Študentky obchodnej akadémie získali Certifikát podnikateľských zručností

minEntrepreneurial Skills Pass - ESP je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti študentov stredných škôl. Študenti prostredníctvom reálnej podnikateľskej skúsenosti získajú potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie na to, aby si dokázali založiť svoj vlastný podnik alebo vedeli, ako sa úspešne zamestnať.

Základom je reálna podnikateľská skúsenosť počas školského roka. Študenti prácou v skupinách a pod vedením svojich učiteľov a biznis konzultantov zakladajú a riadia JA Firmy, realizujú svoje nápady v praxi. Druhou časťou je nástroj sebahodnotenia študentov, ktorý mapuje ich celkový pokrok v JA Firme. Posudzovanými kľúčovými podnikateľskými kompetenciami sú kreativita, vytrvalosť, vynaliezavosť, sebavedomie, iniciatíva, tímový duch a zmysel pre zodpovednosť. Sebahodnotiace dotazníky robili študenti dvakrát – počas októbra a apríla. Treťou a najnáročnejšou časťou je Záverečný test, ktorý preveril podnikateľské, ekonomické a finančné vedomosti študentov, ktoré získali počas práce v JA Firme.

Z našej školy prvými úspešnými držiteľkami uznávaného certifikátu sú študentky tretieho ročníka obchodnej akadémie – Klaudia Černá, Lenka Malcová a Kristína Potočeková.

Držiteľkám ESP certifikátu sa otvárajú dvere do biznis sektora a k novým príležitostiam.

K dosiahnutému úspechu im všetci srdečne blahoželáme.

 

Ing. Pomajbová Jana
PK ekonomiky