Aktívne kariérové poradenstvo

minJednou z aktivít kariérového poradenstva je informačná činnosť, na ktorej spolupracujeme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom.

O možnostiach, ktoré našim absolventom trh práce prináša, prišla našich úspešných absolventov poinformovať Ing. Hepnerová z odboru služieb zamestnanosti, referátu poradenstva a vzdelávania. Pri prísnom rešpektovaní hygienických opatrení súvisiacich so súčasným stavom navštívila každú končiacu triedu individuálne. V študijných odboroch sa beseda realizovala 11. mája 2021 a v učebných odboroch 26. mája 2021.

Veľmi pekne ďakujeme UPSVaR v Novom Meste nad Váhom za spoluprácu a našim absolventom prajeme úspešný vstup na trh práce.

Ing. Jana Pomajbová,
kariérová poradkyňa