Historický úspech študentov obchodnej akadémie v súťaži Generácia €uro

minSúťaž Generácia €uro je na úrovni eurozóny organizovaná Európskou centrálnou bankou a jej lokálnu koordináciu zabezpečujú jednotlivé centrálne banky eurozóny, u nás NBS. Súťaž je časovo rozvrhnutá do celého školského roka. Našu školu v 9. ročníku reprezentoval tím N€uroM, ktorý tvorili študentky štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia: Lenka Černá, Natália Čamarová, Barbora Kukučková, Zuzana Sadloňová a Veronika Kolarovičová, pod vedením Ing. Jany Pomajbovej.

Z prvého kola, v ktorom súťažilo 117 slovenských tímov, sme postúpili  s 36 tímami do druhého kola, ktorého témou bolo spracovanie projektu na vyhlásenú tému. Porota súťaže anonymne posudzovala jednotlivé práce a do finále vybrala 5 najlepších tímov. My sme si zvolili formu básne, ktorou sme porotu veľmi zaujali a po tomto kole sme figurovali na 3. mieste. Vytúžené a historické finále sa malo uskutočniť 20. marca 2020 v Bratislave a európske finále súťaže Generácia €uro "Generation €uro Final Event", sa malo uskutočniť 19. - 20. 5. 2020 v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom. Naša motivácia bola neskutočná a chceli sme zabojovať o návštevu ECB. Súčasný epidemiologický stav nám to nedovolil a finále bolo žiaľ kvôli pandémii COVID-19 zrušené a porota sa rozhodla za oficiálne konečné výsledky 9. ročníka súťaže Generácia €uro vyhlásiť výsledky z predchádzajúcich kôl. My sme sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Je to historický úspech študentov našej školy na tejto medzinárodnej prestížnej súťaži.

Našim študentkám ďakujeme za dosiahnutý úspech a prajeme im veľa úspechov v štúdiu na univerzitách.

Ing. Pomajbová Jana
mentorka žiakov, PK ekonomiky