Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy

 

Kúpno-predajná zmluva : FIN PLUS, spol. s.r.o. (dodávka vajec)
Filesize 426.57 KB

Kúpno-predajná zmluva : CLEANEX GROUP, s.r.o. (dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov)
Filesize 361.29 KB

Kúpno-predajná zmluva : ZEELANDIA, s.r.o. Košice (dodávka cukrárskych surovín)
Filesize 347.56 KB

Rámcová zmluva č. 1/2014 o opakovanom poskytovaní tovaru
Filesize 1.46 MB

Kúpno-predajná zmluva COOP Jednota TN
Filesize 369.36 KB

Kúpno-predajná zmluva COOP Jednota TN
Filesize 348.45 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 001/2015/J
Filesize 1.4 MB

Dodatok k zmluve o nájme č.22/10/S
Filesize 677.75 KB

Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu č. 001/2014/J
Filesize 1.65 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 001/2015/P
Filesize 1.5 MB

Zverejnenie zámeru na nájomcu nebyt. priestorov 385,76 m2 (2015)
Filesize 0 B

Zverejnenie zámeru na nájom majetku TSK - plocha na školskom plote 002/2015
Filesize 444.8 KB

Zverejnenie zámeru vybrať nájomcu nebytových priestorov 001/2015
Filesize 522.27 KB

zmluva o výpožičke "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"
Filesize 712.91 KB

Zmluva o dodávke plynu
Filesize 1.07 MB

Zmluva o poskytovaní právnych služieb GINDL
Filesize 805.08 KB

Dohoda o urovnaní Bartoš
Filesize 837.23 KB

Zverejnenie zámeru na nájom majetku TSK č. SOŠOaS/NM/003/2014
Filesize 528.54 KB

Zverejnenie zámeru na nájom majetku TSK č. SOŠOaS/NM/002/2014
Filesize 975.15 KB

Zverejnenie zámeru na nájom majetku TSK č. SOŠOaS/NM/001/2014
Filesize 632.21 KB

Zmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamy ( KOMPAVA)
Filesize 1.17 MB

Zmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamy ( FARBEST)
Filesize 642.57 KB

Zmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamy ( Fr. JANKECH)
Filesize 625.3 KB

Zmluva o nájme (EMOTEK, spol. s.r.o. - Ing. Švehla)
Filesize 653.85 KB

Zmluva o nájme (JASTEM, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom)
Filesize 668.17 KB

Zmluva o nájme ( PROXY, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom)
Filesize 665.15 KB

Zmluva o nájme ( SEVALD Jozef)
Filesize 835.93 KB

Zmluva o nájme ( BARTEK, Častkovce))
Filesize 1.15 MB

Zmluva o nájme ( KROČIL Peter, Častkovce))
Filesize 764.15 KB

Zmluva o nájme ( HARVIS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom)
Filesize 807.01 KB

Zmluva o nájme ( Marcel DEDÍK, Nové Mesto nad Váhom)
Filesize 659.12 KB

Zmluva o nájme ( AVE-MOTO, s.r.o. - L. Masár)
Filesize 1 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov (HYPERON 2. časť DODATKY)
Filesize 1.16 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov (HYPERON 1. časť)
Filesize 1.23 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov (archFabian,s.r.o., Nové Mesto nad Váhom)
Filesize 1.19 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov (LAWECO, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom)
Filesize 1.32 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov (ELAPP,s.r.o., Nové Mesto nad Váhom)
Filesize 1.42 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov (REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom)
Filesize 1.12 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov (p. Haluzová, bufet)
Filesize 1.05 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov (Mgr. Arbetová, bufet)
Filesize 1.05 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov (HES, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom)
Filesize 1.06 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov (Henrich Kalinka)
Filesize 1.03 MB

Zmluva o prenájme nebytových priestorov ( WONDERWERK spol.s.r.o.)
Filesize 1.55 MB

Zmluva o prenájme nebytových priestorov ( Marcel Dedík)
Filesize 1.04 MB

Zmluva o prenájme nebytových priestorov ( Štefan Kováč)
Filesize 1.12 MB

Zmluva o prenájme nebytových priestorov ( Rastislav Rybárik)
Filesize 1.03 MB

Zmluva o prenájme nebytových priestorov ( Autoškola HÍLEK)
Filesize 1.16 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov ( AVG group, a.s.)
Filesize 1.14 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov (MEDIN Plus, s.r.o.)
Filesize 1.23 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov (Mesto Nové Mesto nad Váhom)
Filesize 1.23 MB