V súťaži Generácia €uro obchodná akadémia opäť postupuje

minŠtudenti našej školy sa každoročne zapájajú do súťaže Generácia €uro, ktorá je na úrovni eurozóny organizovaná Európskou centrálnou bankou a jej koordináciu v SR zabezpečuje Národná banka Slovenska. Cieľom súťaže je analyzovať menovopolitické nástroje ECB, fungovanie Eurosystému a financií. Tento jubilejný 10. ročník je odlišný od predchádzajúcich ročníkov, pretože už 1. kolo prebiehalo v online prostredí.

Naše štvrtáčky študijného odboru obchodná akadémia – Kristína Piskláková, Karolína Tomková a Janka Krajčovicová spolu s Ing. Janou Pomajbovou vytvorili tím EUROAW. Prvého kola sa zúčastnilo 135 tímov zo slovenských škôl a následne do 2. kola postúpilo 40 najúspešnejších z nich, medzi ktoré patrí aj náš tím. V druhom kole sa naše dievčatá budú venovať téme finančnej gramotnosti.

Veríme, že naše dievčatá  počas dištančnej výučby úspešne zvládnu druhé kolo súťaže a rozšíria si vedomosti v oblasti menovej a úverovej politiky.

Ing. Jana Pomajbová
Koordinátorka súťaže