšedných zážitkov. Naši štvrtáci využili túto príležitosť aj na získanie potrebných materiálov k ústnej maturitnej skúške a aktuálnych poznatkov a informácií k záverečnej maturitnej práci.

 

Ing. Ivana Šimovcová, Ing. Oľga Ilenčíková,
PK ekonomiky