„Brána jazykov otvorená“

minV novembri 2019 sa na našej škole konali školské kolá olympiád v cudzích jazykoch. V anglickom jazyku súťažilo 17 žiakov v dvoch kategóriách (1.- 2. ročník a 3. – 4. ročník) V nemeckom jazyku sa do olympiády zapojilo 14 študentov a olympiády v ruskom jazyku sa zúčastnilo 14 študentov.

Súťaž pozostáva z testovania nasledovných jazykových zručností: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, slovná zásoba a gramatika. Ústna časť olympiády spočíva vo vytvorení príbehu podľa obrázkov a zvládnutia situačnej úlohy.

 

Umiestnenie žiakov v kategórii 2D:

 

ANGLICKÝ JAZYK (1. – 2. ročník):                  ANGLICKÝ JAZYK (3. – 4. ročník):

1. Jana Čičová, II.BW                                                1. Petra Blahutová,  III.BW

2. Viktória Vozárová,II. BW                                      2. Gabriel Kováč, III.BW

3. Vanessa Martincová, I.AW                                    3. Michaela Uková,  IV.AW

Do okresného kola postupuje Jana Čičová.          Do okres. kola postupuje Petra Blahutová.

 

NEMECKÝ JAZYK:

1. Veronika Kolarovičová, IV.AW

2. Miroslav Fecko, IV.HA

3. Alexandra Puklová, IV.HA

Do okresného kola postupuje  Veronika Kolarovičová.

 

RUSKÝ JAZYK:

1. Erika Stachová, III.AW

2. Natália Čamarová, IV.AW

3. Adela Bednárová, IV.AW

 

Víťazom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole!

 

RNDr. Kvetoslava Cimbaľáková, Mgr. B. Paulenová

PK cudzích jazykov